Dzieci Maryi to grupa, która w szczególny sposób chce naśladować i czcić Maryję Niepokalanie Poczętą. Wspólnota powstała pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r., w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Sama nazwa wspólnoty wskazuje na naszą bliskość z Bogiem – jako „Dzieci Maryi” jesteśmy równocześnie „braćmi i siostrami Jezusa”. Głównym celem naszych spotkań jest upodobnienie się do Maryi i naśladowanie jej cnót. Razem z naszą Matką i Patronką, radośnie pogłębiając swoją wiarę umacniamy naszą relację z Panem Jezusem.

Naszą parafialną wspólnotą opiekuję się s. Aldona wraz z przygotowanymi do tego zadania animatorkami (Paulina, Angelika, Marta).

Nasza grupa liczy ok 28 wspaniałych dziewczyn, w tym jedną dziewczynę przygotowującą się do roli animatorki (Oliwię). Mamy 2 grupy formacyjne odpowiednio co do wieku i klasy.

Spotykamy się w każdą sobotę o godz. 9:00 (do godz. 10:00) w domu parafialnym.

Naszym zewnętrznym symbolem przynależności do Dzieci Maryi jest Cudowny Medalik Niepokalanej.

Nosimy je na różnych kolorach wstążek, które zmieniamy wraz ze stażem uczestnictwa w Dzieciach Maryi oraz wraz ze wzrastającym doświadczeniem.

System kolorów wstążek w archidiecezji katowickiej jest ujednolicony od 2018 roku i prezentuje się następująco począwszy od tego, który jest przeznaczony dla najmłodszych dziewczyn.

 

Różowy – symbol radości i pełni życia

Żółty – symbol doskonałości i macierzyństwa Maryi

Czerwony – symbol miłości i poświęcenia

Zielony – symbol Ducha Świętego i nadziei

Niebieski – symbol nieba i chwały

Biały – symbol czystości, niewinności i zjednoczenia z Jezusem

Spotkania Dzieci Maryi to oczywiście modlitwa, częste uczestnictwo w nabożeństwach majowych, roraty, ale również znajduje się czas na:

  • wspólne zabawy

  • śpiewy

  • wycieczki

ZADANIA I OBOWIĄZKI DZIECKA MARYI:

– Dziecko Maryi w szczególny sposób naśladuje Maryję
– Żyje w łasce uświęcającej (regularna spowiedź św.!)
– Kocha swoją parafię, aktywnie włącza się w jej życie
– Bierze czynny i pełny udział w Eucharystii (w niedzielę i Mszy św. szkolnej)
– Bierze udział w nabożeństwie październikowym, majowym, Drodze Krzyżowej

– Często rozmawia z Bogiem na modlitwie – codziennie odmawia chociaż jedną dziesiątkę różańca

– Regularnie uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi
– Pogłębia swoją wiedzę religijną – stara się być wzorowym uczniem
– Dba o religijną atmosferę w rodzinie
– Jest apostołem wśród otoczenia – radość, przebaczenie, życzliwość, pomoc…

JEŚLI ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY WARTO ZOSTAĆ DZIECKIEM MARYI NIE  ZWLEKAJ TYLKO PRZYJDŹ NA SPOTKANIE, A WTEDY PRZEKONASZ SIĘ JAK U NAS JEST. BĘDZIE NAM BARDZO MIŁO, GDY DO NAS DOŁĄCZYSZ  CZEKAMY NA CIEBIE!!!

Zapraszamy! 😊

SCROLL_TEXT