Pamiętamy w modlitwie o wszystkich, którzy o modlitwę prosili za pośrednictwem naszej skrzynki intencji:

 • S. Rity, o światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania

 • S. Emilii, o światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania

 • Ks. Marka, ks. Zbigniewa, ks. Dariusza, ks. Jana, o. Zbigniewa, o. Roberta, ks. Józefa, ks. Mariana, ks. Grzegorza o światło Ducha św. i Bożą opiekę w ich posłudze, o zdrowie i potrzebne łaski

 • S. Gregorii, s. Aldony, s. Fabiany, s. Janiny, s. Pauli, s. Paschalii, s. Anetty, s. Alicji o światło Ducha św. i Bożą opiekę w ich posłudze, zdrowie i potrzebne łaski

 • Chorych i starszych parafian o Bożą opiekę, zdrowie i potrzebne łaski

 • Randa Bashir Tarabolsi i Ghassan Edwar Tarzi oraz czwórki ich dzieci, o pokój, zdrowie i potrzebne łaski

 • Ramzah Barbar i Samir Mikhael Bashour oraz szóstki ich dzieci, o pokój, zdrowie i potrzebne łaski

 • Mateusza, o światło Ducha Św. i Bożą opiekę

 • we wszystkich intencjach wysyłanych na skrzynkę parafialną od początku jej funkcjonowania

 • za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę

 • Janka, o dobrą terapię

 • Józefa, o zdrowie duszy i ciała

 • Joanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Mirelli, o zdrowie duszy i ciała

 • Tadeusza, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Adama, o uzdrowienie duszy i ciała

 • Stanisławy, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Moniki, o zdrowie i siły na czas chemioterapii

 • Danuty, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Marii, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Stefanii, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Franka, chorego na autyzm, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Tomasza, o rozwiązanie problemów

 • syna, o uzdrowienie z paraliżu

 • Jerzego, o zdrowie duszy i ciała

 • Aleksandry, o zdrowie duszy i ciała, o pokój w sercu i znalezienie sensu życia

 • Ojca duchownego, o miłosierdzie Boże w Bogu wiadomej intencji

 • Iwony, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Andrzeja, o Światło Ducha Św. w podejmowaniu decyzji, potrzebne łaski i Bożą opiekę

 • Teresy, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Hani, o zdrowie i potrzebne łaski

 • o wybawienie z cierpień dusz czyśćcowych

 • Ani, o uzdrowienie z przewlekłej choroby układu odpornościowego i stawów

 • Witolda, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Doroty i Wandy, o poprawę wzajemnych relacji, miłość i wzajemny szacunek, by były dla siebie wsparciem po śmierci taty i męża

 • Małgorzaty, aby zawarła związek sakramentalny ze swoim partnerem

 • Kingi, o zaakceptowanie jej związku z chłopakiem przez jego rodzinę

 • Ali, o dobrego męża oraz o zdrowie, zgodę i potrzebne łaski dla niej i jej rodziny

 • Michała, o przemianę serca i wyciągnięcie ręki na zgodę

 • ks. Zygmunta, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Emilki, o zdrowie, uregulowanie problemów z cukrzycą

 • Marty, za wstawiennictwem Matki Bożej, o błogosławieństwo w pracy i o zdrowie rodziny

 • Małgorzaty, o potrzebne łaski

 • Krystiana, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Elżbiety, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Katarzyny, o zdrowie duszy i ciała, o znalezienie sensu życia, umocnienie wiary, o światło Ducha Św.

 • Agnieszki, o Światło Ducha Św.

 • Grzegorza, o zdrowie i uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Nadii Marii, o uzdrowienie, aby była zdrowym dzieckiem zarówno fizycznie jak i umysłowo

 • Grzegorza, chorego na nowotwór złośliwy, o siły do walki z chorobą, o uzdrowienie

 • Andrzeja, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Damiana, o zdrowie duszy i ciała

 • Natalii, o zdrowie duszy i ciała

 • Juli, o zdrowie duszy i ciała

 • w Bogu wiadomej

 • o łaskę rozszerzenia się kultu Najświętszej Krwi Zbawiciela

 • Ilony, o zdrowie i dobry wzrok

 • Anny, o uzdrowienie z ciężkiej choroby, o siłę dla całej rodziny

 • Urszuli, o uzdrowienie

 • Ks. Prałata Mariana Rajchela, o cud uzdrowienia

 • Pauliny, o cud zdrowia, o uleczenie z tych wszystkich chorób, których jest tak wiele od dawna

 • Piotra, o uzdrowienie z wylewu krwi do mózgu

 • Mateusza, o zdrowie, równowagę psychiczną, uwolnienie od lęku, negatywnych emocji i napadów furii

 • Magdaleny, o cud uzdrowienia z choroby na tle psychicznym, która  dotknęła ją po porodzie córeczki,  o dobrych specjalistów na jej drodze, o siłę do opieki nad kochaną córeczką Stefanią

 • Ewy, o cud uzdrowienia z raka, o uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe

 • Karoliny, o łaskę zdrowia, o dobre relacje z ukochanym, o znalezienie pracy

 • Danuty, o zdrowie serca, oczu, o uzdrowienie z reumatoidalnego zapalenia stawów, uszkodzonych kręgów i ogromnego bólu, o uzdrowienie relacji w domu, żeby się nie zamykała, żeby domownicy okazali więcej serca

 • Antoniego, który jest w ciężkim stanie po operacji, o zdrowie ciała i duszy

 • Piotra, o dobrą pracę, żeby nigdy nie był zwolniony z pracy, żeby dostał zasiłek rehabilitacyjny na komisji lekarskiej w ZUS a potem żeby wrócił do pracy

 • Darii, aby zakończyła życie w grzechu konkubinatu z żonatym mężczyzną, aby dobry Bóg dał jej uczciwego męża i czystą miłość

 • Anny i Jacka, o uratowanie małżeństwa, o odrodzenie więzi małżeńskiej i łaskę Bożą

 • opanowania pandemii koronawirusa, o zdrowie dla zakażonych, o siły dla udzielających pomocy medycznej i dbających o bezpieczeństwo

 • Karoliny, o powrót męża i uratowanie małżeństwa

 • Ks. Artura, o powrót do zdrowia po przeszczepie

 • Anny i Jacka, o uratowanie małżeństwa, o odrodzenie więzi małżeńskiej i łaskę Bożą

 • Kasi, o uzdrowienie z raka i depresji

 • Michała, o skruszenie serca, aby odnalazł drogę do Boga, aby się nawrócił, aby zwyciężyła małżeńska miłość sakramentalna i pokonała grzech

 • Barbary, która przebywa w szpitalu w stanie ciężkim, o dobre wyniki badań oraz powrót do zdrowia

 • Pauli, o Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej

 • Karoliny, o rozwiązanie trudnego problemu

 • Natalii, o zamążpójście i macierzyństwo

 • Aldony, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Moniki, o pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia

 • Kamili i Adama, aby Adam wrócił, aby mogli być razem, o rozmowę

 • Mamy Sylwii, o przemianę serca i nawrócenie

 • Walentego, o cud całkowitego uzdrowienia

 • o znalezienie pracy, o materialne zabezpieczenie bytu

 • Pawła, o dobrą pracę, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

 • Marzeny, o większą wiarę, aby potrafiła usłyszeć Boży Głos, o Boże prowadzenie, o przezwyciężenie trudności w modlitwie, aby Bóg usunął przeszkody w nauce na studiach i nauce na kursie angielskiego, aby w tym semestrze zaliczyła wszystkie przedmioty i obroniła licencjat, o Bożą Wolę dla jej małżeństwa, aby Bóg oddalił to co niezgodne z Jego Wolą, o błogosławieństwo w pracy, błogosławieństwo finansowe, o pozbycie się złych nawyków żywieniowych, aby Bóg dodał sił do zwalczenia tego

 • Pauliny, o uzdrowienie relacji z Piotrem, o rozwiązanie wszystkich węzłów w tej relacji, o pokonanie przeszkód i trudności w budowaniu poważnej relacji

 • Córeczki, o łaskę zdrowia, o udaną operację serduszka, o dalszą opiekę Bożą, o mądrość dla lekarzy i dobrze podejmowane decyzje

 • Stanisława, w intencjach Bogu wiadomych

 • Ks. Marka Kostrzewy

 • Ks. Mariusza Jersaka

 • O. Jana SJ

 • O. Adama Sołdek SJ

 • Ks. Pawła

 • Marty, zachowanie pracy, o odejście ze stancji dziewczyny zajmującej się okultyzmem

 • o poczęcie i urodzenie zdrowego dziecka

 • Wioli, o uratowanie małżeństwa, o nawrócenie męża, o powrót do niej i dzieci

 • Aleksandry, w intencji uzdrowienia lewego oka, naprawienia wszelkich w nim uszkodzeń, odzyskania ostrości wzroku i wchłonięcia się krwotoku, nie pozostawiającego blizny utrudniającej widzenie, o pokój serca, umocnienie w wierze oraz działanie Ducha Świętego

 • Męża Ani, o pracę w firmie, w której miał rozmowę, aby mógł rozpocząć pracę w przyszłym miesiącu

 • Sary i Roberta, aby mogli być szczęśliwi razem

 • Urszuli, o uzdrowienie z zaburzenia psychicznego

 • Ali, o poznanie wartościowego kawalera, katolika, uczciwego kandydata na męża

 • Ali, Zuzi, Joli, Krzyśka, ks. Kazimierza, s. Eugenii i s. Tomiry, o zdrowie, zgodę, opiekę Maryi i potrzebne łaski

 • Krzysztofa, o ulgę w okrutnym cierpieniu i cud uzdrowienia

 • Tomka (syna Krzysztofa), chorego na schizofrenię, o potrzebne łaski

 • Iwony i jej dzieciątka, o zdrowie, donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka

 • Izy, Gabrysi, Oktawii, Joli, Asi i Basi, o rozeznanie woli Bożej oraz jej wypełnienie w życiu, o przemianę okoliczności ich życia, o potrzebne dla nich i ich bliskich dary i łaski, o Boże Miłosierdzie, opiekę Matki Bożej, o ochronę przed złem

 • Anety, o dobrego męża i dar rodzicielstwa

 • o wsparcie naszych braci prawosławnych, o pojednanie między katolickimi chrześcijanami a naszymi prawosławnymi braćmi, (Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan w swoim radykalizmie postanowił przekształcić bazylikę „św. Zofii” w meczet)

 • Pawła, o nawrócenie i uzdrowienie dla niego, aby dobry Bóg uzdrowił go z zaburzenia osobowości, z narcyzmu, żeby przywrócił mu wzrok serca, by potrafił kochać swoje dzieci, aby potrafił kochać siebie… i może Maję, o cud uratowania ich rodziny

 • Piotra, o pomyślne rozwiązanie problemów w pracy i zachowanie stanowiska w pracy, od ktorej zależy jego przyszłość, bezpieczeństwo i  możliwość kontynuowania nauki

 • mamy Marysi, o uzdrowienie z raka trzustki z przerzutami, o powrót do zdrowia

 • Ewy, o natchnienie Ducha Świętego aby była cierpliwym i dobrym rodzicem

 • Justyny, o uzdrowienie z ciągłego bólu głowy

 • Przyjaciółki, o łaskę życia

 • Mamy Heleny, chorej na nowotwór, o łaskę uzdrowienia oraz o potrzebne dla niej siły do pokonywania trudności

 • męża, który będąc w depresji złożył pozew rozwodowy, o zdrowie, o dary Ducha Świętego dla żony, aby właściwie na niego odpowiedziała, o dobrych ludzi na jej drodze, aby pomogli przetrwać ten trudny czas bo jest zupełnie sama

 • w intencji znanej Miłosiernemu Panu

 • Alojzego, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi o pomyślny przebieg zabiegu, o dobrą rehabilitację, o dar macierzyństwa dla córki, o nawrócenie dzieci, Światło Ducha Świętego, o przymnożenie wiary

 • Anny, o dobrego męża, o błogosławieństwo założenia rodziny i zdrowe dzieci

 • Andrzeja, o uzdrowienie po pęknięciu tętniaka

 • Anny i Aleksandra oraz Agnieszki i Roberta o dar potomstwa, o zgodę i zrozumienie w rodzinie oraz spokój wewnętrzny dla Olka

 • Fryderyka, o Bożą pomoc, aby nikt Go nie skrzywdził

 • Joanny, w intencji Bogu wiadomej

 • Piotra, aby przyznano mu rentę, aby znalazł dobrą pracę, aby otrzymał pomoc finansową

 • Anny, aby nie była zwolniona z pracy

 • mamy Alicji, o zdrowie

 • Przemka, o przemianę, nawrócenie, uwolnienie, o otwarcie na sakramenty

 • Marzeny, o zdanie egzaminu, napisanie pracy licencjackiej i pomyślną obronę, o pieniądze na studia, o złamanie przekleństwa biedy i poczucia bycia gorszym, o właściwe podejście do pieniędzy

