20
PAź
2014

Konserwacja obrazów Ludwika Konarzewskiego

Posted By :
Comments : Off

Nasza parafia jest w posiadaniu obrazów przedstawiających: św. Józefa z Dzieciątkiem, św. Annę z małą Marią i św. Stanisława Kostkę otrzymującego Komunię św. od Anioła (oleje na płótnie) znanego artysty malarza, rzeźbiarza i pedagoga plastycznego Ludwika Konarzewskiego (seniora) oraz dwóch feretronów z przedstawieniami: pierwszy – św. Jadwigi Śląskiej pod krzyżem (w zwieńczeniu ramy monogram IHS) i św. Niewiasty (w zwieńczeniu ramy Oko Opatrzności) oraz drugi – Matki Bożej i św. Józefa.

W pierwotnym wystroju kościoła obraz „Św. Anna z małą Marią” wisiał naprzeciw zakrystii, obraz „Św. Józef z Dzieciątkiem” znajdował się w centralnej części lewego bocznego ołtarza a „Św. Stanisław Kostka” pod orłem, który unosił figurę Matki Bożej Królowej Polski w prawym bocznym ołtarzu.

Wszystkie obrazy wymagają renowacji. Jej koszt został wyceniony na 40 tys. zł. Chętnych do wsparcia tego dzieła prosimy o wpłaty na konto parafii z dopiskiem „renowacja”.

nr konta parafii:  82 8454 0001 2073 0052 2065 0002

Każda, nawet najmniejsza cegiełka przyczyni się do ratowania sztuki sakralnej i dziedzictwa naszych przodków, fundatorów kościoła i jego wystroju. Uratujmy te dzieła dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Wykonanie renowacji pozwoli aby obrazy, które stanowiły pierwotny wystrój naszego kościoła znów go zdobiły.

Renowacja obrazów i feretronów została zlecona znanemu konserwatorowi Panu Janowi Gałaszkowi, Głównemu Konserwatorowi Muzeum i kierownikowi Muzealnej Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki działającej przy Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Pracownia wykonuje kompleksowe prace konserwatorskie, badawcze i projektowe przy obiektach ruchomych z dziedziny malarstwa sztalugowego jak i prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne polichromii ściennych i sztukaterii zabytkowych, oraz wyposażenia wnętrz.

Więcej informacji o renowacjach wykonanych przez Pana Jana Gałaszka i o pracowni konserwatorskiej na stronach:

http://www.zamek-pszczyna.pl/?q=node/112

http://www.marcin-cwiklice.pl/index.php/historia

Dokumentacja fotograficzna obrazów przed renowacją:

IMG_1936
IMG_1938      IMG_1941

Ludwik Konarzewski „Św. Józef z Dzieciątkiem”, olej na płótnie. Stan przed konserwacją. Fot. Jan Gałaszek, maj 2014

IMG_1911
IMG_1907      IMG_1908

Ludwik Konarzewski  „Św. Anna z małą Marią”, olej na płótnie. Stan przed konserwacją. Fot. Jan Gałaszek, maj 2014

IMG_1926
IMG_1927      IMG_1932

Ludwik Konarzewski  „Św. Stanisław Kostka otrzymujący Komunię św. od Anioła”, olej na płótnie. Stan przed konserwacją. Fot. Jan Gałaszek, maj 2014

Gał2got
IMG_1884   IMG_1877

Feretron „Św. Niewiasta” (w zwieńczeniu ramy Oko Opatrzności”). Stan przed konserwacją. Fot. Jan Gałaszek, maj 2014

Gał1got
IMG_1875  IMG_1869

Feretron „Św. Jadwiga Śląska” (w zwieńczeniu ramy monogram IHS”). Stan przed konserwacją. Fot. Jan Gałaszek, maj 2014

IMG_1898
IMG_1902      IMG_1903

Feretron „Matka Boża”. Stan przed konserwacją. Fot. Jan Gałaszek, maj 2014

IMG_1893
IMG_1901        IMG_1894

Feretron „Św. Józef”. Stan przed konserwacją. Fot. Jan Gałaszek, maj 2014

 

Ludwik Konarzewski

miniaturki_paski

Ludwik Konarzewski urodził się  18.08.1885 r. w Wilanowie, zmarł 2.10.1954 r. w Istebnej, został pochowany na cmentarzu przy kościele pod wezwaniem Dobrego Pasterza, w którym wraz ze szwagrem stworzył polichromie i wystrój rzeźbiarski . Edukację artystyczną rozpoczął w 1905 r. w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uczył się malarstwa, zdobnictwa i malarstwa artystycznego. W tym samym roku z powodu udziału w manifestacjach młodzieży przeciwko caratowi musiał opuścić Warszawę i rodzinę. Przeniósł się do Krakowa gdzie z polecenia rodziny Leona Wyczółkowskiego kontynuował studia plastyczne w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po ukończeniu w 1910 r. studiów odbył podróż do ośrodków artystycznych ówczesnej Europy: Wiednia, Monachium, Paryża i Rzymu. W 1914 roku ożenił się z siostrą swojego kolegi ze studiów Jadwigą Wałach. W czasie podróży poślubnej, na Mazowszu zastał ich wybuch I wojny światowej, zostali internowani i zesłani w głąb Rosji. Podczas pobytu na zesłaniu Ludwik Konarzewski dużo malował, tworząc prace o tematyce patriotycznej i religijnej. W 1919 roku Konarzewscy opuścili miejsce internowania i udali się do Odessy a w 1920 r.  z pomocą miejscowych Polaków przez tzw. „zieloną granicę” dostali się do Lwowa. Ludwik Konarzewski szukał pracy w Lublinie i Warszawie by ostatecznie udać się w rodzinne strony żony na Śląsk Cieszyński. W 1920 r. zamieszkali w Ustroniu a 1922 r. Artysta zakupił ziemię w Istebnej- Andziołówce i wybudował dom. Miejsce to od rosnących nas tam starych buków nazwano Bucznikiem. Przy domu w okresie międzywojennym Konarzewski stworzył warsztaty artystyczne, które z czasem stały się nieformalną  szkołą plastyczną, która kultywowała miejscowe tradycje zdobnictwa. Szkoła zajmowała się wytwarzaniem elementów wyposarzenia miejsc użyteczności publicznej i kościołów na terenie całego kraju. Konarzewscy stworzyli w Buczniku lokalny i regionalny ośrodek kultury ze zbiorami dzieł sztuki, które niestety zostały rozgrabione, zniszczone i rozproszone w czasie II wojny światowej gdy właściciele przebywali w Krakowie. Po wojnie Ludwik Konarzewski wznowił działalność szkoły. Miał też pracownię artystyczną w Katowicach, w której zamieszkał w 1946 r. Wraz z synem Ludwikiem juniorem założył ognisko plastyczne w Rydułtowach. Ostatnie lata życia to działalność artystyczna i pedagogiczna z dziećmi i młodzieżą w Rydułtowach i Istebnej.

Więcej informacji o artyście na stronach:

http://www.mapakultury.pl/art,pl,mapa-kultury,129958.html

http://www.istebna.eu/?p=obiektyMore&iObiekt=115

Źródło:

pl.wikipedia.org

mapakultury.pl

zamek-pszczyna.pl

 opracowała:

Katarzyna Puc