27
LUT
2017

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Posted By :
Comments : Off

200px-Kwc_herb

 Krucjata Wyzwolenia Człowieka została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu:

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas Pierwszej Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

KWC to program ewangelizacyjny, którego założeniem jest uwolnienie człowieka od uzależnień, przede wszystkim od uzależnienia alkoholowego, poprzez zawierzenie Jezusowi Chrystusowi. Celem jest osiągnięcie wolności rozumianej zgodnie z chrześcijańską koncepcją wolności osoby.

Cele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:

  • członkowie KWC starają się żyć zgodnie z chrześcijańskimi wartościami i reprezentować je wobec innych

  • starają się żyć jako ludzie wolni, odpowiedzialni za swoje postępowanie

  • dobrowolnie i całkowicie rezygnują ze spożycia alkoholu

  • sprzeciwiając się społecznemu obyczajowi (czy wręcz przymusowi) picia, organizują spotkania towarzyskie i wszelkie uroczystości bez alkoholu

  • podejmują służbę wobec ludzi zniewolonych i uzależnionych – nie tylko przez alkohol

Są dwa rodzaje przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:

  • kandydat – deklaruje przynależność do KWC na okres jednego roku

  • członek – deklaruje przynależność stałą, na czas szczególnego zagrożenia (to bywa czasem błędnie określane jako przynależność na całe życie lub na czas istnienia Krucjaty)

Dobrowolne zobowiązanie do modlitwy i całkowitej abstynencji deklarowane jest na piśmie i składane bądź wysyłane do tzw. Stanic Krucjaty istniejących w diecezjach i parafiach w Polsce i wielu innych krajach. Deklaracje stałych członków wpisywane są do Ksiąg Czynów Wyzwolenia.

Hymnem Krucjaty jest pieśń „Serce wielkie nam daj”, w której zawarte są treści Krucjaty.

źródło: http://www.kwc.oaza.pl/dlaczego-krucjata-dar-abstynencji

               www.wikipedia.pl