05
SIE
2018

„Witaj, Matko Pana, Królowo miłosierdzia…” homilia Arcybiskupa Wiktora Skworca

Posted By :
Comments : Off

Witajcie Bracia i Siostry, czciciele Maryi, Matki miłosierdzia!

1. Spotykamy się dziś w pielgrzymce wiary z Chrystusem i Jego Matką w tym czcigodnym miejscu, uświęconym modlitwą pokoleń. Uświadamiamy sobie wyraźnie, że historia zbawienia to historia spotkań; to dzieje spotkań Boga z człowiekiem, ze świętymi, które, owocnie przeżyte, zawsze prowadzą do spotkań z bliźnimi, z ludźmi.

Dawno temu – bo na początku XVIII wieku – Mikołowianie – i mieszkańcy Ziemi Mikołowskiej – spotkali się Maryją w Jej wizerunku – zwanym Salus Populi Romani- sprowadzonym przez ówczesnego proboszcza z Rzymu. W 1955 r. kopię obrazu, nazywanego również wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej, ze starego kościoła mikołowskiego, przeniesiono do świątyni św. Wojciecha, w której Matka Boża doznaje czci jako Matka Miłosierdzia, okazując wiernym owoc swego łona, Jezusa jako samo Miłosierdzie!

Mury tej świątyni a przede wszystkim ludzkie serca, pokolenia odnotowały wiele niezapomnianych spotkań z Matką Miłosierdzia, spotkań pełnych bliskości i macierzyńskiej miłości.

Wyrazem wdzięczności za obecność i działanie Matki Miłosierdzia w tym miejscu była prośba o nałożenie koron na wizerunek Jezusa i Maryi.

Dziś – wychodząc naprzeciw prośbom wiernych – pragniemy ten serdeczny kult Maryi, Matki Miłosierdzia w Mikołowie, potwierdzić i umocnić, przez nałożenie koron na skronie Jezusa i Jego Matki, by Maryja była dla nas i kolejnych pokoleń jeszcze bardziej wyraźnym znakiem i wezwaniem w przestrzeni naszego życia osobistego, rodzinnego, parafialnego i społecznego.

By jako Ukoronowana jeszcze skuteczniej niosła nam miłosierdzie ukazując „owoc żywota swojego” Jezusa Chrystusa, Jedynego Zbawiciela Człowieka.

2. Niosła je najpierw – jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii – do domu Zachariasza i Elżbiety. Służebnica Pańska, która co dopiero wypowiedziała historyczne słowo „fiat” idzie do krewnych, bo autentyczne spotkanie z Bogiem zawsze prowadzi do spotkania z człowiekiem. Maryja, na to spotkanie podąża szybko, „z pośpiechem”, by spotkać się z matką, będącą przy nadziei – Elżbietą i Zachariaszem; ludźmi naznaczonymi niemocą strudzonego życia i podeszłego wieku.

Wymowne jest to spotkanie Bogurodzicy w domu Elżbiety i Zachariasza, spotkanie z potrzebującymi, najbardziej bezbronnymi: ludźmi w podeszłym wieku i nienarodzonym.

Pouczające jest to spotkanie dla nas, ludzi XXI wieku uprawiającymi kult życia i użycia, wiecznej młodości, żyjących w czasach, w których starość i doświadczenie nie mają dobrej prasy; reklamowane, i szanowane nie są. Raczej odsuwane na margines, eksmitowane z domów rodzinnych do DPS-sów, bo tam „lepsza opieka”. Zwycięża „kultura odrzucenia”.

Bracia i siostry!

3. Nawiedzenie Maryi wnosi w dom Zachariasza i Elżbiety tchnienie Ducha Świętego a to Duch miłości; Matka Boża przynosi swym krewnym nadzieję, radość i konkretną pomoc we wszelkich czynnościach, związanych z funkcjonowaniem domu. Matka Pana pracuje przy piecu, garnkach, praniu… Maryja potwierdza swoją postawą, że Służebnica Pańska jest równocześnie służebnicą człowieka. Ukazuje jak ogromnie ważna jest integralna jedność serca, pracy i służby, co sprowadzone do wspólnego mianownika jest manifestacją szeroko rozumianego miłosierdzia.

