14
LIP
2018

Ogłoszenia duszpasterskie 15 – 22.07.2018 r.

Każdy z nas jest powołany do rozszerzania Bożego królestwa tutaj na ziemi. Słuchając Boga nie tylko sami będziemy szczęśliwi, ale posiądziemy moc i umiejętność zjednywania Bogu bliźnich i pomagania im. Ewangelista święty Marek daje nam dzisiaj praktyczne rady, które pozwolą nam z...