.

http://centrum.katowice.pl/

.

Dogmatyka dla liderówcykl formacyjny przeznaczony dla liderów, animatorów itd. wspólnot parafialnych. Dziesięć dwugodzinnych spotkań składa się na syntetyczne wprowadzenie w podstawowe prawdy wiary – od Boga w Trójcy św. jedynego po rzeczy ostateczne…

.

Studium Wiary/ Szkoła Katechetów Parafialnych zaprasza wszystkich zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w szczególności osoby już posługujące w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni za grupy, wspólnoty itd.).

Szczegółowe informacje na http://skp.centrum.katowice.pl/

.

Ośrodek Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej w Brennej

http://www.osrodekbrenna.archidiecezja.katowice.pl/

.

Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej w Kokoszycach

http://www.kokoszyce.archidiecezja.katowice.pl/

.

Ośrodek Profilaktyczno – Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach

http://www.osrodek-brynow.pl/

.

Sesje weekendowe u Jezuitów w Częstochowie

https://czestochowa-jezuici.pl/

.

Sesje weekendowe u Ojców Jezuitów w Czechowicach – Dziedzicach

http://czechowice.jezuici.pl/

.

Centrum THEOTOKOS, Gliwice

http://www.theotokos.org.pl/

Zapisy: ckid.theotokos@gmail.com albo 797 907 741

.

Rekolekcje Karmelitańskie w Czernej

https://www.karmel.pl/instytucje/dom-rekolekcyjny-czerna/

.

Rekolekcje u Benedyktynów w Tyńcu

http://opactwotynieckie.pl/rekolekcje-w-opactwie-benedyktynow-w-tyncu/

.

Rekolekcje Franciszkańskie u Braci Mniejszych Kapucynów

https://kapucyni.pl/

.