Rodzinny Krąg Biblijny skupia młode małżeństwa. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w soboty o godz. 15:30 w klasztorze sióstr Służebniczek (lub w domu którejś z rodzin). Na około-godzinnych spotkaniach rozważane są czytania i ewangelia z kolejnej niedzieli, co pomaga w głębszym przeżyciu niedzielnej mszy św. Zapraszamy na spotkania wraz z dziećmi. Chętnych prosimy o kontakt ks. Proboszczem lub z p. Wojciechem Szczypka (w.szczypka(at)gmail.com)