 • Moniki, o pomoc w nauce, o Dary Ducha Świętego, o napisanie pracy dyplomowej poprawnie, o zdanie egzaminu z zakresu organizacji społecznej

 • Daniela, o znalezienie wymarzonej pracy

 • śp. Heleny, przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej o radość nieba

 • Grażyny i jej rodziny, przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej o błogosławieństwo

 • Mai, o zdrowie, opanowanie strachu, pomyślne wyniki badań

 • Taty Wojtka, o pomyślny przebieg leczenia choroby nowotworowej, o łaski Boże i wiarę dla całej rodziny w tym trudnym czasie

 • śp. mamy Wiesławy, o Miłosierdzie Boże dla jej duszy

 • Katarzyny, o powrót ukochanego Przemka

 • Krzysztofa, o szczęśliwą operację, o cud uzdrowienia

 • Fryderyka, o pomoc

 • o przedłużenie umowy o pracę, o udaremnienie działań złego w pracy, aby kierownictwo dostrzegło manipulacje i prawdziwe intencje

 • synka Franciszka, który ma problemy brzuszkowe i jest teraz z mamą w szpitalu na obserwacji, przez wstawiennictwo Matki Bożej aby nie męczył się tak i by prawidłowo się rozwijał, o wsparcie dla mamy w tych chwilach, aby miała siły fizyczne i psychiczne

 • Agnieszki, o uwolnienie z ciągłego zmęczenia i depresji

 • Klaudii, o osłonę Bożą w obecnym m-cu i znalezienie nowej/ zmianę na  zgodną z umiejętnościami, z uczciwym pracodawcą, godnym wynagrodzeniem pracy, jeśli taka Wola Boża na pół etatu, aby mogła też zajmować się też dodatkowym zajęciem dochodowym

 • Tomka, chorego na koronawirus, o powrót do zdrowia

 • Marcelka,  o cud uzdrowienia, aby zaczął ruszać kończynami i sam oddychać oby wszystkie obrzęki się wchłonęły

 • śp. babci Ireny, o spokój jej duszy

 • Klaudii, o miłość, o wierność przysiędze małżeńskiej dla niej i jej męża Mariusza

 • Patryka, o nawrócenie i przemianę życia, o dobrą dziewczynę dla niego

 • Klaudii,  o dar miłości o uwolnienie od złego ducha z jej ciała

 • Marty o uzdrowienie z mięśniaków na macicy, o uzdrowienie z chorób paznokci stop, o Boże miłosierdzie dla współpracowników, którzy są przeciwko niej, rodziny o nawrócenie i przemianę życia

 • Adriana, przez wstawiennictwo św. Rity, o rozwiązanie trudnych problemów finansowych, o cud spłacenia długów, o dobrych ludzi, którzy mogą pomóc finansowo, z pracą i mieszkaniem w Londynie

 • Krzysztofa o ulgę w cierpieniu i potrzebne łaski dla Tomka

 • Antoniego przez wstawiennictwo Matki Bożej, o łaskę nawrócenia i uwolnienia go z agresji i opresji demonicznej, o pokój w domu i ochronę od ataków na rodzinę oraz wszelkie łaski potrzebne na ten ciężki czas, o opiekę Bożą i Matki Bożej nad dziećmi Jamesem i Alexandrą i mamą Józefą, za braci Piotra i Mariusza, ich rodziny oraz naszych braci i siostry w Jezusie w Polsce i w Anglii jak też za łaskę opieki nad kapłanami Pana Jezusa i Twego Niepokalanego Serca

 • Karoliny przez wstawiennictwo Matki Bożej, aby z Tomkiem byli razem na zawsze, żeby naprawdę bardzo ją kochał jak mówi mi to każdego dnia, był jej wierny i trwały w tej decyzji, żeby rzeczy, te których nie chce nie stały się, o pomoc w pracy, zdrowie, szczęście, akceptację, długie życie, bezpieczeństwo i brak problemów,  żeby Rodzice nie martwili się o nią i akceptowali jej decyzje i żeby mieszkała osobno, o urodę i bycie chudziutką, o brak wypadków i chorób i uzależnień i żebym nie straciła pracy i nie straciła uprawnień, żeby naprawdę spędzili z Tomkiem razem resztę życia, kochali się bardzo i trwali zawsze razem

 • Arka o nawrócenie i wyrwanie z nałogu alkoholizmu

 • Anny i jej rodziny, o zdrowie i opiekę Bożą, o negatywny wynik testu na covid męża, aby córka dokonywala trafnych wyborów, bo błądzi i miota się, postaw na jej drodze mądrych i dobrych ludzi., o Boże prowadzenie, aby opuścił nas lęk z przeszłości po przeżyciu rodzinnej tragedii, za wszystkich chorych na covid o cud uzdrowienia i życia

 • Sławka, o łaskę zdrowia i siły dla niego i jego rodziny

 • śp. Antoniny, o spokój jej duszy

 • o szczęśliwie i w terminie napisanie pracy licencjackiej i ukończyła studia, aby w pracy kolega przestał się wywyższać  i niszczyć ją, o opiekę nad najbliższymi, o rozwiązanie problemów, o zdrowie, o uwolnienie małżeństwa od wpływu teściów i szwagra, aby nie mieszali w ich życiu,  o Wolę Bożą dla małżeństwa i dla nich

 • Joanny, o uzdrowienie z chorób, które zabrały jej siły do życia, o siłę do życia, do walki z myślami przeciwko życiu

 • Martyny, o nawrócenie

 • Andrzeja i jego mamy, o rozwiązanie trudnej sytuacji

 • Rafała, o uzdrowienie

 • Jarka, chorego na raka o cud uzdrowienia, o pokój serca dla jego żony

 • Huberta, przez wstawiennictwo Maryi, o zdrowie, o spełnienie marzeń, aby mógł otworzyć stołówkę dla bezdomnych osób i zwierząt, o Bożą opiekę

 • męża, o uwolnienie z choroby alkoholowej i powrót na Bożą drogę

 • Andrzeja, o Boże miłosierdzie, o uzdrowienie z głębokich zranień serca, duszy, psychiki, neurotyzmu, blokady wewnętrznej oraz o dar przywrócenia do życia Ducha Świętego w sercu z łaską prowadzenia życia ze Słowem Bożym, o łaskę i pomoc życia w relacji z Jezusem

 • mamy Rozalii o dar spowiedzi pojednania z Bogiem

 • Marty, o ochronę rodziny przed koronawirusem, pozostanie w pracy oraz o odejście z mieszkania dziewczyny zajmującej się okultyzmem

 • Marka, u którego wykryto raka żołądka z przerzutami, o uzdrowienia

 • Izabeli, o Bożą opiekę i siły do zajmowania się mężem

 • Taty, który doznał rozległego udaru, o zdrowie, aby skutki udaru się cofnęły, aby wrócił do sprawności

 • Ali, o znalezienie wartościowego kawalera, katolika kandydata na męża, o zmianę postępowania Krzyśka względem rodziny, o zdrowie, zgodę, potrzebne łaski i błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ali, Joli, Krzyśka, Zuzi

10.07.2021

 • Krzysztofa, o cud uzdrowienia

 • Teresy, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy o łaskę uzdrowienia

 • Andrzeja, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy o łaskę uzdrowienia, ocalenie od amputacji, przywrócenie świadomości

 • Katarzyny, o poprawę wzroku

 • Doroty, za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Różańca św. o uleczenie serca i duszy, o uleczenie z niespełnionej miłości, o rozwiązanie bolesnej sprawy z przeszłości

 • Magdaleny, o dar godziwej, szczęśliwej pracy

19.07.2021

 • Karoliny i Tomka, żeby zawsze bardzo się kochali, żeby zawsze byli sobie wierni we wszystkim, żeby zawsze byli razem i stworzyli razem wspaniały dom, aby Tomek nie miał żadnych problemów i kłopotów, zwłaszcza na drodze i w pracy, by długo żył i był zdrowy, o szczęście, o zdrowie, o urodę i bycie chudziutką, o wspaniałe relacje z Rodzicami, o samodzielność mieszkaniową w Kielcach i pomoc w pracy, o poprawę sytuacji materialnej, o brak problemów i by rzeczy których tak bardzo nie chcę nie stały się nigdy

 • Daniela, o pogłębienie wiary i wytrwanie w niej, o uzdrowienie z lęków, o poznanie dziewczyny jeśli to zgodne z wolą Pana, intencja dziękczynna za otrzymaną łaskę nawrócenia

 • Dziewczyny, o Boże błogosławieństwo

 • śp. Krzysztofa, o spokój jego duszy

 • śp. Antoniny, o spokój jej duszy

 • śp. Małgorzaty, o spokój jej duszy

 • śp. Alicji, o spokój jej duszy

 • śp. Ireneusza, o spokój jego duszy

 • Józefa, o nawrócenie

 • Sylwii, o uwolnienie i uzdrowienie z chorób, żeby przestały jej wychodzić włosy i zaczęły w bardzo szybkim cudownym tempie odrastać, o uwolnienie od wszelkiego zła i skuteczną ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym, o całe niezmierzone miłosierdzie Boże dla niej i we wszystkich trudnych sprawach, o całą moc Ducha, o całą niezmierzoną łaskę, miłość Bożą we wszystkich trudnych dla niej sprawach, o jakiś cud, o odczuwalne zwycięstwo Boga Wszechmogącego, Żywego w niej i we wszystkich trudnych dla niej sprawach

 • Nadii, o uzdrowienie i uwolnienie od wszelkiego zła od wszelkich zniewoleń, o uzdrowienie jej duszy, ciała, serca, depresji, samotności, smutku, o uzdrowienie jej seksualności, uzdrowienie jej ze zranień

5.09.2021

 • Rafała, w Bogu wiadomej

 • Tadeusza, o potrzebne łaski, zdrowie i siłę do przeżycia żałoby

 • Moniki, Michała i Rafała o zdrowie i potrzebne łaski

12.09.2021

 • Aldony, o uzdrowienie

 • Andrzeja, o uzdrowienie z depresji

 • Krzysia, o łaskę uzdrowienia

 • Aleksandry, o zdrowie duszy i ciała

27.02.2022

 • Magdy

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Walentego, o uzdrowienie, uwolnienie, we wszystkich trudnych intencjach

 • o pokój dla Ukrainy, dla Świata

5.03.2022

 • Pawła, o dobrą pracę

 • Jana, o zdrowie duszy i ciała, o pokój w sercu

4.04.2022

 • Sylwii, o zdrowie duszy i ciała, o miłosierdzie Boże we wszystkich jej intencjach

 • Walentego, o zdrowie duszy i ciała

 • Michała, o zdrowie

 • o zerwanie więzów duchowo – emocjonalnych i seksualnych pomiędzy żoną i innym mężczyzną, o powrót żony do małżeństwa, o odrodzenie miłości, o dary Ducha św. dla małżonków i ich syna

 • Teresy, o zdrowie, o szczęśliwą operację i o potrzebne łaski

 • Anny,  o potrzebne łaski w małżeństwie, o zgodę w rodzinie, o wyzwolenie spod wpływu teściów

7.08.2022

 • Joanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Zuzi, o prawidłowy wzrost i rozwój, o błogosławieństwo

 • Marzeny, o Boże błogosławieństwo, zdrowie

 • Sylwi, we wszystkich jej intencjach

 • Stefanii, o zdrowie duszy i ciała

14.08.2022

 • Mirosława, o dobrą żoną

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Iwony, o Światło Ducha Św. potrzebne do obrony pracy licencjackiej

 • Jadwigi, o uzdrowienie z bólów kręgosłupa i lewego boku

 • Anthonego – Michaela, o uzdrowienie z bólów brzuszka

 • Jadwigi i Artura, o łaski dla ich małżeństwa oraz ich syna, o pozytywne rozpatrzenie sprawy mieszkaniowej i w urzędzie elektrycznym, o pracę

4.09.2022

 • Aleksandry, o uzdrowienie z covid, o potrzebne łaski

 • Aldony, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Andrzeja, o zdrowie duszy i ciała

