Modlimy się w intencji:

 • S. Rity, o światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania

 • S. Emilii, o światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania

 • Ks. Marka, ks. Zbigniewa, ks. Dariusza, ks. Jana, o. Zbigniewa, o. Roberta, ks. Józefa, ks. Grzegorza o światło Ducha św. i Bożą opiekę w ich posłudze, o zdrowie i potrzebne łaski

 • S. Gregorii, s. Aldony, s. Fabiany, s. Janiny, s. Pauli, s. Paschalii, s. Anetty, s. Alicji o światło Ducha św. i Bożą opiekę w ich posłudze, zdrowie i potrzebne łaski

 • Chorych i starszych parafian o Bożą opiekę, zdrowie i potrzebne łaski

 • Randa Bashir Tarabolsi i Ghassan Edwar Tarzi oraz czwórki ich dzieci, o pokój, zdrowie i potrzebne łaski

 • Ramzah Barbar i Samir Mikhael Bashour oraz szóstki ich dzieci, o pokój, zdrowie i potrzebne łaski

 • Mateusza, o światło Ducha Św. i Bożą opiekę

 • we wszystkich intencjach wysyłanych na skrzynkę parafialną od początku jej funkcjonowania

 • za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę

SCROLL_TEXT
 • Janka, o dobrą terapię

 • Józefa, o zdrowie duszy i ciała

 • Małgorzaty, o zdrowie duszy i ciała

 • Joanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Mirelli, o zdrowie duszy i ciała

 • Tadeusza, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Adama, o uzdrowienie duszy i ciała

 • Stanisławy, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Moniki, o zdrowie i siły na czas chemioterapii

 • Danuty, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Marii, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Stefanii, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Franka, chorego na autyzm, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Tomasza, o rozwiązanie problemów

 • syna, o uzdrowienie z paraliżu

 • Jerzego, o zdrowie duszy i ciała

 • Aleksandry, o zdrowie duszy i ciała, o pokój w sercu i znalezienie sensu życia

 • Iwony, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Andrzeja, o Światło Ducha Św. w podejmowaniu decyzji, potrzebne łaski i Bożą opiekę

 • Teresy, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Hani, o zdrowie i potrzebne łaski

 • o wybawienie z cierpień dusz czyśćcowych

 • Ani, o uzdrowienie z przewlekłej choroby układu odpornościowego i stawów

 • Witolda, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Małgorzaty, o potrzebne łaski

 • Krystiana, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Elżbiety, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Katarzyny, o zdrowie duszy i ciała, o znalezienie sensu życia, umocnienie wiary, o światło Ducha Św.

 • Agnieszki, o Światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania do Karmelu

 • Grzegorza, o zdrowie i uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Andrzeja, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Damiana, o zdrowie duszy i ciała

 • Natalii, o zdrowie duszy i ciała

 • Juli, o zdrowie duszy i ciała

 • w Bogu wiadomej

 • Ilony, o zdrowie i dobry wzrok

 • opanowania pandemii koronawirusa, o zdrowie dla zakażonych, o siły dla udzielających pomocy medycznej i dbających o bezpieczeństwo

24.01.2021

 • Małgosi, o cud uzdrowienia

 • Pauliny, chorej na anoreksję, o uzdrowienie

 • o zdrowie dla całej rodziny

 • Piotra, o Światło Ducha Św. i prowadzenie w życiowych wyborach

 • za chorego na raka i jego rodzinę, o łaskę zdrowia i siły do zmagania się z tą trudną sytuacją

 • Joanny, o potrzebne łaski, o dobrego męża, o dobrą pracę

 • o pomoc w trudnej sytuacji, o przywrócenie zdrowia, o Ducha Św. i Jego pokój

 • Teresy, o zdrowie i potrzebne łaski, o błogosławieństwo

 • Leona, o dostanie się do dobrego lekarza, o uregulowanie problemów z ciśnieniem

 • Anety, aby partner Mateusz przestał nadużywać alkoholu, aby chciał być trzeźwy i nie był agresywny, o pokój w domu, szacunek, zrozumienie i wsparcie, o ratunek dla związku, o poprawę finansową, o więcej zamówień i rozwój firmy

