15
GRU
2014

Będę jak św. Franciszek z Asyżu

Posted By :
Comments : Off
  1. Będę dbać o środowisko (nie będę śmiecić, będę oszczędzać wodę itp.)
  2. Będę segregować odpady
  3. Będę dokarmiać ptaki
  4. Zainteresuję się losem porzuconych i bezdomnych zwierząt
franz

Św. Franciszek z Asyżu włoski duchowny katolicki, diakon, założyciel zakonu franciszkanów  przyszedł na świat w rodzinie zamożnego kupca Pietro Bernardone w 1181 lub 1182 r. Jako młodzieniec prowadził życie beztroskie. Marzył o rycerskiej sławie, chętnie więc wziął udział w 1202 roku w bitwie Asyżan z mieszkańcami sąsiedniego miasta Perugi, co skończyło się dla niego krótką niewolą. Wróciwszy chory do domu, przeżył wielki przełom duchowy. Zerwał z tym wszystkim, co dotychczas było treścią jego życia, oddając się całkowicie Bogu. Franciszek usłyszał głos Chrystusa, przemawiającego z ikony krzyża, który kazał mu iść i odbudować kościół . Odrestaurował własnymi rękami kilka zniszczonych kaplic w okolicy Asyżu. Pozbywając się publicznie wszystkiego, co posiadał, nawet własnego ubrania – oddając je ojcu – rozpoczął życie pokuty m.in. asystując w leprozorium. 24 lutego 1208 roku Franciszek, uderzony usłyszanymi w czasie Mszy św.  słowami, dotyczącymi stylu życia apostolskiego, zdjął habit eremicki i zaczął nosić prostą brązową tunikę. Z bosymi stopami zaczął wzywać ludzi do czynienia pokuty.  Wiosną 1209 (w niektórych źródłach 1210) roku Franciszek poprosił w Rzymie o zatwierdzenie napisanej przez siebie Reguły. Papież Innocenty III miał odmówić i wręczyć Franciszkowi napomnienie, ale, jak mówią podania,  pod wpływem snu z poprzedniej nocy postanowił zatwierdzić regułę. W śnie tym papież Innocenty widział walące się mury bazyliki laterańskiej i obszarpanego młodzieńca, który w jego oczach urósł do olbrzyma i ocalił Lateran. W Franciszku Innocenty rozpoznał młodzieńca ze swego snu i zatwierdził franciszkański sposób życia, polecając braciom mniejszym głoszenie nawrócenia i pokuty.  Franciszek apostołował  we Włoszech i poza ich granicami. W 1219 roku wyruszył na Bliski Wschód. Po powrocie do Włoch zrzekł się przywództwa zakonowi.  W noc Bożego Narodzenia 1223 roku Franciszek pragnąc ożywić w ludziach miłość do Chrystusa urządził w Greccio pierwszy w historii żłóbek. W połowie września 1224 roku modląc się na górze Alwernii, otrzymał stygmaty. Zmarł 3 października 1226 roku w Porcjunkuli. W dwa lata później został wyniesiony na ołtarze. W 1980 roku Jan Paweł II ogłosił Św. Franciszka patronem ekologów. Corocznie 4 października, w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Św. Franciszek cieszy się wciąż powszechnym szacunkiem, sympatią i miłością, nie tylko wśród katolików, ale także ze strony chrześcijan innych wyznań, a nawet nie-chrześcijan.   Bez niego również i w dzisiejszym świecie byłoby mniej miłości, wiary i nadziei w miłosierdzie Stwórcy.

Pieśń słoneczna Św. Franciszka

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie, Tobie sława, chwała, uwielbienie I wszelkie błogosławieństwo:

Tylko Tobie, Najwyższy, one przystoją I żaden człowiek nie jest godzien wzywać Twojego Imienia.

Pochwalony bądź, Panie Z wszystkimi Twoimi stworzeniami, A przede wszystkim z naszym bratem słońcem,

Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz. Ono jest piękne i promieniste, A przez swój blask Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!

Panie, bądź pochwalony Przez naszego brata księżyc I nasze siostry gwiazdy, Które stworzyłeś w niebie Jasne i cenne, i piękne.

Panie, bądź pochwalony Przez naszego brata wiatr, Przez powietrze i obłoki, Przez pogodę i wszelkie zmiany czasu, Którymi karmisz swoje stworzenia.

Panie, bądź pochwalony Przez naszą siostrę wodę, Która jest wielce pożyteczna I pokorna, i cenna, i czysta.

Panie, bądź pochwalony Przez naszego brata ogień, Którym rozświetlasz noc, A on jest piękny i radosny, Żarliwy i mocny.

Panie, bądź pochwalony Przez naszą siostrę ziemię, Która nas żywi i chowa, I rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła.

Panie, bądź pochwalony Przez tych, którzy przebaczają wrogom Dla miłości Twojej I znoszą niesprawiedliwość i prześladowanie. Błogosławieni, którzy trwają w pokoju i prawdzie, Gdyż przez Ciebie, Najwyższy, Będą uwieńczeni.

Panie, bądź pochwalony Przez naszą siostrę, śmierć cielesną, Której żaden żyjący człowiek ujść nie zdoła.

Biada tym, którzy w grzechu śmiertelnym konają. Błogosławieni ci, Którzy odnajdą się w Twojej świętej woli,

Albowiem po raz wtóry Śmierć im krzywdy nie uczyni.

Czyńcie chwalę i błogosławieństwo Panu I składajcie Mu dzięki, I służcie Mu Z wielką pokorą.

 

 

Źródła:

www.franciszkanie.org

www.pl.wikipedia.org

Święci na każdy dzień Ks. W. Zaleski

Opracowała:

Katarzyna Puc