ZOBOWIĄZANIA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA:

1. Uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św.

2. Uczestnictwa w comiesięcznej spowiedzi (pół godziny przed Mszą św. młodzieżową lub pół godziny przed każdą inną Mszą św., w soboty od 17.00).

3. Uczestnictwa we Mszy Świętej młodzieżowej w III lub IV piątki miesiąca o godz. 19:00 i spotkaniach co miesiąc  z Animatorem

4. Znajomości Katechizmu Kościoła Katolickiego, znajomości obrzędu Sakramentu Bierzmowania, obowiązków i czynności kandydata do Sakramentu Bierzmowania.

5. Prawdziwie chrześcijańskiej postawy

–   osoby ochrzczone poza naszą parafią przekazują katechecie dokument chrztu św. – bez tego nie można dopuścić kandydata  do bierzmowania!!!

– osoby mieszkające poza naszą parafią przynoszą zgodę ks. proboszcza

Bierzmowanie w roku szkolnym 2023/24

UWAGA 🙂

Zapraszamy serdecznie kandydatów do bierzmowania na rekolekcje do Pogórza koło Skoczowa, w dniach od 17 do 19 listopada (od piątku – wieczór do niedzielnego obiadu ). Koszt 230 zł. Możliwość dofinansowania przez parafię. Dojazd we własnym zakresie. Prosimy on szybką decyzję (najlepiej do wtorku ). Zapisy u ks. proboszcza lub pana Katechety.

W tym roku duszpasterskim do sakramentu bierzmowania mogą przystąpić uczniowie klas VIII SP, którzy podjęli decyzję wstąpienia do grona kandydatów i zaakceptowali obowiązki i zasady zawarte w deklaracji. Podpisane przez kandydata i rodziców deklaracje oddają oni osobiście w kancelarii lub w zakrystii ks. proboszczowi do 2 października (wzory deklaracji do odebrania w ww. miejscach i do pobrania poniżej). Dotyczy to również starszej młodzieży i osób dorosłych, które chcą przystąpić do tego sakramentu.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta – nieuczestniczenie w niej jest grzechem ciężkim!, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielania tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (potrzebna opinia katechety).

  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

  3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów i w Mszach św. młodzieżowych (zasadniczo w trzecie lub czwarte piątki miesiąca). Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu 7 następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic/opiekun i dostarcza księdzu.  Wzór formularza usprawiedliwienia znajduje się poniżej. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą spowodować  przełożenie przygotowania na kolejny rok.

  4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

  5. Spotkania dla kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w salce na probostwie lub domu parafialnym. Podczas spotkań kandydat otrzymuje materiały do osobistej pracy. Osoby nieobecne zobowiązane są pobrać swoje materiały w najbliższym możliwym czasie z kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania).                             

  6. Kandydat powinien wykazać się znajomością katechizmu, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Osoby ochrzczone poza naszą parafią dostarczą księdzu do końca października świadectwo chrztu św.

  7. W ramach samodyscypliny, by ożywić temperaturę wiary i dać sobie szansę doświadczenia spotkania z Bogiem kandydaci zbierają podpisy wg otrzymanej karteczki.

  8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu. 

do pobrania:

deklaracja

przygotowanie do bierzmowania

wzór usprawiedliwienia