 • Stefanii, o zdrowie duszy i ciała

11.09.2022

 • Krystyny, o pomyślny przebieg operacji, o zdrowie

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Aleksandry, o dobre decyzje

18.09.2022

 • Adriana, o dobrą żonę, o pomoc finansową

 • Mamy Małgorzaty, o dobry wynik badania, o uzdrowienie z nowotworu

2.10.2022

 • Mateusza, o ratowanie związku, o łaskę powrotu, miłości i spokoju serca

 • Pawła, o łaskę powrotu do zdrowia po bardzo ciężkiej kontuzji

13.11.2022

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Zuzanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Męża, zawierzając Matce Bożej wszystkie jego myśli, gesty, słowa i decyzje, żeby był  wierny żonie w każdej sytuacji, o bliskość, która umacnia miłość, o pomoc w pokonaniu trudności i wyjście z kryzysu. Maryjo poprowadź go do świętości, daj mu łaskę wiary i nawrócenia, spraw żeby dzięki żonie stawał się lepszym człowiekiem, aby wzrastał w wierze i miłości

 • Oli, chorej na nowotwór, której stan jest bardzo ciężki, o zdrowie duszy i ciała, o ulgę w cierpieniu, za jej rodzinę o ulgę w cierpieniu, o ukojenie bólu

18.12.2022

 • Aldony, o zdrowie duszy i ciała, o pomyślny przebieg operacji

 • Andrzeja, o zdrowie duszy i ciała

 • Julii, o zdrowie duszy i ciała

 • Mai, o zdrowie

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Anny, o zdrowie duszy i ciała

 • Zuzanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Walentego, o zdrowie duszy i ciała

 • Natalii, o zdrowie duszy i ciała

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Danuty, o ratunek w trudnej sytuacji, o wyprowadzenie w niej

1.01.2023

 • męża, o powrót do zdrowia, o odzyskanie wzroku po urazie

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Anny, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Natalii, o zdrowie

4.02.2023

 • Kazimierza, który ma uszkodzoną prawą rękę w skutek wypadku przy cięciu drzewa, ból w biodrze bądź kręgosłupie, który nie przechodzi ani po lekach, o uzdrowienie, aby odzyskał pełną sprawność i władzę w ręce, aby ten ból bądź stan zapalny odszedł, aby mógł normalnie chodzić i funkcjonować, aby był zdrowy, o siłę dla niego i jego żony Marii na ten trudny czas i zdrowie dla niej, aby Pan Bóg pomógł im to przejść, aby postawił właściwych ludzi na ich drodze i aby to wszystko szybko wyszło na prostą

12.02.2023

 • Jadwigi, o uzdrowienie z bólów głowy, kręgosłupa, ucha, nadciśnienia tętniczego, nerwicy i ogólnego osłabienia organizmu,  o dobrą pracę, o błogosławieństwo dla całej rodziny

 • Artura, o łaskę uzdrowienia  zębów i dziąseł ze wszystkich stanów zapalnych i bólów

 • Anny, za jej rodzinę, o wypełnienie woli Bożej w ich życiu

 • Marii i jej męża, o uzdrowienie

 • Adriana, o zdrowie, siły, mądrość, męstwo, pracę

 • Izabeli, o umocnienie w wierze, cierpliwość i zaufanie do Boga w oczekiwaniu na nowy rozdział w życiu

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Mateusza, o ustąpienie obsesji, wizji i agresji w chorobie psychicznej

 • męża, o powrót do zdrowia, o odzyskanie wzroku po urazie

 • Jana, o zdrowie duszy i ciała

 • Józefa, o zdrowie duszy i ciała

 • Stefanii, o zdrowie duszy i ciała

 • o nawrócenie w rodzinie

28.02.2023

 • Marii i jej męża, o uzdrowienie, o przemianę jego serca, we wszystkich ich intencjach

 • Małgorzaty, Krzysztofa, Gabriela, Katarzyny, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

12.03.2023

 • Adriana, za wstawiennictwem Matki Bożej Szkaplerznej, o pomoc w trudnej sytuacji życiowej, o dobrą pracę

 • Jadwigi, Artura i Anthonego – Michaela, za wstawiennictwem Matki Bożej, o dary Ducha św. i opiekę, o łaskę pracy, o wyjście z kłopotów finansowych, o pozytywne załatwienie spraw urzędowych

 • Buki i jej dzieci Marii i Chestera, za wstawiennictwem Matki Bożej, o dary Ducha św. i opiekę, o rozwiązanie problemu z pracą

8.04.2023

 • Damiana, jego rodziców i babci

 • Ani, o cud uzdrowienia

 • Wojciecha, o cud uzdrowienia

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Bartosza i Marty, o miłość, nadzieję i wiarę, o potrzebne łaski i Boże prowadzenie, o zbudowanie związku opartego miłości, szacunku i akceptacji, zrozumieniu, zaufaniu, wsparciu i empatii, o uzdrowienie relacji, o doprowadzenie do sakramentu małżeństwa i zbawienia

7.05.2023

 • Doroty

 • Mai i Marcina, o przyjęcie daru rodzicielstwa, o potrzebne łaski i nawrócenie serca ojca aby był takim opiekunem jak św. Józef, o odnowienie miłości

 • Mariusza, o chęć szczerej rozmowy, o miłość, o odcięcie się od przeszłości, o chęć budowania wspólnej przyszłości

 • Justyny, o zdrowie duszy i ciała

 • Anny, o zdrowie duszy i ciała

 • Katarzyny, o owocną terapię, o zdrowie duszy i ciała

 • Bartosza i Marty, o miłość, nadzieję i wiarę, o potrzebne łaski i Boże prowadzenie, o zbudowanie związku opartego miłości, szacunku i akceptacji, zrozumieniu, zaufaniu, wsparciu i empatii, o uzdrowienie relacji, o doprowadzenie do sakramentu małżeństwa i zbawienia

 • Renaty, Mileny, Piotra, Mateusza, o uwolnienie od nieprzyjaciela

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Stefanii, o zdrowie duszy i ciała

 • Józefa, o zdrowie duszy i ciała

 • Agnieszki, o zdrowie duszy i ciała

28.05.2023

 •  Łukasza, o łaskę nawrócenia i uwolnienia od złego oraz cud uzdrowienia psychicznego i fizycznego i o dobre wyniki zabiegu medycznego

 • Ludwika, o zdrowie duszy i ciała

 • Justyny, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Anny, za wstawiennictwem Matki Bożej Szkaplerznej, o dar spotkania, rozmowy z Jakubem

30.06.2023

 • Grzegorza, za wstawiennictwem Sł. Bożego ks. Aleksandra Woźnego, o cud uzdrowienia

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ KS. A. WOŹNEGO

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasu posłałeś do nas Swojego Syna i rozproszone dzieci Twoje mocą Ducha Świętego gromadzisz w jedno,
Ty, w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały.
Dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi gorliwego kapłana, księdza Aleksandra Woźnego, który przez duchowość dziecięctwa
prowadził wiernych drogą do świętości. Przez naśladowanie Chrystusa,
zawierzenie Matce Najświętszej, modlitwę i ascezę ukazał żywy obraz miłosiernego Ojca, pochylającego się nad każdym człowiekiem, jako swoim umiłowanym dzieckiem. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoja wolą, tej łaski, o którą z nadzieją prosimy, aby Twój Sługa, kapłan Aleksander Woźny został zaliczony w poczet błogosławionych Kościoła świętego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Za pozwoleniem władzy duchownej, N 6740/2012
Poznań, 20 lutego 2013 r.

 • Małgorzaty, o dobre wyniki badań, zdrowie i potrzebne łaski

 • Łukasza, o znalezienie żony, o wyjście z samotności

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Grzegorza, o cud uzdrowienia, o zatrudnienie na czas nieokreślony na uczelni dla syna, o Bożą pomoc dla dzieci, o uregulowanie spraw zdrowotnych, ekonomicznych, remontowych, mieszkaniowych i finansowych, o udaremnienie zła ze strony alkoholika i nieprzyjaciół

16.07.2023

 • Adama, który ma sepsę i chore serce, jest w szpitalu w ciężkim stanie, o zdrowie

 • Organizatorów i uczestników Przystanku Jezus, aby nieśli i przyjmowali Jezusa

 • Justyny, chorej na nowotwór, o zdrowie

 • Ilony, o zdrowie duszy i ciała

 • Lindy, o zdrowie dla niej i dziecka, o szczęśliwe rozwiązanie

30.07.2023

 • Izabeli i jej Mamy, przez wstawiennictwo matki Bożej, o ochronę przed krzywdą i koszmarem, o pomyślne i szczęśliwe rozwiązanie spraw, o wyjście z ciemności

 • Polski i Polaków

 • Łukasza, o znalezienie pracy

 • Rafała, o odkrycie sensu życia  i odwagę do jego realizacji, o dobrych przyjaznych ludzi na jego drodze, o prace gdzie będzie mógł dobrze służyć

6.08.2023

 • o rozwiązanie problemów w pracy

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Adama, o uzdrowienie i uwolnienie od nałogu alkoholowego i innych używek

 • Marzeny, we wszystkich jej intencjach

 • Bogusławy, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Marty, we wszystkich jej intencjach

 • Łukasza, we wszystkich jego intencjach

 • Piotra, o zdanie egzaminu dyplomowego, o siły do walki z depresją, o uzdrowienie

 • Marcina, o zdrowie duszy i ciała

 • Ludwika, o zdrowie duszy i ciała

 • Marii, we wszystkich jej intencjach

 • Renatki, o uzdrowienie z nowotworu trzustki

27.08.2023

 • Marzeny, we wszystkich jej intencjach

 • Stefanii, o Boże Miłosierdzie

 • Zbyszka, o uzdrowienie z choroby nowotworowej, o siłę do walki z chorobą

10.09.2023

 • Łukasza, o łaskę nawrócenia i uwolnienia od złego, o cud uzdrowienia psychicznego i fizycznego

 • Eweliny, o rozwiązanie trudnej sprawy spadkowej, finansowej, życiowej po ludzku bez wyjścia

 • Anny, o uzdrowienie

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Grzegorza, o cud uzdrowienia

 • Ludwika, o zdrowie duszy i ciała

 • o nawrócenie w rodzinie

 • Justyny, chorej na nowotwór, o zdrowie

 • Ilony, o zdrowie duszy i ciała

 • Bożeny, o zdrowie duszy i ciała

 • Lindy, o zdrowie dla niej i dziecka, o szczęśliwe rozwiązanie

 • Macieja, o ratunek z rozpaczy i łaskę miłosierdzia

 • o uzdrowienie na duszy i ciele, o ochronę przed koronawirusem, o ustanie pandemii i pokój na świecie, o dobrą pracę, o pomoc w rozwiązywaniu problemów finansowych, o łaskę przyjaźni i miłości, o zrozumienie wśród ludzi, o Dary Ducha Świętego, o nawrócenie ojca, o życie wieczne dla zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące, intencja dziękczynna za otrzymane Łaski

 • Andrzeja, o wyjście z depresji

 • Marty, o przedłużenie umowy, za kierownika Michała, zastępcę Irenę, za Katarzynę i Patrycję by nie dokuczały i nie wyśmiewały się, o potrót do zdrowia dla Grzegorza

 • Maksia, o całkowite uzdrowienie, o uwolnienie go od codziennych dolegliwości bólowych, za wstawiennictwem Matki Bożej aby był zdrowy i mógł chodzić, żeby już nic nie zagrażało jego życiu i zdrowiu, o opiekę i ochranę od zła, o uzdrowienie z chorób układu moczowego, oddechowego, nerwowego i trawiennego, o powrót do zdrowia

 • Ojca Daniela Galusa, o wszystkie potrzebne łaski w trudniej dla Niego sytuacji, o cale, żywe, odczuwalne miłosierdzie Boże, Ducha Świętego, miłość i Łaskę Bożą

 • o ulgę w cierpieniu dla chorej na raka

 • śp. Ireny, o spokój Jej duszy

 • Karoliny i Tomka, aby byli razem na zawsze, żeby naprawdę bardzo ją kochał, aby był wierny i trwały w decyzji, aby rzeczy, których nie chce nie stały się, o pomoc w pracy, zdrowie, szczęście, akceptację, długie życie, bezpieczeństwo i brak problemów dla nich, żeby Rodzice nie martwili się o nią i akceptowali jej decyzje i żeby mieszkała osobno, o urodę i bycie chudziutką, o brak wypadków i chorób i uzależnień i żeby nie straciła pracy i nie straciła uprawnień, aby spędzili z Tomkiem razem resztę życia, kochali się bardzo i trwali zawsze razem

 • synowej i jej synka, o zdrowie i potrzebne łaski

 • zakażonych covid, o łaskę zdrowia

 • Justyny, żeby znalazła dobrą pracę na dłuższy okres czasu nie na dwa tygodnie, aby narzeczony Tomek znalazł dobrą pracę i żeby wzięli ślub i byli szczęśliwi, aby matka przestała utrudniać jej drogę życiową

