Załoga Fabryki cudów bardzo serdecznie dziękuje za wsparcie!:-)

Państwu Irenie i Krzysztofowi Rusin,

Państwu Elżbiecie i Krystianowi Rzeźniczek,

Pani Małgorzacie Puc

Państwu Katarzynie i Wojciechowi Lamla

Państwu Agnieszce i Ryszardowi Ciupka