09
STY
2018

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Posted By :
Comments : Off

„Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19, 34)

14 stycznia 2018 roku, w niedzielę, obchodzony będzie Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. To dobra okazja, żeby w naszych parafiach, wspólnotach i kościołach pomodlić się za tych, którzy z różnych powodów szukają miejsca do życia w pokoju i bezpieczeństwie. Polscy biskupi wyrazili zgodę, żeby we wszystkich diecezjach użyć formularza „Mszy za uchodźców i wygnańców”.

W naszej parafii również będzie użyty ten Formularz:

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Ps 91(90), 11 Bóg rozkazał swoim Aniołom, * aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. (O.
W. Alleluja)
Albo:
Jr 29, 11. 12. 14 Pan mówi: * Myśli moje są myślami pokoju a nie udręczenia. * Wzywać Mnie
będziecie, a Ja was wysłucham * i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.
(O. W. Alleluja)
KOLEKTA
Wszechmogący Boże, dla Ciebie nikt nie jest obcy i nikogo nie pozbawiasz swojej pomocy, †
wejrzyj łaskawie na uchodźców i wygnańców, na rodziny rozdzielone i rozproszone dzieci, *
pozwól im powrócić do ojczyzny, a nam daj serce czułe na potrzeby ubogich i przybyszów. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
MODLITWA NAD DARAMI
Boże, nasz Ojcze, z Twojej woli Syn Twój złożył życie w ofierze, aby zgromadzić Twoje
rozproszone dzieci, † spraw, niech ta Ofiara pojednania wytworzy wspólnotę serc * i pomnoży
miłość bratnią. Przez Chrystusa, Pana naszego.
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Ps 91(90), 2 Tyś moją ucieczką i twierdzą, * Boże mój, któremu ufam. (O. W. Alleluja).
MODLITWA PO KOMUNII
Panie, nasz Boże, Ty nas pokrzepiłeś jednym Chlebem i dałeś nam pić z jednego Kielicha, † spraw,
abyśmy okazywali szczerą dobroć przybyszom i ludziom opuszczonym, * a kiedyś wszyscy
zgromadzili się w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
(Źródło: Mszał Rzymski, Różne okoliczności życia publicznego, str. 161’’)

Orędzie Papieża Franciszka