Gierałtowickie Stowarzyszenie Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego powstało w 2004r. Spotkanie założycielskie odbyło się 17października, brało w nim udział 5 osób – 5 kandydatów do Wspólnoty. Aktualnie Stowarzyszenie skupia 17 członków, 6 kandydatów i 2 sympatyków. Działalność Wspólnoty ma na celu stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, aby wzrastać w doskonałości ewangelicznej poprzez uczestnictwo w mszach św., katechezach, rekolekcjach i pielgrzymkach. Oprócz formacji duchowej bardzo ważny  jest również czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach, w poczuciu odpowiedzialności za Kościół. Jest to pomoc potrzebującym, szczególnie najmłodszym oraz chorym i starszym parafianom. Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego organizuje imprezy plenerowe z okazji Dnia Dziecka, spotkania ze św. Mikołajem, bale przebierańców, wyjazdy dla dzieci. Odwiedza też samotnych parafian w domach spokojnej starości.

Mamy nadzieję, że Rodzina będzie się rozrastała i realizowała w pełnieniu misji w duchu bł. Edmunda.

 Zapraszamy do wspólnych spotkań i modlitwy!

Print Friendly, PDF & Email