11
PAź
2014

Będę jak św. Katarzyna Sieneńska

Posted By :
Comments : Off

  1. Będę się modlić o pokój na świecie

  2. Będę przestrzegać Bożych przykazań

  3. Będę się modlić o uświęcenie duchowieństwa

203px-St_Catherine__San_Domenico

 

Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie, w rodzinie wielodzietnej, głęboko wierzącej. W wieku niespełna siedmiu lat doznała pierwszego mistycznego przeżycia. Te kilka chwil wizji Jezusa Chrystusa zasiadającego na tronie wpłynęło znacząco na jej dalsze życie. Katarzyna ślubowała Bogu dozgonne dziewictwo.  Rozbudziło się w niej zamiłowanie do samotności, częstej modlitwy i pomocy bliźnim. W wieku trzynastu lat została tercjarką dominikańską w swoim rodzinnym mieście. Na początku swojej służby Bogu Katarzyna usunęła się w zacisze swojego pokoju i oddała się żarliwej modlitwie czekając na spotkanie z Panem Jezusem. Po miesiącach życia w odosobnieniu, walce duchowej i spotkaniach z Bogiem i świętymi św. Katarzyna otrzymała nowe zadanie od Jezusa. Wyszła do ludzi, którzy potrzebowali jej pomocy i obecności. Z dużym poświęceniem pomagała w hospicjum „La Scala”, niosąc pomoc tam gdzie nikt nie miał ochoty tego robić. Zyskała sławę miłosiernej tercjarki, wspomożycielki najuboższych i wstawienniczki największych grzeszników. Stała się sławna nie tylko w Sienie ale także na świecie. Innym jej talentem był dar jednania. O pomoc w mediacjach prosili ją patrycjusze sieneńscy, rządzący sąsiednimi republikami a także sam Ojciec Święty. W okresie wielkiej schizmy zachodniej papież Urban VI prosił św. Katarzynę o wsparcie duchowe w tej trudnej dla Kościoła sytuacji.

Św. Katarzyna swoją modlitwą i wytrwałością przyczyniła się do powrotu papieża Grzegorza XI z Awinionu do Rzymu a jego następcę Urbana VI nakłoniła do napisania encykliki wzywającej Włochów do mobilizacji duchowych sił w walce o dobro i cześć Kościoła w czasie schizmy.

Katarzyna Sieneńska zmarła 29 kwietnia 1380 r. Została kanonizowana przez papieża Piusa II w 1461 r. a w roku 1970 ogłoszona przez papieża Pawła VI doktorem Kościoła.

Św. Katarzyna jest patronką Sieny, współpatronką Włoch i Rzymu, patronką kobiet z Akcji Katolickiej oraz pielęgniarek.

Źródła:

opoka.org.pl

deon.pl

pl.wikipedia.org

Święci na każdy dzień Ks. W. Zaleski. Wydawnictwo Salezjańskie Warszawa 1998

Ilustracja – pl.wikipedia.org – fresk z kościoła św. Dominika w Sienie datowany na ok. 1400 r.

opracowała:

Katarzyna Puc