Ks. Henryk Kulik (1897 – 1899)

Ks. Paweł Horoba (1899 – 1902)

Ks. Jan Kudera (1914 – 1922)

Ks. Erwin Muszer (1938 – 1941)

Ks. Paweł Tobor (1941 – 1944)

Ks. Paweł Bardoń (1952 – 1955)

Ks. Arkadiusz Miś (1955 – 1956)

Ks. Leon Kopeć (1956)

Ks. Edward Krusz (1956 – 1958)

Ks. Herbert Jezierski (1958 – 1962)

Ks. Stanisław Chrostek (1962 – 1965)

Ks. Leonard Pająk (1965 – 1968)

Ks. Eugeniusz Zając (1968 – 1970)

Ks. Stanisław Mikołajek (1970 – 1971)

Ks. Józef Piska (1971 – 15.I.1974)

Ks. Zbigniew Gamża (1974 – 1978)

Ks. Jan Michalski (1978 – 1980)

Ks. Antoni Wyciślik (1980 – 1984)

Ks. Józef Krakowski (1984 – 1987)

Ks. Marian Kasperczyk (1986 – 1987)

Ks. Bernard Halemba (1987 – 1991)

Ks. Grzegorz Gwóźdź (1991 – 1994)

Ks. Marian Krzyżowski (1994 – 1996)

Ks. Jan Hutniczak (1996 – 1997)

Ks. Franciszek Pawlas (1997 – 2000)

Ks. Damian Plesiński (2000 – 2003)

Ks. Szczepan Wilczek (2003 – 2005)

Ks. Krzysztof Kozłowski (2005 – 2008)

Ks. Leszek Flis (2008 – 2012)

Ks. Józef Frelich (2012 – 2013)

frelich

Ks. Józef Frelich urodził się 21 stycznia 1963 w Katowicach.Po szkole,która przygotowała go do zawodu ogrodnika terenów zielonych podjął pracę w chorzowskim Parku Kultury, by po dwóch latach w roku 1983 zgłosić się do Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 maja 1989 w katedrze katowickiej. Po pierwszej parafii w Piaśnikach otrzymywał dalsze dekrety służąc jako wikary, kapelan szpitalny, katecheta, a nawet przez rok jako misjonarz w Zambii. Od roku 2000 przez dwanaście lat pomagał w Kościele czeskim. Pod koniec sierpnia 2012 roku dostał dekret wikarego w parafii gierałtowickiej.

Ks. Jan Mrukowski (2013-2016)

Mrukowski

Ks. Marek Ogrodowicz (09-2016 do 11-2016)

Ks. Krzysztof Kozłowski  (od 11-2016 do 02-2017)

Ks. Dariusz Szmidt  ( 08-2017 do 08-2019)

mgr lic. teologii
ur. 25.08.1966 w Chorzowie
Święcenia kapłańskie otrzymał od abpa Damiana Zimonia 14.05.1994 roku.

Ks. Zbigniew Janota  ( 09-2019 do 08-2022 )

urodził się 19 listopada 1985 roku,

święcenia przyjął 12 maja 2012 roku.

Pochodzi z Jastrzębia -Zdroju.