INFORMACJE NA OSTATNIEJ PROSTEJ PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

UWAGA!

Wymagana jest odtąd 100 procentowa obecność na najbliższych spotkaniach, rekolekcjach szkolnych od 26 do 28 lutego i adoracji dla młodzieży – w poniedziałek 11 marca od 19:00 do 20:00!
Jest wiele osób, u których przystąpienie do bierzmowania stoi pod znakiem zapytania  – z powodu nie zastosowania się do zobowiązań!
Osoby, które mają nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniach (sms nie jest usprawiedliwieniem) zgłoszą się do ks. Proboszcza z uzupełnionymi materiałami z tych spotkań  w czwartek 14 marca lub 21 marca po Mszy św. szkolnej – godz. 17:45 – dom parafialny.

ROZMOWA DOPUSZCZAJĄCA z księdzem Proboszczem (tylko po nadrobieniu zaległości !)
PRZYGOTOWAĆ:
– dlaczego chcę przyjąć sakrament bierzmowania
– jakich darów Ducha Świętego pragnę najbardziej
– opracowanie o Patronie – 2 strony A4: życiorys świętego, dlaczego wybrałem właśnie jego, w czym chciałbym go naśladować
– uzupełniony notatnik ze spotkań
– kartka ze spowiedzi i nabożeństw

TERMIN ROZMOWY – sobota 6 kwietnia: Dom Parafialny
12:00 – kl. VIII A
13:00 – kl. VIII B
Osoby, które mają ważną przeszkodę w tym czasie WCZEŚNIEJ umawiają się z ks. Proboszczem na inny termin
PRÓBA PRZED BIERZMOWANIEM – sami kandydaci – wtorek  16 kwietnia godz. 19:00 w kościele
PRÓBA  GENERALNA – kandydaci i świadkowie – czwartek 18 kwietnia o godz. 19:00
SPOWIEDŹ DLA KANDYDATÓW I ŚWIADKÓW –  czwartek 18 kwietnia po tej próbie : od godz. 20:00 -21:00 – w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu

UWAGA! Sakrament bierzmowania przyjmujemy w stanie łaski uświęcającej – nie można go przyjmować świętokradzko! – bez ważnej spowiedzi świętej.
To samo dotyczy również świadków bierzmowania.
ŚWIADEK BIERZMOWANIA – to osoba bierzmowana, praktykująca, która daje żywe świadectwo wiary. Nie może to być osoba, która zamknęła sobie drogę do sakramentów św. (Komunii św.) przez życie w grzechu – np. w wolnym, czy niesakramentalnym związku.

Przypominamy, że osoby ochrzczone poza naszą parafią przekazują Proboszczowi dokument chrztu św. – bez tego nie można dopuścić kandydata do bierzmowania!!!

.

ZOBOWIĄZANIA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA:

1. Uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św.

2. Uczestnictwa w comiesięcznej spowiedzi (pół godziny przed Mszą św. młodzieżową lub pół godziny przed każdą inną Mszą św., w soboty od 17.00).

3. Uczestnictwa we Mszy Świętej młodzieżowej w III lub IV piątki miesiąca o godz. 19:00 i spotkaniach co miesiąc  z Animatorem

4. Znajomości Katechizmu Kościoła Katolickiego, znajomości obrzędu Sakramentu Bierzmowania, obowiązków i czynności kandydata do Sakramentu Bierzmowania.

5. Prawdziwie chrześcijańskiej postawy

–   osoby ochrzczone poza naszą parafią przekazują katechecie dokument chrztu św. – bez tego nie można dopuścić kandydata  do bierzmowania!!!

– osoby mieszkające poza naszą parafią przynoszą zgodę ks. proboszcza

Bierzmowanie w roku szkolnym 2023/24

W tym roku duszpasterskim do sakramentu bierzmowania mogą przystąpić uczniowie klas VIII SP, którzy podjęli decyzję wstąpienia do grona kandydatów i zaakceptowali obowiązki i zasady zawarte w deklaracji. Podpisane przez kandydata i rodziców deklaracje oddają oni osobiście w kancelarii lub w zakrystii ks. proboszczowi do 2 października (wzory deklaracji do odebrania w ww. miejscach i do pobrania poniżej). Dotyczy to również starszej młodzieży i osób dorosłych, które chcą przystąpić do tego sakramentu.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta – nieuczestniczenie w niej jest grzechem ciężkim!, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielania tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (potrzebna opinia katechety).

  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

  3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów i w Mszach św. młodzieżowych (zasadniczo w trzecie lub czwarte piątki miesiąca). Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu 7 następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic/opiekun i dostarcza księdzu.  Wzór formularza usprawiedliwienia znajduje się poniżej. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą spowodować  przełożenie przygotowania na kolejny rok.

  4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

  5. Spotkania dla kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w salce na probostwie lub domu parafialnym. Podczas spotkań kandydat otrzymuje materiały do osobistej pracy. Osoby nieobecne zobowiązane są pobrać swoje materiały w najbliższym możliwym czasie z kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania).                             

  6. Kandydat powinien wykazać się znajomością katechizmu, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Osoby ochrzczone poza naszą parafią dostarczą księdzu do końca października świadectwo chrztu św.

  7. W ramach samodyscypliny, by ożywić temperaturę wiary i dać sobie szansę doświadczenia spotkania z Bogiem kandydaci zbierają podpisy wg otrzymanej karteczki.

  8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu. 

do pobrania:

deklaracja

przygotowanie do bierzmowania

wzór usprawiedliwienia