 • Pauliny, która ma zaburzenia jedzenia, o zdrowie duszy i ciała

 • Basi, o zdrowie duszy i ciała, o siły, wsparcie w wychowywaniu córki

 • Sylwii, o dar uwolenienia, uzdrowienia z chorób, o dar uwolnienia, uzdrowienie dla jej Ojca Walentego. W Bogu wiadomej ważnej dla niej intencji, o dar dobrej pracy i finansów, o uwolnienie i skuteczną  ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym, o wszystkie potrzebne łaski. Za całą Rodzinę  i wszystkich znajomych. O Boga żywego, we wszystkich jej intencjach, o Jego niezmierzone miłosierdzie i wszelką moc Ducha Świętego, o całą Jego łaskę i miłość Bożą, aby niemożliwe mogło stać się możliwe

 • Tomka, o potrzebne łaski

 • Klaudii, o miłość, o wierność przysiędze małżeńskiej dla niej i jej męża Mariusza

 • Patryka, o nawrócenie i przemianę życia, o dobrą dziewczynę dla niego

 • Klaudii, o dar miłości, o uwolnienie od złego ducha z jej ciała

 • Marty, o uzdrowienie z mięśniaków na macicy, o uzdrowienie z chorób paznokci stóp

 • Współpracowników, którzy są przeciwko, o Boże miłosierdzie dla nich

 • Rodziny Marty, o nawrócenie i przemianę życia

 • Adriana, przez wtawiennictwo św. Rity, o rozwiązanie trudnych problemów finansowych, o cud spłacenia długów, o dobrych ludzi, którzy mogą pomóc finansowo, z pracą, mieszkaniem w Londynie

 • Arka, o nawrócenie i wyrwanie z nałogu alkoholizmu

 • Anny i jej rodziny przez wstawiennictwo i opiekę Matki Bożej, o zdrowie, o negatywny wynik testu męża na covid, aby Pan  chronił ich rodzinę, aby córka dokonywała trafnych wyborów, bo błądzi i miota się, o postawienie na jej drodze mądrych i dobrych ludzi, prowadzenie jej, aby opuścił ich lęk z przeszłości po przeżyciu rodzinnej tragedii, za wszystkich chorych na covid o cud uzdrowienia i życia

 • Moniki, o zdrowie po zabiegu na nerkach

 • męża, o uwolnienie z choroby alkoholowej, o powrót na Bożą drogę

 • Lillii, przez wstawiennictwo Maryi, za sprawą Ducha Św., przez wstawiennictwo Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, Wszystkich Świętych, o łaskę, dar i cud uzdrowienia z psychozy i schizofrenii, o to aby ustąpiły zaburzenia koncentracji i kłopoty z pamięcią i zaburzenia nastroju, jeśli przyczyną są schorzenia fizyczne/somatyczne  o ich uzdrowienie, jeżeli za te choroby odpowiadają znamiona zła, o uwolnienie raz na zawsze od wszelkiego spętania szatańskiego i zapewnienie jej wieczystej ochrony przed wszelkim złem

 • Michała, aby Bóg uzdrowił jego duszę, serce i rozum, o wyleczenie z nerwicy i agresji, z niewiary i braku szacunku do najbliższych

 • córki, która ma bardzo dużą wadę wzroku krotkowzroczność, o uzdrowienie wzroku

 • Kuby, o uwolnienie ze zniewolenia i uzaleznienia od narkotyków i alkoholu, a także od wszelkich osób, które przyczyniają się do jego uzależnienia

 • Grzegorza, przez wstawiennictwo Maryi, o uwolnienie z nałogu alkoholowego i innych zniewoleń, o nawrócene i powrót do domu, o uzdrowienie małżeństwa

 • wujka Darka, o uzdrowienie z covid 19

 • Katarzyny, o powrót do zdrowia

 • Józefa, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Joanny i jej rodziny, o zdrowie, o siły w wychowywaniu dzieci, o doczekanie w zdrowiu Komunii córki, o zdrowie dla rodzeństwa, o wszelkie potrzebne łaski w nadchodzącym roku, o wieczne szczęście dla zmarłego ojca

 • o złamanie w życiu przekleństw i złorzeczeń wypowiedziane przez rodziców: „że nie będę mieć dzieci, że nie ukończę studiów, że moje studia są nic nie warte, że bede klepać biedę, nie będę mieć pieniedzy”, o Boży ratunek

 • Tatusia, który doznał rozległego udaru mózgu, aby wracał do zdrowia, skutki udaru wycofywały się i wrócił do jak najpełniejszej sprawności

 • tatę Marka, u którego niedawno wykryto raka żołądka z przerzutami, dodatkowo tato od 2 tygodni gorączkuje, mamę Izabelę, która sama kilka lat temu przeszła raka i zajmuje się tatą

 • Ali, o znalezienie uczciwego, wartościowego kawalera, katolika – kandydata na męża

 • Krzyśka, o zmianę postępowania do rodziny

 • Ali, Joli, Krzyśka, Zuzi, przez wstawiennictwo Maryi, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i pozytywne załatwienie trudnych spraw

 • Jolanty, aby zaszła w ciążę

 • Stefana, przez wstawiennictwo Matki Bożej, o łaskę zdrowia, o apetyt

 • córki, która doświadcza bardzo silnych lęków, o uzdrowienie

 • Moniki i jej męża oraz dzieci, o miłość i jedność w małżeństwie, o zdrowie duszy i ciała, o uzdrowienie z dolegliwości skórnych Moniki, o uzdrowienie napięć mięśni u synka

 • Tadeusza, chorego na covid, o uzdrowienie, o siłę do przeżycia żałoby po żonie i synu

 • śp. Krzysztofa, o spokój duszy

 • Danuty, chorej na covid, o uzdrowienie

 • Edyty, o siły psychiczne i fizyczne w znoszeniu choroby nowotworowej oraz o łaskę dobrej śmierci

 • Tadeusza, chorego na nowotwór, o ulgę w cierpieniu i łaskę uzdrowienia

 • Krystyny, o powrót utraconego związku z Mariuszem, o miłość, by byli ze sobą na dobre i złe, o wierność, aby Kasia mieszająca mu w głowie znalazła inna drogę życia, aby Bóg złączył ich na  nowo

 • Kasi, w której życie wkradły się złe duchy i źli ludzie, której życie się posypało całkowicie, nie ma sensu i celu, myśli samobójcze to codzienność, która doświadcza przemocy psychicznej, o Bożą opiekę i pomoc

 • Julity, której małżeństwo jest zagrożone, o uzdrowienie relacji, o miłość męża, o zaniechanie myślii o rozwodzie

 • synka Maksymiliana, o łaskę zdrowia

 • o wyjaśnienie i pomyślne rozwiązanie sprawy finansowej

 • Andrzeja, o znalezienie dobrej żony, o rozwiązanie bardzo trudnej sprawy, któą przeżywa wraz z mamą

 • taty, który zaraził się wirusem covid i walczy o każdy oddech, o zdrowie i życie

 • Agnieszki, którą czeka operacja guza mózgu, o pomyślny jej przebieg i łaskę zdrowia

 • Gabrysi, o zdrowie

 • Wiktorii i Huberta, o odwagę i siłę do podążania drogą Ewangelii oraz o trafne rozeznanie życiowego powołania, aby się kochali miłością bezgraniczną

 • Krzysztofa i Jerzego, których stan jest krytyczny, o cud uzdrowienia

 •  o jak najszybszy powrót do budowania relacji, której Pan Bóg błogosławi, jeśli tylko taka jest Jego wola oraz o pomoc Matki Bożej i św. Józefa w tworzeniu trwałego związku opartego na wierze i miłości

 • aby Adrian się odzywał

 • Bogumiły, o uzdrowienie

 • Marii, aby Jezus pomógł zakończyć relację z żonatym mężczyzną,  za małżeństwo tego mężczyzny, za jego córeczkę, jego rodziców, oraz o siłę, by to przerwać i zadośćuczynić Panu Bogu chociaż w jakimś stopniu – jeszcze tutaj, na Ziemi, aby i on „przejrzał”, błagał Boga o przebaczenie, a w przyszłości dostąpił łaski zbawienia

 • Aleksandry, o zdrowie, o ulgę w cierpieniu, o godne znoszenie tego co się będzie działo

 • Anny, o błogosławieństwo założenia rodziny i zdrowe dzieci

 • Dawida, o uzdrowienie i nawrócenie

 • Ewy, o uzdrowienie z nowotworu

 • Hazal, o łaskę nawrócenia, dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, zerwania relacji z niewłaściwym człowiekiem oraz o Światło Ducha Św.

 • Bernadetty, o pomyślny przebieg ciąży, szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla mamy i dziecka

 • Agnieszki, aby mężczyzna, którego szczerze kocha się do niej odezwał, aby mogli na spokojnie porozmawiać, aby mogła go przeprosić i spróbować naprawić to co się między nimi zepsuło, aby Bóg otworzył ich serca i wlał w nie przebaczenie, wzajemne zrozumienie

 • syna, o uzdrowienie z ciężkiej choroby

 • Dominiki, o łaskę wiary, nadziei i miłości

 • Anety o łaskę wiary i nawrócenia

 • Marty i jej córki o łaskę nawrócenia

 • ojca o trzeźwość i wiarę

 • o jedność w rodzinach Ani i Daniela

 • rodziny, która straciła niemal wszystko w pożarze

 • Ewy, o opiekę nad nią i pomyślną rozprawę

 • Małgosi, o cud uzdrowienia

 • Pauliny, chorej na anoreksję, o uzdrowienie

 • o zdrowie dla całej rodziny

 • Piotra, o Światło Ducha Św. i prowadzenie w życiowych wyborach

 • za chorego na raka i jego rodzinę, o łaskę zdrowia i siły do zmagania się z tą trudną sytuacją

 • Joanny, o potrzebne łaski, o dobrego męża, o dobrą pracę

 • o pomoc w trudnej sytuacji, o przywrócenie zdrowia, o Ducha Św. i Jego pokój

 • Teresy, o zdrowie i potrzebne łaski, o błogosławieństwo

 • Anety, aby partner Mateusz przestał nadużywać alkoholu, aby chciał być trzeźwy i nie był agresywny, o pokój w domu, szacunek, zrozumienie i wsparcie, o ratunek dla związku, o poprawę finansową, o więcej zamówień i rozwój firmy

 • Grażyny i Jana, o dar potomstwa i opiekę Matki Bożej

 • Renaty, o uwolnienie z depresji i błogosławieństwo dla rodziny

 • Michała, o bezpieczną podróż służbową, o szczęśliwy powrót do domu, o zdrowie dla całej rodziny

 • o pozytywne rozwiązanie sprawy kochanej mamy,  o łaskę nawrócenia, opamiętania i przemiany dla Pawła oraz o uzdrowienie relacji, odnowienie kontaktu i pomoc w odbudowaniu związku, o uzdrowienie z choroby serca Bogu wiadomej, pomoc w znalezieniu dobrej pracy i pomoc w otrzymaniu wymarzonej pracy dla siostry, o szybkie i szczęśliwe rozwiązanie sprawy tatusia, o zdrowie i opiekę oraz wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny

 • Bartka, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

4.01.2021

 • Andrzeja i jego mamy, o rozwiązanie trudnej sytuacji

 • Edyty, o siły psychiczne i fizyczne w znoszeniu choroby nowotworowej oraz o łaskę dobrej śmierci

 • Krystyny, o powrót utraconego związku z Mariuszem, o miłość, by byli ze sobą na dobre i złe, o wierność, aby Kasia mieszająca mu w głowie znalazła inna drogę życia, aby Bóg złączył ich na  nowo

 • Kasi, w której życie wkradły się złe duchy i źli ludzie, której życie się posypało całkowicie, nie ma sensu i celu, myśli samobójcze to codzienność, która doświadcza przemocy psychicznej, o Bożą opiekę i pomoc

 • Julity, której małżeństwo jest zagrożone, o uzdrowienie relacji, o miłość męża, o zaniechanie myślii o rozwodzie

 • synka Maksymiliana, o łaskę zdrowia

 • o wyjaśnienie i pomyślne rozwiązanie sprawy finansowej

 • Andrzeja, o znalezienie dobrej żony, o rozwiązanie bardzo trudnej sprawy, któą przeżywa wraz z mamą

 • taty, który zaraził się wirusem covid i walczy o każdy oddech, o zdrowie i życie

 • Fryderyka, o pomoc

 • Agnieszki, o łaskę zdrowia

 • Gabrysi, o zdrowie

 • Wiktorii i Huberta, o odwagę i siłę do podążania drogą Ewangelii oraz o trafne rozeznanie życiowego powołania, aby się kochali miłością bezgraniczną

 • Krzysztofa i Jerzego, których stan jest krytyczny, o cud uzdrowienia

 • aby Adrian się odzywał

 • Bogumiły, o uzdrowienie

 • Aleksandry, o zdrowie, o ulgę w cierpieniu, o godne znoszenie tego co się będzie działo

17.01.2021

 • Anny, o błogosławieństwo założenia rodziny i zdrowe dzieci

 • Dawida, o uzdrowienie i nawrócenie

 • Ewy, o uzdrowienie z nowotworu

 • Hazal, o łaskę nawrócenia, dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, zerwania relacji z niewłaściwym człowiekiem oraz o Światło Ducha Św.