Pisał o tym poeta Roman Brandstaetter, trafnie wskazując, iż Maryja przybywając do Elżbiety we wszelkie wykonywane zajęcia, wkłada całą dobroć rozmiłowanego w Bogu i ludziach, serca.

„Serce, w którym nie odnajdziesz chleba
Jest przekleństwem
Chleb, w którym nie bije serce
Jest trucizną”

(„Śmierć na Wybrzeżu Artemidy”).

Bracia i siostry!

Przekleństwem dla społeczeństwa, narodu są serca zimne, wyrachowane, nieskore do pomocy, obojętne – serca, które potrafią bezwzględnie krzywdzić współrodaków. Błogosławieństwem zaś są serca ukształtowane w maryjnej szkole, które drugiemu ofiarują swój czas i konkretną pomoc, choćby w pomocy sąsiedzkiej i wszelkich formach wolontariatu! Błogosławieństwem są serca, które dają chleb!

Drodzy! Jako diecezjanie archidiecezji katowickiej, ukształtowani w szkole Maryi, daliśmy ostatnio wiele chleba, chociażby w akcji „Rodzina rodzinie”, kiedy pomagaliśmy rodzinom w Syrii; czy też w czasie akcji „Śląskie dla Aleppo”. Bóg zapłać wam za to!

Bracia i Siostry!

W homilii, wygłoszonej w czasie pielgrzymki do Lourdes, św. Jan Paweł II tak komentował dzisiejszą Ewangelię: „Po Magnificat następuje cisza: nie ma żadnej wzmianki o trzech miesiącach obecności Maryi u boku Jej krewnej Elżbiety. Być może przemawia tu do nas rzecz najważniejsza: dobra nie czyni się w zgiełku, siła miłości wyraża się w spokojnej dyskrecji codziennej służby…”

Siła miłości wyraża się w spokojnej dyskrecji codziennej służby.

Zatrzymajmy się na trzech ostatnich słowach: dyskrecja, codzienna i służba. Niech te słowa będą dla nas ludzi wiary jasnym programem; wskazaniem w naszych relacjach z bliźnimi; w pełnieniu dzieł miłosierdzia. Wysłuchujmy dyskretnie naszych bliźnich jak Maryja; bądźmy dla nich oparciem i źródłem pomocy! Bądźmy wobec nich miłosierni, delikatni, dochowujący powierzonej tajemnicy, wszak sami takich form miłosierdzia oczekujemy i otrzymujemy je od Boga, przez wstawiennictwo Maryi i od wielu bliźnich.

Bracia i Siostry!

Niech to dzisiejsze modlitewne spotkanie z Bogiem, Jego Matką i sobą nawzajem umocni was w wierze i nadziei, w postawie wzajemnej służby i miłości miłosiernej.

Pośród nas i z nami idzie w pielgrzymce wiary Maryja, Służebnica Pańska, nasza Królowa, Matka Miłosierdzia: „jako żywy świadek zwycięstwa Chrystusa, który jest naszą Paschą”.

Prośmy Boga Wszechmogącego, aby podniosły akt koronacji mikołowskiego wizerunku i spotkanie z Matką Miłosierdzia i samym Miłosierdziem przemieniały nas i nasze spotkania z bliźnimi ku dobru…

Pamiętajmy przy tym, że dobra nie czyni się w zgiełku, a siła miłości i miłosierdzia wyraża się w spokojnej dyskrecji codziennej służby na wzór Maryi, naszej Królowej! To dzięki miłosiernej służbie – korony na mikołowskim obrazie MB Miłosierdzia nigdy nie stracą cudownego blasku!

Maryjo, „Ratunku Ludu Mikołowskiego” – wstawiaj się za nami. Amen.

 

Opublikowano za https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/Koronacja-wizerunku-mikolowskiego

SCROLL_TEXT