23
MAJ
2018

APEL METROPOLITY KATOWICKIEGO O MODLITWĘ ZA POWOŁANYCH I ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH

Posted By :
Comments : Off

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

1. Obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. Modlimy się szczególnie intensywnie za powołanych do służby Ewangelii
oraz o nowe powołania do służby Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele.
Apeluję do wszystkich diecezjan, aby w tym dniu wsparli modlitwą swoich
duszpasterzy, posługujących w parafiach ich terytorialnej przynależności.
Apeluję do młodzieży o modlitwę za księży katechetów, aby wytrwali
w powołaniu i dawali przykład życia Ewangelią.

2. Papież Benedykt XVI w Liście do Katolików Chińskich ogłosił Dzień
Modlitw za Kościół w Chinach, wyznaczając go na dzień liturgicznego wspomnienia
Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych (24.05), czczonej z wielką
pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan koło Szanghaju.
My katolicy w Polsce – Ojczyźnie solidarności – mamy szczególny obowiązek
modlenia się za Kościół w Chinach; tamtejsi wierni, duchowieństwo, w tym biskupi,
mają prawo do naszej modlitwy i bardzo potrzebują modlitewnego wsparcia.
Modlitwa może dla nich wyprosić radość i moc, by mogli w pełnej wolności
głosić i dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, Jedynym Odkupicielu Człowieka.
Weźmy sobie do serca przypomniany przez papieża Benedykta XVI obowiązek
modlitwy za Kościół w Chinach, pamiętając, że tamtejsi wierni naszej modlitwy
bardzo potrzebują. Oby katolicy należący do narodu chińskiego, który zadziwia świat
rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym, mogli się cieszyć pełną wolnością
wyznawania wiary i pełną łącznością ze Stolicą Apostolską.

Panno Mario, Wspomożenie Wiernych, Matko Boża z Sheshan, módl się za nami.

Wszystkim, podejmującym dzieło modlitwy, postu i umartwienia za Kościół w Chinach, z serca błogosławię
+ Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI
Katowice, 23.05.2018 r.