 • Grażyny i Jana, o dar potomstwa i opiekę Matki Bożej

30.01.2021

 • Renaty, o uwolnienie z depresji i błogosławieństwo dla rodziny

 • Michała, o bezpieczną podróż służbową, o szczęśliwy powrót do domu, o zdrowie dla całej rodziny

 • o pozytywne rozwiązanie sprawy kochanej mamy,  o łaskę nawrócenia, opamiętania i przemiany dla Pawła oraz o uzdrowienie relacji, odnowienie kontaktu i pomoc w odbudowaniu związku, o uzdrowienie z choroby serca Bogu wiadomej, pomoc w znalezieniu dobrej pracy i pomoc w otrzymaniu wymarzonej pracy dla siostry, o szybkie i szczęśliwe rozwiązanie sprawy tatusia, o zdrowie i opiekę oraz wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny

 • Bartka, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

6.02.2021

 • córki, o zdanie egzaminów

 • Marii

 • śp. Stefana, o radość nieba

 •  ujawnienia prawdziwych intencji działań duchowieństwa świętokrzyskiego, ujawnienia prawdziwego i adekwatnego do potrzeb sytuacji dobra w świętokrzyskim, ujawnienia niecnych działań by ustąpiły na rzecz tych, które rzeczywiście służą świętokrzyskiemu, ujawnienia prawdziwych motywów działań mężczyzn ,którzy swoje postępowanie pragną usprawiedliwiać działaniem kobiet, ustąpienia szkodliwych społecznie sposobów bycia, zgody na naukę choćby miała być na błędach i konsekwencjach, wdrożenia poprawnych społecznie zasad i ustąpienie ludzi  wprowadzających błędy społeczne i ogłupienie społeczne, wypełnienia woli Bożej i o faktyczne dobro dla świętokrzyskiego, rozwóju świętokrzyskiego i jego zwrot w maksymalny możliwy sposób ku dobru

 • Alicji i jej rodziny, przez wstawiennictwo Matki Bożej, o zdrowie

 • Marzeny i jej męża, o nawrócenie, o uzdrowienie małżeństwa, o przemianę serc, o miłość

 • Ani i Pawła, o ustanie dokuczliwych odgłosów w mieszkaniu, które nie pozwalają spać i żyć

 • Tadeusza, chorego na nowotwór, o ulgę w cierpieniu i łaskę uzdrowienia

 • Pauliny, o dar potomstwa

 • Alicji, o zdrowie

 • śp. Antoniny, o spokój jej duszy

 • Józefa, o dobre przygotowanie do sakramentu KOMUNII świętej, pokój i miłość i Dary Ducha Świętego dla całej Rodziny i pomoc w budowie domu

 • o jak najszybszy powrót do budowania relacji, której Pan Bóg błogosławi, jeśli tylko taka jest Jego wola oraz o pomoc Matki Bożej i św. Józefa w tworzeniu trwałego związku opartego na wierze i miłości

 • Sylwii, o cud niezmierzonego miłosierdzia Bożego, o cud uzdrowienia dla Ojca Walentego, o cud uzdrowienia jej z chorób, o cud niezmierzonego miłosierdzia Bożego w Bogu wiadomej, bardzo ważnej intencji i o wszystkie potrzebne łaski aby ta łaska mogła się spełnić, o dar bardzo dobrej pracy i finansów i o wszystkie potrzebne łaski aby to mogło się spełnić, o cud niezmierzonego miłosierdzia Bożego, o skuteczną ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym, o cud niezmierzonego miłosierdzia Bożego we wszystkich jej intencjach, o cud niezmierzonego miłosierdzia Bożego w tym aby Bóg przyspieszył łask, o które prosi i doprowadził je do końca, aby we wszystkich jej intencjach niemożliwe stało się możliwe, we wszystkich jej intencjach o żywą, odczuwalną moc Bożą, aby Bóg w swoim niezmierzonym miłosierdziu, wypełnił ją, wszystkie jej intencje i każdą sekundę życia, wszystkimi darami, owocami, charyzmatami, nieustającą, skuteczną mocą Ducha Świętego, tak aby mogły one dojść do skutku, we wszystkich jej intencjach, o cud niezmierzonego miłosierdzia Bożego, o cud niezmierzonej mocy Ducha Świętego, o cud niezmierzonej mocy łaski i miłości Bożej, aby Bóg we wszystkich jej intencjach i w całym jej życiu skutecznie błogosławił, o nieustające, skuteczne wstawiennictwo Maryi, wszystkich Świętych, Błogosławionych i dusz czyśćcowych we wszystkich jej intencjach, o cud niezmierzonego miłosierdzia Bożego dla jej Rodziny, o wszystkie potrzebne im łaski i nawrócenie, o miłosierdzie Boże dla wszystkich tych co na jej drodze

13.02.2021

 • Michalinki. która urodziła się z poważnym niedotlenieniem mózgu, o zdrowie oraz za jej rodziców aby Pan Bóg pomógł im w tych trudnych chwilach

 • Agnieszki i Leszka, za ich małżeństwo, które jest w kryzysie i grozi rozpadem

 • Tadeusza, o siłę do przeżycia żałoby po żonie i synu

 • śp. Krzysztofa, o spokój duszy

 • Marty, o pozostanie w pracy, o odejście z mieszkania dziewczyny zajmującej się okultyzmem

 • Grażyny, o zdrowie

 • chłopaka Agaty, aby jego miłość dojrzewała według dobrych wzorców, by była to miłość prawdziwa i ofiarna oraz by Bóg ustrzegł go od zwątpienia a dał mu siły aby się nigdy nie poddawał

 • Marzeny, aby mogła znaleźć pracę

 • Marii, aby Jezus pomógł zakończyć relację z żonatym mężczyzną,  za małżeństwo tego mężczyzny, za jego córeczkę, jego rodziców, oraz o siłę, by to przerwać i zadośćuczynić Panu Bogu chociaż w jakimś stopniu – jeszcze tutaj, na Ziemi, aby i on „przejrzał”, błagał Boga o przebaczenie, a w przyszłości dostąpił łaski zbawienia

 • wszystkich osób, które skrzywdziła Aneta i jej mąż Zdzisław w swoim całym życiu, brakiem miłości i odrzuceniem, które przez nich płakały … niech Pan Jezus im błogosławi i wspomaga w trudach

 • Anety i Zdzisława, o miłość, aby zawsze okazywali miłość tym, którzy tego potrzebują i nie unikali ich, Panie Jezu przebacz im i wszystkim ludziom grzechy braku miłości do Ciebie i bliźniego i siebie samego

 • Joanny, w intencjach Panu Bogu wiadomych

 • Katarzyny, o zdrowie dla niej i dzieciątka pod serduszkiem oraz szczęśliwe rozwiązanie

 • śp. ks. Mariana, o pokój jego duszy

20.02.2021

 • Agaty i jej syna, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Małgorzaty, o łaskę zdrowia i życia

27.02.2021

 • Grzegorza, chorego na trzustkę, który załamał się po diagnozie i źle radzi sobie z cierpieniem fizycznym, o zdrowie i potrzebne siły

 • śp. Alicji, o spokój jej duszy

 • Beaty, o uzdrowienie z nowotworu piersi

 • Marty, o rozwiązanie problemów

 • Sylwii, o pomyślny przebieg zabiegu, o zdrowie

 • śp. Iwony, o spokój jej duszy

 • Karoliny, żeby z Tomkiem na zawsze już byli razem, zawsze tak bardzo się kochali, byli sobie wierni, żeby nigdy to się nie zmieniło, o długie życie, zdrowie, szczęście, bezpieczeństwo, wspaniałe relacje z Rodzicami i ich akceptację zawsze, pomoc w pracy, brak problemów i brak kłopotów, żeby te wszystkie rzeczy, których tak bardzo nie chcę, nie stały się nigdy, aby Pan Jezus zawsze był w jej sercu, o przebaczenie wszystkich grzechów, nie karanie jej, zmiłowanie się nad nią, żeby nigdy nie straciła pracy, żeby zawsze mieszkała osobno od Rodziców i w Kielcach, sama się utrzymywała i o dodatkową pracę, o urodę i żeby zawsze była chudziutka, miła, o  poprawę sytuacji materialnej i żeby była dobrym radcą prawnym

 • Agaty, za relację z bliskim mężczyzną

Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam!

SCROLL_TEXT

Print Friendly, PDF & Email