 • Bernadetty, o pomyślny przebieg ciąży, szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla mamy i dziecka

 • Agnieszki, aby mężczyzna, którego szczerze kocha się do niej odezwał, aby mogli na spokojnie porozmawiać, aby mogła go przeprosić i spróbować naprawić to co się między nimi zepsuło, aby Bóg otworzył ich serca i wlał w nie przebaczenie, wzajemne zrozumienie

 • syna, o uzdrowienie z ciężkiej choroby

 • Dominiki, o łaskę wiary, nadziei i miłości

 • Anety o łaskę wiary i nawrócenia

 • Marty i jej córki o łaskę nawrócenia

 • ojca o trzeźwość i wiarę

 • o jedność w rodzinach Ani i Daniela

 • rodziny, która straciła niemal wszystko w pożarze

 • Ewy, o opiekę nad nią i pomyślną rozprawę

24.01.2021

 • Małgosi, o cud uzdrowienia

 • Pauliny, chorej na anoreksję, o uzdrowienie

 • o zdrowie dla całej rodziny

 • Piotra, o Światło Ducha Św. i prowadzenie w życiowych wyborach

 • za chorego na raka i jego rodzinę, o łaskę zdrowia i siły do zmagania się z tą trudną sytuacją

 • Joanny, o potrzebne łaski, o dobrego męża, o dobrą pracę

 • o pomoc w trudnej sytuacji, o przywrócenie zdrowia, o Ducha Św. i Jego pokój

 • Teresy, o zdrowie i potrzebne łaski, o błogosławieństwo

 • Anety, aby partner Mateusz przestał nadużywać alkoholu, aby chciał być trzeźwy i nie był agresywny, o pokój w domu, szacunek, zrozumienie i wsparcie, o ratunek dla związku, o poprawę finansową, o więcej zamówień i rozwój firmy

 • Grażyny i Jana, o dar potomstwa i opiekę Matki Bożej

30.01.2021

 • Renaty, o uwolnienie z depresji i błogosławieństwo dla rodziny

 • Michała, o bezpieczną podróż służbową, o szczęśliwy powrót do domu, o zdrowie dla całej rodziny

 • o pozytywne rozwiązanie sprawy kochanej mamy,  o łaskę nawrócenia, opamiętania i przemiany dla Pawła oraz o uzdrowienie relacji, odnowienie kontaktu i pomoc w odbudowaniu związku, o uzdrowienie z choroby serca Bogu wiadomej, pomoc w znalezieniu dobrej pracy i pomoc w otrzymaniu wymarzonej pracy dla siostry, o szybkie i szczęśliwe rozwiązanie sprawy tatusia, o zdrowie i opiekę oraz wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny

6.02.2021

 • córki, o zdanie egzaminów

 • Marii

 • śp. Stefana, o radość nieba

 •  ujawnienia prawdziwych intencji działań duchowieństwa świętokrzyskiego, ujawnienia prawdziwego i adekwatnego do potrzeb sytuacji dobra w świętokrzyskim, ujawnienia niecnych działań by ustąpiły na rzecz tych, które rzeczywiście służą świętokrzyskiemu, ujawnienia prawdziwych motywów działań mężczyzn ,którzy swoje postępowanie pragną usprawiedliwiać działaniem kobiet, ustąpienia szkodliwych społecznie sposobów bycia, zgody na naukę choćby miała być na błędach i konsekwencjach, wdrożenia poprawnych społecznie zasad i ustąpienie ludzi  wprowadzających błędy społeczne i ogłupienie społeczne, wypełnienia woli Bożej i o faktyczne dobro dla świętokrzyskiego, rozwóju świętokrzyskiego i jego zwrot w maksymalny możliwy sposób ku dobru

 • Alicji i jej rodziny, przez wstawiennictwo Matki Bożej, o zdrowie

 • Marzeny i jej męża, o nawrócenie, o uzdrowienie małżeństwa, o przemianę serc, o miłość

 • Ani i Pawła, o ustanie dokuczliwych odgłosów w mieszkaniu, które nie pozwalają spać i żyć

 • Tadeusza, chorego na nowotwór, o ulgę w cierpieniu i łaskę uzdrowienia

 • Pauliny, o dar potomstwa

 • Alicji, o zdrowie

 • śp. Antoniny, o spokój jej duszy

 • Józefa, o dobre przygotowanie do sakramentu KOMUNII świętej, pokój i miłość i Dary Ducha Świętego dla całej Rodziny i pomoc w budowie domu

 • o jak najszybszy powrót do budowania relacji, której Pan Bóg błogosławi, jeśli tylko taka jest Jego wola oraz o pomoc Matki Bożej i św. Józefa w tworzeniu trwałego związku opartego na wierze i miłości

13.02.2021

 • Agnieszki i Leszka, za ich małżeństwo, które jest w kryzysie i grozi rozpadem

 • Tadeusza, o siłę do przeżycia żałoby po żonie i synu

 • śp. Krzysztofa, o spokój duszy

 • Marty, o pozostanie w pracy, o odejście z mieszkania dziewczyny zajmującej się okultyzmem

 • Grażyny, o zdrowie

 • chłopaka Agaty, aby jego miłość dojrzewała według dobrych wzorców, by była to miłość prawdziwa i ofiarna oraz by Bóg ustrzegł go od zwątpienia a dał mu siły aby się nigdy nie poddawał

 • Marzeny, aby mogła znaleźć pracę

 • Marii, aby Jezus pomógł zakończyć relację z żonatym mężczyzną,  za małżeństwo tego mężczyzny, za jego córeczkę, jego rodziców, oraz o siłę, by to przerwać i zadośćuczynić Panu Bogu chociaż w jakimś stopniu – jeszcze tutaj, na Ziemi, aby i on „przejrzał”, błagał Boga o przebaczenie, a w przyszłości dostąpił łaski zbawienia

 • wszystkich osób, które skrzywdziła Aneta i jej mąż Zdzisław w swoim całym życiu, brakiem miłości i odrzuceniem, które przez nich płakały … niech Pan Jezus im błogosławi i wspomaga w trudach

 • Anety i Zdzisława, o miłość, aby zawsze okazywali miłość tym, którzy tego potrzebują i nie unikali ich, Panie Jezu przebacz im i wszystkim ludziom grzechy braku miłości do Ciebie i bliźniego i siebie samego

 • Joanny, w intencjach Panu Bogu wiadomych

 • Katarzyny, o zdrowie dla niej i dzieciątka pod serduszkiem oraz szczęśliwe rozwiązanie

 • śp. ks. Mariana, o pokój jego duszy

20.02.2021

 • Agaty i jej syna, o zdrowie i potrzebne łaski

27.02.2021

 • Grzegorza, chorego na trzustkę, który załamał się po diagnozie i źle radzi sobie z cierpieniem fizycznym, o zdrowie i potrzebne siły

 • śp. Alicji, o spokój jej duszy

 • Beaty, o uzdrowienie z nowotworu piersi

 • Marty, o rozwiązanie problemów

 • Sylwii, o pomyślny przebieg zabiegu, o zdrowie

 • śp. Iwony, o spokój jej duszy

 • Agaty, za relację z bliskim mężczyzną

 • Stanisławy, o uzdrowienie z depresji

 • Ryszarda, o uzdrowienie z zakrzepicy żył

 • Agnieszki, o uzdrowienie z chorób, które wywołują zmiany na twarzy

 • Bartka, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Damiana i Grześka, o powrót na dobrą drogę, o potrzebne łaski

 • Marcina, o uwolnienie z nałogu pijaństwa

7.03.2021

 • o otwarte kościoły, aby można było uczestniczyć w uroczystości ślubnej córki, aby można było zrobić uroczystość weselną w domu

 • Marty, aby podołała pracy

 • Dominiki, o łaskę wytrwałej nauki i zdanie matury

 • śp. Małgorzaty, o spokój jej duszy

 • Sylwii, o skuteczną i nieustającą ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym, we wszystkich jej intencjach i w jej życiu o niezmierzone miłosierdzie Boże, o wszystkie dary, owoce i charyzmaty, o niezmierzoną moc Ducha Świętego, o niezmierzoną łaskę i miłość Bożą, do Boga miłosiernego i żywego we wszystkich jej intencjach, tak aby na chwałę Bożą niemożliwe stało się możliwe

 • Joanny, o łaskę uzdrowienia

 • Janiny, która ma  blokadę prawej komory serca, przez wstawiennictwo matki Bożej o łaskę uzdrowienia

 • Daniela, o uzdrowienie z nowotworu

 • Michalinki, która urodziła się z poważnym niedotlenieniem mózgu, o zdrowie oraz za jej rodziców aby Pan Bóg pomógł im w tych trudnych chwilach

 • Marzeny, o dar potomstwa, o zdrowe, o dar pracy zdalnej, o ukończenie studiów i opanowanie języków obcych potrzebnych w pracy, o poprawę sytuacji finansowej, aby było ją i męża stać na własny dom, aby mogli wyprowadzić się od teściów, aby inni przestali ingerować w ich małżeństwo, o potrzebne łaski dla męża Bogusia, o światło Ducha Świętego i dar mądrości

 • Moniki, o zdrową i bezpieczną ciążę, o zdrowie dla niej i dzieci

 • Grzegorza, przez wstawiennictwo Matki Bożej, o uwolnienie z uzależnienia alkoholowego i innych zniewoleń, o nawrócenie i powrót do domu i uzdrowienie małżeństwa

 • Sylwii, o skuteczną ochronę przed niszczeniem jej

 • Wiesi, rodziny, która wynajmuje jej pokój, najemców i osób, które pomogą wynająć dobre, bezpieczne i tanie mieszkanie, o dobrych sąsiadów i przyjazne otoczenie

 • Stanisława, ciężko chorego na koronawirusa, o zdrowie

21.03.2021

 • Cecyli, o uzdrowienie z choroby nowotworowej i zakrzepicy

 • Edmunda, o zdrowie i siły

 • o rozwiązanie trudnej sprawy zawodowej

 • Gabrysi, o Światło Ducha Św. na egzaminie

 • Wojtka, o dobrą diagnozę i zdrowie

 • Małgorzaty, o sens życia, Światło i Dary Ducha Św.

 • męża, o uratowanie i odrodzenie małżeństwa, o przemianę serca, nawrócenie i uzdrowienie duszy, aby wrócił do żony i córki

 • śp. Krzysztofa, o spokój jego duszy

 • śp. Ks. Mariana, o spokój jego duszy

 • Tomasza i Katarzyny, chorych na covid, o zdrowie

 • Tomasza, chorego na covid, o zdrowie

28.03.20121

 • Karoliny, żeby z Tomkiem na zawsze już byli razem, zawsze tak bardzo się kochali, byli sobie wierni, żeby nigdy to się nie zmieniło, o długie życie, zdrowie, szczęście, bezpieczeństwo, wspaniałe relacje z Rodzicami i ich akceptację zawsze, pomoc w pracy, brak problemów i brak kłopotów, żeby te wszystkie rzeczy, których tak bardzo nie chcę, nie stały się nigdy, aby Pan Jezus zawsze był w jej sercu, o przebaczenie wszystkich grzechów, nie karanie jej, zmiłowanie się nad nią, żeby nigdy nie straciła pracy, żeby zawsze mieszkała osobno od Rodziców i w Kielcach, sama się utrzymywała i o dodatkową pracę, o urodę i żeby zawsze była chudziutka, o przebaczenie grzechów, o dobre serce

 • Pauliny, o dar macierzyństwa

 • Mariusza i jego bliskich, o prawdziwą religijność, która jest oparta na zaufaniu Bogu a nie na strachu przed Nim

 • Beaty, o wyjście z samotności, znalezienie dobrego męża, dar macierzyństwa oraz o naprawę relacji z Krzysztofem

 • Małgosi, chorej na covid, o zdrowie

 • Krystiana, o szybki powrót do zdrowia

 • Adriana, który ma duży obrzęk mózgu, o cud uzdrowienia

 • Joanny, o uzdrowienie

 • Elwiry, chorej na covid, o zdrowie

 • synów, o uwolnienie od złego towarzystwa i przemianę życia

5.04.2021

 • Pawła, o łaskę nawrócenia, przemianę i opamiętanie, o uzdrowienie relacji, o pomoc w odnowieniu i naprawieniu związku, aby wybaczył i dał drugą szansę

 • Izy, o uzdrowienie z choroby serca i dolegliwości Bogu wiadomych

 • rodziców, o zachowanie od koronawirusa

 • mamy, chorej na nowotwór piersi, o błogosławieństwo, siłę i wytrwałość podczas radioterapii i chemioterapii, by leczenie było skuteczne, o uzdrowienie

