04
LIP
2016

Zapraszamy do włączenia się w odmawianie Liturgii Godzin

Posted By :
Comments : Off

Kościół, wypełniając kapłańskie zadanie Chrystusa, sprawuje liturgię godzin, w której słuchając Boga przemawiającego do swojego ludu i wspominając tajemnice zbawienia, wysławia bez przerwy Boga śpiewem i modlitwą oraz prosi o zbawienie całego świata” (kan. 1173 KPK).

Soborowy dekret o Apostolstwie Świeckich zachęca rodziny chrześcijańskie do odmawiania „części Liturgii Godzin, zespalając się w ten sposób z całym Kościołem” (DA 11).

Ojciec święty Franciszek w Bulli Misericordiae Vultus ustanawiającej nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia napisał: „Miłosierni jak Ojciec jest zatem „mottem” Roku Świętego. W miłosierdziu mamy dowód tego, jak Bóg kocha. On daje wszystko z siebie samego, zawsze, za darmo i nie prosząc o nic w zamian. Przychodzi nam z pomocą, kiedy go wzywamy. Piękne jest, że codzienna modlitwa Kościoła zaczyna się od słów: «Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu» (por. Ps 70[69], 2). Pomoc, której wzywamy, jest już pierwszym krokiem miłosierdzia Bożego, uczynionym w naszą stronę. On przychodzi, aby wybawić nas od słabości, w których żyjemy. Jego pomoc sprawia, że potrafimy dostrzec Jego obecność i odczuć Jego bliskość. Dzień za dniem, dotknięci przez Jego współczucie, możemy również i my być współczujący dla wszystkich.”

Jako Członkowie Kościoła Chrystusowego jesteśmy w szczególny sposób zobowiązani do życia modlitwą. Jest to budowanie wspólnoty z siostrami i braćmi w wierze. Kościół daje nam możliwość włączenia się w modlitwę brewiarzową, zwaną Liturgią Godzin czyli codzienną modlitwą Ludu Bożego, która wielbi Boga i uświęca człowieka oraz ożywia wiarę całego Kościoła.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy Kościoła Brewiarz