01
KWI
2016

Światowe Dni Młodzieży – wielkie dziedzictwo św. Jana Pawła II

Posted By :
Comments : Off

2 kwietnia 11 lat temu usłyszeliśmy z ust arcybiskupa Leonardo Sandri słowa: Nasz Ojciec Święty powrócił do Domu Ojca – Św. Jan Paweł II, papież Polak zmarł o 21:37.

Wielkie dziedzictwo i jedna z najlepszych inicjatyw duszpasterskich, jakie zostawił po sobie św. Jan Paweł II to idea Światowych Dni Młodzieży. Lipcowe XXXI Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Polsce – ojczyźnie ich inicjatora, w Krakowie – mieście gdzie studiował, pracował, służył jako kapłan, biskup, arcybiskup i kardynał. Ojciec św. Jan Paweł II pragnął, aby ŚDM były dla młodych chwilami „postoju i modlitwy-rozmowy z Chrystusem w nieustannej pielgrzymce wiary”. Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz powiedział: „Światowe Dni Młodzieży nie są martwym rytuałem, ale wydarzeniem opatrznościowym. Poszczególne elementy ŚDM tworzą swoistą katechezę – rozległy program nawrócenia do Chrystusa, którego punktem wyjścia są doświadczenia i najgłębsze pytania, rodzące się w codziennym życiu samych młodych. Program ten ma swoje centrum w słowie Bożym, posługuje się refleksją katechetyczną jako narzędziem, czerpie pokarm z modlitwy, a jego stylem jest porozumienie i dialog”. Warto tez przytoczyć słowa Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich kard. Stanisława Ryłko, który powiedział,  że „Ojciec Święty miał odwagę postawić na młodych, nie bał się ich, szukał ich, chętnie z nimi się spotykał i rozmawiał. To wielkie zgromadzenia młodych jest dla nich niezwykle sugestywnym przeżyciem powszechności Kościoła, dla wielu był to moment głębokiej przemiany wewnętrznej czy też autentycznego nawrócenia”

Tekst wypowiedzi kar. Stanisława Dziwisza oraz kar. Stanisława Ryłko zaczerpnięty z wyborcza.pl – PAP/Konferencja: ŚDM to wielkie dziedzictwo, jakie zostawił Jan Paweł II