 • Marzeny, która walczy z glejakiem IV stopnia, o uzdrowienie

 • Ani, o uzdrowienie psychiczne, fizyczne i duchowe

 • Klaudii i Igora, o wewnętrzną przemianę będącą źródłem szczęścia dla ukochanej, o szansę na odbudowanie relacji, o wzajemną miłość zgodną z Bożymi przykazaniami, o stworzenie związku na wzór św. Rodziny

 • Sylwii, o cud niezgłębionego miłosierdzia Bożego w niej i jej intencjach i całym jej życiu, o skuteczną ochronę przed wszelkim złem widzialnym, o przemianę wrogów, a jesli ktoś chciałby jej na siłę zaszkodzić to o skuteczne zablokowanie, poskromienie

 • męża, o nawrócenie, uwolnienie od zła, o uzdrowienie małżeństwa

 • Neli, za przyczyną Matki Bożej Szkaplerznej, o zdrowie, o szybki rozwój mowy i prawidłowy rozwój

 • córek i wnucząt, za przyczyną Matki Bożej Szkaplerznej, o pomoc w trudnym życiu, o zdrowie oraz dobrych mężów i opiekunów

11.04.2021

 • Anny i Andrzeja, aby doświadczyli miłości Boga, o nawrócenie dla nich

 • Marzeny, o uzdrowienie małżeństwa

 • Gabriela, o uzdrowienie z nałogu pijaństwa, o pokój w jego rodzinie

 • Marcina, o uwolnienie, Światło Ducha Św. i wypełnienie woli Bożej w jego życiu

 • Karoliny i Tomka aby na zawsze już byli razem, żeby zawsze tak bardzo się kochali, byli sobie wierni, pobrali się, założyli razem wspaniałą rodzinę, o wzajemną zgodę i cierpliwość i żeby razem wszystko przetrwali i nigdy się nie rozdzielili, o przebaczenie grzechów, nie karanie i by rzeczy, których tak bardzo nie chcą nie stały się nigdy

 • dwojga, którzy byli małżeństwem 8 lat, o cud nawrócenia, pojednania i wskrzeszenia miłości

 • o znalezienie dobrej pracy i wyjście z problemów finansowych

 • Andrzeja, który jest ciężko na płuca z powodu covidu i jest w śpiączce, o uzdrowienie

 • o rozwiązanie problemów rodzinnych, finansowych oraz  o Boże miejsce na ziemi dla rodziny, o  zdrowie  i potrzebne łaski dla rodziny w tym trudnym czasie, o pomyślną przemianę trudnej sytuacji oraz o światło i dary Ducha Świętego do rozwiązania  wszystkich spraw, o uwolnienie z  wiążących szkodliwych relacji, o opiekę Bożą dla Danuty, Ireny, Jacka, Tomasza, Wiktorii, Walentyny

 •  o pełne uzdrowienie, o funkcjonowanie w pełni

 • Kingi, aby dostała jak najszybciej pracę w zawodzie

 • śp. Małgorzaty, o spokój jej duszy

 • Eli i jej męża, o uzdrownie z covid

18.04.2021

 • Antoniego, o miłosierdzie dla niego i rozwiązanie spraw sądowych, o nawrócenie i wiarę dla niego

 • o wytrwanie w trzeźwości dla męża

 • Dominika, o błogosławieństwoi Dary Ducha Św. w 18 urodziny

 • śp. Andrzeja, o spokój jego duszy

 •  śp. Krystiana, o spokój jego duszy

 • Janusza, który ciężko choruje na covid, przebywa w szpitalu pod respiratorem, o łaskę zdrowia, o powrót do domu aby mógł cieszyć się miłością rodziny i dziękować Bogu za ziemskie życie

 • Leonida, który walczy o życie pod respiratorem, o zdrowie

 • Magdaleny, o dar zdrowia

 • śp. Krzysztofa, o spokój jego duszy

 • śp. Ks. Mariana, o spokój jego duszy

 • Martyny, o nawrócenie

 • Gabrysi, o Światło Ducha Św. na egzaminie

 • o rozwiązanie trudnej sprawy zawodowej

24.04.2021

 • Wiktora i jego ukochanej, o wszelkie łaski, żeby zawsze mogli być razem, żeby nikt ich nie rozłączył, aby rodzice dali im błogosławieństwo

 • Anny, o uzdrowienie z bolesnej choroby układu moczowego

 • Tadeusza, o powrót do zdrowia po operacji

 • Doroty, przez wstawiennictwo Matki Bożej o przemianę serca, myśli i uczuć, o uwolnienie od tego co ją niszczy, o nawrócenie

 • śp. Andrzeja, o radość nieba

 • Karola, o opiekę Matki Bożej Szkaplerznej oraz dary Ducha Św. w czasie egzaminu maturalnego

 • Agaty,  o opiekę Matki Bożej Szkaplerznej oraz pomoc Ducha Św. w czasie egzaminu kończącego szkołę

 • Ani i Rolanda, o uratowanie i odrodzenie małżeństwa, odrodzenie więzi i miłości małżeńskiej, o sakrament pokuty dla męża, o jego powrót do domu

 • Brata Zbigniewa OFM Cap, chorego na covid, o zdrowie

 • Sióstr Misjonarek Miłości z Katowic i ich podopiecznych bezdomnych oraz p. Cześka i p. Krystiana, chorych na covid, o zdrowie

 • Krzysztofa, o ulgę w cierpieniu, o uzdrowienie

 • Beaty, o wyjście z samotności, znalezienie dobrego męża, dar macierzyństwa oraz o naprawę relacji z Krzysztofem

 • Doroty, chorej na covid, o uzdrowienie

4.05.2021

 • męża, o pracę dla niego

 • w intencjach Bogu znanych, o szybkie zamknięcie złego schroniska, i innych złych schronisk i pseudo hodowli

 • Ani, która jest w stanie ciężkim, o uzdrowienie

 • Piotra, o nawrócenie, o przemianę serca, o uratowanie małżeństwa i rodziny

 • Ani, o siły, o sens życia i pokój serca

 • Władysława, o powrót do zdrowia

 • Marcina, o wyjście z alkoholizmu

 • o znalezienie mieszkania

 • Agaty, za relację z Jankiem

10.05.2021

 • Michała, o spełnienie się woli Bożej w jego życiu, o rozeznanie, akceptację, wyrozumiałość ludzi i spokój wokół niego

 • śp. Małgorzaty, o spokój jej duszy

 • śp. Krzysztofa, o spokój jego duszy

 • śp. Arka, o spokój jego duszy

 • Huberta, o uzdrowienie, o uwolnienie z cierpienia

 • Kingi, o powrót ukochanego Piotrka, o odbudowanie miłości

 • Marty, o uzdrowienie z bezsenności

 • ++ z rodziny Milewskich, o spokój duszy

 • śp. Barbarę Nowak, o spokój jej duszy

 • Dominika, o nawrócenie, aby stał się lepszym człowiekiem, o otwarcie serca, o miłość, aby z Julią stworzyli piękną rodzinę i ciepły dom, aby mogli razem trwać i wielbić Pana, aby ich miłość była cierpliwa, wierna i łaskawa

 • Marty, o pomyślny przebieg rozprawy w Sądzie Pracy jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, o Światło Ducha Św. dla sędziów

 • śp. Alicji, o spokój jej duszy

15.05.2021

 • Moniki i dzieci, które nosi pod sercem, o zdrowie, bezpieczną ciążę i rozwiązanie

 • Sylwii, o cud nieskończonego miłosierdzia Bożego, o wszystkie dary, owoce i charyzmaty, o całą moc Ducha Świętego, o całą łaskę i miłość Bożą, aby Bóg przyspieszył łask i doprowadził je do końca, o skuteczne błogosławieństwo Boże, we wszystkich intencjach i w całym jej życiu

 • Kacpra, o powrót do zdrowia

 • Justyny, aby jej zdrowie psychiczne i fizyczne się polepszyło aby gorąco i rumieńce na twarzy zniknęły i aby twarz była w  jednolitym kolorze co w końcu umożliwiłoby normalne funkcjonowanie

 • Doroty, w intencjach Bogu wiadomych

 • Joanny, o trafną diagnozę

 • Grzegorza, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Joanny, o uzdrowienie

 • Aleksandry, o zdrowie, siły do pracy i nauki

 • Julki, chorej na nowotwór o uzdrowienie

 • Kingi, o odbudowanie relacji z Piotrkiem, o pojednanie

23.05.2021

 • Mileny, o zdrowie, o Bożą pomoc w ukończeniu studiów dla niej i męża, o prowadzenie ich małżeństwa przez Ducha Św.

 • Marzeny, która walczy z glejakiem, o uzdrowienie

 • Daniela, chorego na nowotwór, o uzdrowienie, o pomyślny wynik badania

 • Sylwii, w intencji Bogu wiadomej

 • Ani i Rolanda, o uratowanie i uzdrowienie małżeństwa, o nawrócenie męża, o Ducha Św. dla niego, o jego powrót do domu

 • Kingi, o uratowanie relacji z Piotrkiem, o pojednanie

 • Kapłana, w intencji Bogu wiadomej

30.05.2021

 • Doroty, przez wstawiennictwo Matki Bożej, o uzdrowienie serca, myśli i ran z przeszłości

 • Agnieszki, o szybki i szczęśliwy poród oraz powrót do domu

 • Beaty, o uratowanie małżeństwa, o szacunek i miłość, aby Karol chciał być mężem i ojcem

 • Antoniego, o miłosierdzie Boże, o pomyślne rozwiązanie spraw sądowych, o nawrócenie i wiarę dla niego

 • Michała i Piotra, o uzdrowienie duchowe, o uwolnienie od zła

 • Dominika, o Światło w wyborze drogi życiowej i owocny sakrament pokuty

 • Heshama, o nawrócenie, o otwarcie serca na działanie Ducha Św., o poznanie wielkiej miłości Jezusa i przyjęcie Jego przyjaźni

 • Rodziców, którzy ciężko przeszli covid, o zdrowie

 • Dagmary, o nawrócenie

 • Elżbiety, o zdrowie

 • Katarzyny, o pomyślny przebieg operacji, o zdrowie

6.06.2021

 • Ryszarda, o zdrowie

 • córki, o uwolnienie od zła, o uzdrowienie psychiki, o radość życia i Dary Duch Św.

 • rodziny, o rozwiązanie wszystkich spraw, opiekę i pomoc Maryi  dla najbliższych oraz o rozważne podejmowanie decyzji, o opiekę Najświętszego serca Pana Jezusa dla Ireny, Tomasza, Danuty, Wiktorii, Walentyny, Jacka oraz wszystkich znajomych i całej dalszej rodziny. O żywą, niezachwianą wiarę dla najbliższych, o potrzebne łaski, oraz we wszystkich intencjach serca. O wsparcie, umocnienie, uzdrowienie i kierowanie życiem. O wszelkie łaski dla zmarłych z rodziny i dusz w czyśćcu cierpiących. O wspomożenie obfitymi łaskami wszystkich zgromadzeń zakonnych, kapłanów i wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Niech z Najświętszego Serca Jezusowego wypłyną zdroje  i obfitości  łask na cały świat

 • mamy Damiana, chorej na nowotwór, o uzdrowienie

 • Lucyny i Irka, o uzdrowienie małżeństwa, o przemianę serca żony, o jej powrót do domu

13.06.2021

 • Damiana,  który jest w tragicznej i beznadziejnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, którego życie jest zagrożone, o cud wyjścia z długów, o cuda w jego życiu, o bardzo szybką pomoc, o dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, o światło Ducha Świętego aby się dobrze czuł, aby nic mu nie dolegalo, aby wszystkie objawy jakie teraz ma ustąpiły, o wyjście z duchowej depresji, o wsparcie i pomoc w byciu wytrwałym i niezmiennym w myślach, aby podejmował słuszne decyzje, o pozytywne rozwiązanie trudnych spraw, o ufność i cierpliwość, o Światło Ducha Św. w podejmowaniu decyzji, uwolnienie od cierpienia i odnalezienie szczęścia, o uzdrowienie, uwolnienie, odblokowanie podświadomości, o uzdrowienie, uwolnienie, odblokowanie serca, o uzdrowienie, uwolnienie, odblokowanie mózgu, o bardzo wielką i silną wiarę, nadzieję oraz miłość, o uwolnienie, odblokowanie  duszy, o Ducha Św., o przemianę duszy i życia, o wszelkie dobro

 • męża, o dobrą pracę, o stabilność finansową

 • Haliny, o zdrowie

 • Antoniego, o miłosierdzie Boże, o pomyślne rozwiązanie spraw sądowych 29.06, o mądrość i Dary Ducha Św. dla przedstawicieli prawa, o nawrócenie i wiarę dla niego, o owocny sakrament pokuty

