10
LIS
2018

Ogłoszenia duszpasterskie 11 – 18.11.2018 r.

„ Proszę was, abyście cale to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,...