fabryka
Załoga „Fabryki cudów”
: Beata, Ewelina, Iwona, Kasia, Martyna, Marysia, Zosia

„Fabryka cudów” jest inicjatywą osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, które łączy chęć pracy z dziećmi, pomoc potrzebującym oraz aktywny udział w życiu wspólnoty parafialnej.

Koordynator: Kasia

w górę

Kontakt:

wolontariatszkaplerznej@gmail.com

w górę

Regulamin:

Nasz cel działania:

 1. Promowanie wiary chrześcijańskiej,

 2. Budowanie wspólnoty,

 3. Uwrażliwianie na potrzeby innych,

 4. Rozwijanie empatii i zrozumienia,

 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,

 6. Integrowanie dzieci.

Prawa i obowiązki:

 1. Uczestnikami zajęć są dzieci z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej  w Gierałtowicach,

 2. Załoga i uczestnicy zajęć budują wspólnotę,

 3. Załoga i uczestnicy zajęć dzielą się radością wiary,

 4. Załoga i uczestnicy zajęć promują wiarę chrześcijańską we wszystkich jej aspektach, a w szczególności duchowym, kulturalnym i wychowawczym,

 5. Uczestnicy muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zajęciach,

 6. Załoga i uczestnicy zajęć mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy,

 7. Uczestnicy zajęć mogą liczyć na wsparcie załogi i innych uczestników,

 8. Załoga i uczestnicy przynoszą na zajęcia dobry humor.

w górę