 • Sylwii, o uwolnienie, uzdrowienie z choroby, o uwolnienie od wszelkiego przekleństwa, zła, o skuteczną ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym

 • Daniela, o pogłębienie wiary i wytrwanie w niej, o uzdrowienie z lęków, o poznanie dziewczyny jeśli to zgodne z wolą Pana, intencja dziękczynna za otrzymaną łaskę nawrócenia

 • Dziewczyny, o Boże błogosławieństwo

21.06.2021

 • Zygmunta, o dar zdrowia, o pomyślny przebieg operacji i leczenia, o Dary Ducha Św. dla prowadzących Go lekarzy

 • Barbary, o uwolnienie z nałogu nikotynowego

 • Marzeny, która walczy z glejakiem, o zdrowie

 • w Bogu wiadomej

 • śp. Krzysztofa, o spokój jego duszy

 • śp. Antoniny, o spokój jej duszy

 • śp. Małgorzaty, o spokój jej duszy

 • śp. Alicji, o spokój jej duszy

 • śp. Ireneusza, o spokój jego duszy

 • Józefa, o nawrócenie

28.06.2021

 • Izabeli, o zdrowie, o zdanie egzaminu na prawo jazdy

 • o uzdrowienie relacji z bliską osobą

 • Marzeny, o jedność i miłość w małżeństwie, o zakończenie manipulacji teściowej i poniżania, o potrzebne łaski do ukończenia studiów i nauki języków, o błogosławieństwo w finansach aby zaspokoić potrzeby rodziny, o błogosławieństwo dla wszystkich którzy są w podobnej sytuacji

 • Rolanda, o uzdrowienie duszy i serca, o uzdrowienie małżeństwa

 • Anny, o potrzebne łaski

 • Beaty, o potrzebne łaski

 • Teodory, o uzdrowienie

4.07.2021

 • Sylwii, o uwolnienie, uzdrowienie z choroby, o uwolnienie od przekleństwa i wszelkiego zła, aby włosy przestały jej wychodzić i zaczęły w bardzo szybkim, cudownym tempie odrastać, o całą moc Ducha Świętego, o całą łaskę i miłość Bożą, w niej i w tej intencji, o zwycięstwo Boga Wszechmogącego w tej sprawie

 • Heshama, o nawrócenie, a Bóg odebrał mu strach i dał odwagę i nie przestawał otwierać serca

 • Andrzeja, o uzdrowienie

 • Aldony, o uzdrowienie

 • Zbigniewa, o potrzebne łaski

 • Karoliny i Tomka, żeby zawsze bardzo się kochali, żeby zawsze byli sobie wierni we wszystkim, żeby zawsze byli razem i stworzyli razem wspaniały dom, aby Tomek nie miał żadnych problemów i kłopotów, zwłaszcza na drodze i w pracy, by długo żył i był zdrowy, o szczęście, o zdrowie, o urodę i bycie chudziutką, o wspaniałe relacje z Rodzicami, o samodzielność mieszkaniową w Kielcach i pomoc w pracy, o poprawę sytuacji materialnej, o brak problemów i by rzeczy których tak bardzo nie chcę nie stały się nigdy

1.08.2021

 • Ani i Rolanda, o uratowanie i uzdrowienie ich rozbitego małżeństwa

 • Michałka (siedemnastomiesięcznego), chorego na nowotwór, o uzdrowienie

 • Wioletty, o pojednanie w małżeństwie, o odbudowanie relacji

 • Jarosława i Doroty, o jedność, zaufanie, odnowienie miłości małżeńskiej, o otwarcie serc

8.08.2021

 • Andrzeja, o uzdrowienie z depresji i lęków, o potrzebne łaski dla mamy

 • śp. Haliny, o pokój jej duszy

 • o niebo dla dusz opuszczających ten świat, o uwolnienie dusz czyśćcowych

15.08.2021

 • Krzysztofa, o łaskę uzdrowienia i siły do walki z chorobą

 • Karoliny i Tomka, żeby zawsze bardzo się kochali, żeby zawsze byli sobie wierni we wszystkim, żeby zawsze byli razem i stworzyli razem wspaniały dom, aby Tomek nie miał żadnych problemów i kłopotów, o bezpieczeństwo, o długie życie i zdrowie, o szczęście, o zdrowie, o urodę i bycie chudziutką, o wspaniałe relacje z Rodzicami, o akceptację przez nich jej decyzji, o brak kłopotów i przykrości, o samodzielność mieszkaniową i by rzeczy których tak bardzo nie chcę nie stały się nigdy

 • Marty, o uzdrowienie z bezsenności

 • Marty, o pracę

21.08.2021

 • Janusza, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Damiana, w jego intencjach

 • Pauliny, o cud zdrowia i cud finansowy

28.08.2021

 • Anny i Rolanda, o ocalenie małżeństwa, o nawrócenie męża, o potrzebne łaski dla nich

 • śp. Krzysztofa, o spokój jego duszy

 • śp. Antoniny, o spokój jej duszy

 • śp. Małgorzaty, o spokój jej duszy

 • śp. Alicji, o spokój jej duszy

 • śp. Ireneusza, o spokój jego duszy

 • Józefa, o nawrócenie

19.09.2021

 • Jarka, o ocalenie małżeństwa, o nawrócenie i spowiedź dla żony, o wierność

 • Marzeny, o uzdrowienie tarczycy, o siły fizyczne i psychiczne, o odwagę, aby podołała obowiązkom, o odwagę aby się ubiegać o awans, o umocnienie w wierze i modlitwie, o łaski dla męża, dla brata, o ocalenie jego małżeństwa, o dobrego męża dla siostry, o nadzieję dla niej, o wiarę w jej wartość, o potrzebne łaski dla rodziców, aby przestali złorzeczyć

 • Pauliny, o cud zdrowia i cud finansowy

 • Taty, o zdrowie duszy i ciała, o uratowanie rodziny i małżeństwa

26.09.2021

 • Sylwii, w Bogu wiadomej bardzo konkretnej intencji, o odczuwalne zwycięstwo niezmierzonego miłosierdzia Bożego, o odczuwalne zwycięstwo niezmierzonej mocy Ducha Świętego, o odczuwalne zwycięstwo niezmierzonej łaski i miłości Bożej, o odczuwalne zwycięstwo Boga Wszechmogącego, o wszystkie potrzebne łaski, o dar uwolnienia, uzdrowienia z chorób, o dar dobrego zdrowia, o uwolnienie od wszelkiego zła i skuteczną, nieustająca ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym, aby Bóg skutecznie przemienił albo zablokował ludzi, którzy wchodzą w jej życie i sieją zamęt, aby Bóg skutecznie przemienił i zablokował zwłaszcza tych, którzy zagrażają jej zdrowiu i życiu, o odczuwalne zwycięstwo niezgłębionego miłosierdzia Bożego, o odczuwalne zwycięstwo niezmierzonej mocy Ducha Świętego, niezmierzonej łaski i miłości Bożej, w niej, we wszystkich intencjach i w całym  życiu, w każdej sekundzie życia, o wytrwanie w modlitwie

 • Aleksandry, chorej na nowotwór, o dobre wyniki badań, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Oli, o zdrowie, potrzebne łaski, o spokój i dobre warunki pracy

 • Katarzyny, o zdrowie, o opiekę, o Światło Ducha św. w podejmowaniu decyzji

 • Józefa, o nawrócenie

3.10.2021

 • Rodziny, o zdrowie i potrzebne łaski, o rozwiązanie problemów finansowych, o rozwiązanie problemów z autem

 • Ani i Rolanda, o uratowanie małżeństwa, odrodzenie więzi i miłości małżeńskiej, o sakrament pokuty dla męża, o jego powrót do domu

 • Marzeny, o ocalenie małżeństwa i uratowanie rodziny, o odnowienie miłości, o nawrócenie męża, o jego powrót, aby spojrzeli na siebie ponownie oczami pełnymi miłości

10.10.2021

 • Jana, o uzdrowienie, o rozwiązanie problemów finansowych

 • Aldony, o uzdrowienie

 • Andrzeja, o uzdrowienie z depresji

17.10.2021

 • Marty, w intencji Matce Bożej wiadomej

 • Rafała, w intencji Bogu wiadomej

 • Jadwigi, Artura i Anthonego – Michaela, przez wstawiennictwo Matki Bożej o zdrowie duszy i ciała, o potrzebne łaski, o rozwiązanie problemów finansowych

 • Urszuli, o uzdrowienie, o jego widoczne znaki, aby była szczęśliwa

 • Patryka, o zdrowie duszy i ciała

 • Joanny i jej męża, dziękczynno – błagalna

 • Sylwii, w Bogu wiadomej bardzo konkretnej intencji, o odczuwalne zwycięstwo niezmierzonego miłosierdzia Bożego, o odczuwalne zwycięstwo niezmierzonej mocy Ducha Świętego, o odczuwalne zwycięstwo niezmierzonej łaski i miłości Bożej, o odczuwalne zwycięstwo Boga Wszechmogącego, o wszystkie potrzebne łaski, o dar uwolnienia, uzdrowienia z chorób, o dar dobrego zdrowia, o uwolnienie od wszelkiego zła i skuteczną, nieustająca ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym, aby Bóg skutecznie przemienił albo zablokował ludzi, którzy wchodzą w jej życie i sieją zamęt, aby Bóg skutecznie przemienił i zablokował zwłaszcza tych, którzy zagrażają jej zdrowiu i życiu, o odczuwalne zwycięstwo niezgłębionego miłosierdzia Bożego, o odczuwalne zwycięstwo niezmierzonej mocy Ducha Świętego, niezmierzonej łaski i miłości Bożej, w niej, we wszystkich intencjach i w całym  życiu, w każdej sekundzie życia, o wytrwanie w modlitwie

31.10.2021

 • Moniki, chorej na covid, o zdrowie

 • Zuzi, o zdrowie duszy i ciała

 • Julii, o zdrowie duszy i ciała, o owocną terapię

 • Marzeny i jej męża, o uwolnienie męża z węzłów grzechu, o dary Ducha Św., o nawrócenie, skruszenie jego serca, wycofanie pozwu rozwodowego, o uratowanie i uzdrowienie małżeństwa i powrót do rodziny

7.11.2021

 • Teresy, o zdrowie

 • Tadeusza, o siłę do życia

 • Józefa, o nawrócenie

 • Katarzyny, o zdrowie duszy i ciała

14.11.2021

 • Marty, o pozostanie w pracy, o odejście z mieszkania dziewczyny zajmującej się okultyzmem

 • Jana, o uzdrowienie i rozwiązanie problemów materialnych

 • Joanny, dziękczynno – błagalna, o dobrego męża

 • Eugeniusza, o uwolnienie, o uzdrowienie z raka płuc i jelit

 • Daniela, o rozum, cierpliwość, mądrość, pokorę i empatię

 • Zuzanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Julii, o zdrowie duszy i ciała

21.11.2021

 • Klaudii, o uzdrowienie z wszystkich chorób, o Boże Miłosierdzie

28.11.2021

 • Elżbiety, o zdrowie duszy i ciała

5.12.2021

 • Andrzeja, o zdrowie duszy i ciała

 • Aldony, o ulgę w cierpieniu, aby uniknęła operacji biodra

 • Joanny, o dobrego, kochającego i wiernego męża

 • Sylwii, w Bogu wiadomej bardzo konkretnej intencji, o odczuwalne zwycięstwo niezmierzonego miłosierdzia Bożego, o odczuwalne zwycięstwo niezmierzonej mocy Ducha Świętego, o odczuwalne zwycięstwo niezmierzonej łaski i miłości Bożej, o odczuwalne zwycięstwo Boga Wszechmogącego, o wszystkie potrzebne łaski, o dar uwolnienia, uzdrowienia z chorób, o dar dobrego zdrowia, o uwolnienie od wszelkiego zła i skuteczną, nieustająca ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym, aby Bóg skutecznie przemienił albo zablokował ludzi, którzy wchodzą w jej życie i sieją zamęt, aby Bóg skutecznie przemienił i zablokował zwłaszcza tych, którzy zagrażają jej zdrowiu i życiu, o odczuwalne zwycięstwo niezgłębionego miłosierdzia Bożego, o odczuwalne zwycięstwo niezmierzonej mocy Ducha Świętego, niezmierzonej łaski i miłości Bożej, w niej, we wszystkich intencjach i w całym  życiu, w każdej sekundzie życia, o wytrwanie w modlitwie

12.12.2021

 • Sylwii, o uwolnienie, uzdrowienie z choroby nerek , dróg moczowo – płciowych, o uwolnienie od choroby, aby uniknęła brania ostrych leków, aby uniknęła skutków ubocznych w przypadku ich brania, o ochronę przed złem widzialnym i niewidzialnym, o łaskę Boga Miłosiernego

 • Mamy,  u której jest podejrzenie przerzutu raka na kości, o zdrowie

 • Klaudii, o uzdrowienie z chorób

26.12.2021

 • Marzeny, aby teściowie oraz rodzice przestali układać życie. Aby mąż stał się dojrzałym i odpowiedzialnym mężczyzna, odważnym żyjącym zgodnie z Wolą Bożą względem  małżeństwa, a nie ludzką. Aby przestał żyć w oparciu o ich wolę. Aby stali się od nich całkowicie niezależni i wolni od nich, aby mieli odrębne życie daleko od nich. O odwagę dla niej, aby nie bała się odmówić zarówno teściom jak i rodzicom, aby nie bała się powiedzieć dość. Panie Twoje Słowo mówi że „Opuści mężczyzna ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją także odtąd dwoje staną się jednym ciałem i co Bóg złączy człowiek niechaj nie rozdziela.

 • Zuzanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Julii, o zdrowie duszy i ciała

 • Aleksandry, o zdrowie duszy i ciała

 • Tadeusza, o zdrowie duszy i ciała

7.01.2022

 • Żony, o nawrócenie, otwarcie serca na głos Ducha Św.

 • Mileny i Mateusza, o uzdrowienie, o dobrą pracę

 • Sylwii, o łaskę Boga Miłosiernego we wszystkich jej intencjach

 • Janka, o zdrowie

16.01.2022

 • Sylwii, przez wstawiennictwo Matki Bożej o łaskę Boga Miłosiernego we wszystkich jej intencjach

 • Rodziców, o zdrowie, długie życie, o szybki powrót do pełnej sprawności, o szczęśliwe rozwiązanie ich spraw

 • dziękczynno – błagalna,o łaskę uzdrowienia z choroby serca i innych dolegliwości, o przedłużenie umowy o pracę, także dla siostry i szwagra, o zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny oraz dla Krzysztofa i Pawła

 • Pawła, o cud nawrócenia i przemiany, o uzdrowienie relacji, zgodę i pomoc w odbudowaniu związku

 • Marzeny, o uratowanie małżeństwa, aby mąż zaniechał myśli i działań zmierzających do rozwodu, aby szczerze wybaczył i na nowo obdarzył miłością, o siłę i wytrwanie w modlitwie, o dary Ducha Św. i pokój w sercach

 • Józefa, o nawrócenie, o zdrowie duszy i ciała

 • Marty, dziękczynno – błagalna, o poukładanie życia osobistego i uczuciowego, o wyjaśnienie wszystkich nieporozumień, o rozwiązanie problemów, o wskazanie drogi, aby wszystkie złe słowa i uczynki poszły w zapomnienie, o obronę przed wpływem złych ludzi, o poukładanie spraw w związku z narzeczonym, o wybaczenie win i skruszenie jego serca, o szczęśliwy związek, o jak najmniej przeszkód i zmartwień w życiu, o lepsze życie, żeby mogła realizować marzenia, żeby stała się lepsza, otwarta na świat, aby mogła pogodzić związek na odległość z opieką nad chora mamą, o zdrowie dla mamy, o zdrowie dla wujka, o spokój i zgodę w rodzinie, żeby było jak najmniej kłótni i nieporozumień, o spokój ducha i serca

23.01.2022

 • Tomasza, o zdrowie, siły i Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Maryi i dobrą pracę

 • Teresy, Jadwigi, Bożeny i Filipa, o zdrowie, siły i Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego opiekę Maryi

 • Doroty, przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej, o zdrowie, pomyślne wyniki badań, owoce działania Ducha Świętego, o dobre relacje z najbliższymi i pomyślne zmiany w życiu

 • Krzysztofa, o przemianę wewnętrzną

 • Alicji, o dobrego, odpowiedzialnego męża, kawalera katolika, o błogosławieństwo Boże, zdrowie

 • O zdrowie, zgodę, Boże błogosławieństwo, pozytywne załatwienie trudnych spraw i potrzebne łaski dla Zuzi, Krzysztofa i jego Rodziny

 • Zuzi, o dobrą terapię dla  niej i całej rodziny

 • Oli, o zdrowie duszy i ciała, o siły

 • Tadeusza, o zdrowie duszy i ciała

 • Stefanii, o zdrowie duszy i ciała

 • Józefa, o zdrowie duszy i ciała, o pomyślny przebieg badań

 • Sylwii, przez wstawiennictwo Matki Bożej o łaskę Boga Miłosiernego we wszystkich jej intencjach

29.01.2022

 • Krzysztofa, który jest sparaliżowany i jego niepełnosprawnego syna Tomka, o cud uzdrowienia

 • Macieja, o pozytywne przejście komisji lekarskiej i możliwość dalszej służby w wojsku

 • przez wstawiennictwo św. Józefa, o zdrowie, długie życie, wszelkie potrzebne łaski, opiekę oraz szybki powrót do pełnej sprawności dla rodziców oraz o szczęśliwe rozwiązanie ich spraw, o pomoc w przedłużeniu umowy o pracę dla proszącej,  jej siostry siostry i szwagra, o łaskę nawrócenia i przemiany dla Pawła, o uzdrowienie relacji, rozwiązanie trudnej sytuacji między nimi oraz o pomoc w odbudowaniu związku, o łaskę uzdrowienia z choroby serca i dolegliwości Bogu wiadomych oraz o pomoc w zdobyciu środków na pokrycie kursu prawa jazdy, którego bardzo potrzebuje, o zdrowie, opiekę oraz wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny oraz dla Krzysztofa i Pawła, o szybkie i szczęśliwe rozwiązanie bardzo trudnej i z pozoru nie do rozwiązania sytuacji w życiu

12.02.2022

 • Danuty, o pomyślny poród, zdrowie dla niej i dziecka, o Boże błogosławieństwo, o siłę dla ojca Tomasza

 • o rozwiązanie wszystkich spraw i komplikacji, o Boży dom dla całej rodziny, błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jacka, Tomasza, Ireny, Wiktorii, Tomasza, Danuty i małej Kaji, o wsparcie w trudnym czasie, o pomoc, o zdrowie, o wszelkie potrzebne łaski

20.02.2022

 • Pawła, o dobrą pracę

6.05.2022

 • Natalii, aby znalazła pracę w swoim zawodzie, o cud przemiany serca dla K. i cud miłości dla niej i K.

 • Małgorzaty, o uzdrowienie z nowotworu i przerzutów

 • Stanisława, o uzdrowienie, zatrzymanie choroby oraz o pełna sprawność fizyczną

22.05.2022

 • Jolanty, która ma spazmatyczny niedowład kończyn dolnych, o pomyślny przebieg operacji, o uratowanie od unieruchomienia do końca życia, o łaskę zdrowia

 • Sylwii, o miłosierdzie Bożę we wszystkich jej intencjach, o zdrowie duszy i ciała

 • Walentego, o zdrowie duszy i ciała

31.05.2022

 • Natalii, aby znalazła pracę w swoim zawodzie, o cud przemiany serca dla K. i cud miłości dla niej i K.

 • Sylwii, o zdrowie dla niej i dziecka, które nosi pod sercem

 • Katarzyny, o rozwiązanie problemów w pracy

 • Zuzanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Jana, o zdrowie duszy i ciała

 • Julii, o zdrowie duszy i ciała

 • Józefa, o nawrócenie

 • Tadeusza, o zdrowie duszy i ciała

 • Katarzyny, o zdrowie duszy i ciała

6.05.2022

 • Natalii, aby znalazła pracę w swoim zawodzie, o cud przemiany serca dla K. i cud miłości dla niej i K.

 • Małgorzaty, o uzdrowienie z nowotworu i przerzutów

 • Stanisława, o uzdrowienie, zatrzymanie choroby oraz o pełna sprawność fizyczną

22.05.2022

 • Jolanty, która ma spazmatyczny niedowład kończyn dolnych, o pomyślny przebieg operacji, o uratowanie od unieruchomienia do końca życia, o łaskę zdrowia

 • Sylwii, o miłosierdzie Bożę we wszystkich jej intencjach, o zdrowie duszy i ciała

 • Walentego, o zdrowie duszy i ciała

31.05.2022

 • Natalii, aby znalazła pracę w swoim zawodzie, o cud przemiany serca dla K. i cud miłości dla niej i K.

 • Sylwii, o zdrowie dla niej i dziecka, które nosi pod sercem

 • Katarzyny, o rozwiązanie problemów w pracy

 • Zuzanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Jana, o zdrowie duszy i ciała

 • Julii, o zdrowie duszy i ciała

 • Józefa, o nawrócenie

 • Tadeusza, o zdrowie duszy i ciała

 • Katarzyny, o zdrowie duszy i ciała

19.06.2022

 • Krzysztofa, o skruszenie serca, przewartościowanie życia,  o opamiętanie, o łaskę dialogu i porozumienia z Natalią

 • Adriana, o dobrą, stałą pracę w Londynie, o dobrą żonę, o pomoc finansową

 • Wandy, o uzdrowienie serca

 • Czesława, o uzdrowienie z raka

 • Mariana, o uzdrowienie z depresji

 • Walentego, o uzdrowienie

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Mamy, o uzdrowienie z nowotworu i przerzutów

 • Oli, o potrzebne łaski

 • Stefani, o zdrowie duszy i ciała

26.06.2022

 • Jadwigi i Artura, o błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała, o pozytywne prowadzenie spraw mieszkaniowych i urzędowych, o nowy dom, o zdrowie duszy i ciała dla synka Anthonego – Michaela

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Walentego, o zdrowie

10.07.2022

 • Mileny, o pomyślny wynik spraw sądowych

 • Józefa, o przemianę serca

 • Natalii, aby znalazła pracę w swoim zawodzie, o cud przemiany serca dla K. i cud miłości dla niej i K.

 • o zdrowie i pokój w rodzinie, o opiekę Maryi we wszystkich troskach, o zdrowie i łaski dla Antoniego i rodziny

24.07.2022

 • Reginy, która ma przerzuty nowotworowe, o zdrowie duszy i ciała

31.07.2022

 • Joanny, we wszystkich jej intencjach

 • Witolda, o łaskę zdrowia

1.10.2023

 • Marzeny, o dokończenie licencjatu

 • Lei, o łaskę uzdrowienia

 • Marzeny, o pomyślne przejście rozmowy o pracę, o potrzebne łaski, we wszystkich jej intencjach

 • Izabeli, Jolanty, Mirosławy, we wszystkich ich intencjach

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Beaty, za wstawiennictwem Maki Bożej i św. Józefa, o uzdrowienie z choroby nowotworowej, o działanie Ducha Świętego, o Boże błogosławieństwo, wiarę, nadzieję i siłę do życia dla niej i jej męża, dzieci i rodziny oraz o nawrócenie jej bliskich

 • Aleksandry, o uzdrowienie lewego oka

 • Bartka, o łaski Boże, i błogosławieństwo

 • Kamila i Natalii, za ich małżeństwo i córeczkę, o błogosławieństwo Boże

 • Rodzin: Ireny, Nataszy, Piotra, Olka, Teresy, Kazimierza, Anny, Eweliny, Franciszka, Janusza, Joanny, o uzdrowienie z chorób, przebaczenie grzechów, o ochronę od zła, o błogosławieństwo i łaski Ducha Świętego

 • Haliny, przez wstawiennictwo Matki Bożej, o dobre wyniki badań, o uzdrowienie

 • Magdaleny, o Miłosierdzie Boże

 • Jerzego, o zdrowie duszy i ciała

 • Marzeny, o dobre przygotowanie do obrony, o umocnienie, siły, usunięcie zniechęcenia i odwagę

 • Sylwii, we wszystkich jej intencjach

 • Ludwika, o zdrowie duszy i ciała

 • Natalii, o zdrowie dla niej i dziecka, które nosi pod sercem, o szczęśliwe rozwiązanie

 • Joanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Łukasza, o łaskę nawrócenia i uwolnienia od złego, o cud uzdrowienia psychicznego i fizycznego

 • Stanisławy, o zdrowie duszy i ciała, o dobrą rehabilitację

 • Justyny, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Julii, o zdrowie duszy i ciała

 • Katarzyny, o uzdrowienie  z choroby skóry

 • Marzeny, we wszystkich jej intencjach

 • Lindy, o zdrowie dla niej i dziecka, które nosi pod sercem, o szczęśliwe rozwiązanie

 • Ryszarda, o uzdrowienie z nowotworu płuc i oskrzeli, o powrót do życia sakramentalnego

 • Marceli,  o zdrowie dla niej i dziecka, które nosi pod sercem, o szczęśliwe rozwiązanie

Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam!