pobrane

Prześlij swoją intencję abyśmy mogli modlić się wraz z Tobą

Zachęcamy do wysyłania intencji z dopiskiem „intencja modlitewna” na adres: wolontariatszkaplerznej@gmail.com

Intencje, za Twoją zgodą zamieścimy w tej zakładce. Będziemy modlić się przez miesiąc, po tym czasie prosimy o ponowny kontakt. Chcemy wspierać Cię modlitwą i dziękować wraz z Tobą za łaski, którymi obdarował Cię Pan.

SCROLL_TEXT

Modlimy się w intencji:

 • S. Rity, o światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania

 • S. Emilii, o światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania

 • Ks. Marka, ks. Zbigniewa, ks. Dariusza, ks. Jana, o. Zbigniewa, o. Roberta, ks. Józefa, ks. Mariana, ks. Grzegorza o światło Ducha św. i Bożą opiekę w ich posłudze, o zdrowie i potrzebne łaski

 • S. Gregorii, s. Aldony, s. Fabiany, s. Janiny, s. Pauli, s. Paschalii, s. Anetty o światło Ducha św. i Bożą opiekę w ich posłudze, zdrowie i potrzebne łaski

 • Chorych i starszych parafian o Bożą opiekę, zdrowie i potrzebne łaski

 • Randa Bashir Tarabolsi i Ghassan Edwar Tarzi oraz czwórki ich dzieci, o pokój, zdrowie i potrzebne łaski

 • Ramzah Barbar i Samir Mikhael Bashour oraz szóstki ich dzieci, o pokój, zdrowie i potrzebne łaski

 • Mateusza, o światło Ducha Św. i Bożą opiekę

 • we wszystkich intencjach wysyłanych na skrzynkę parafialną od początku jej funkcjonowania

 • za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę

 • Antosia, o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Aniołów Stróżów, wszelkie potrzebne łaski

 • Janka, o dobrą terapię

 • Józefa, o zdrowie duszy i ciała

 • Małgorzaty, o zdrowie duszy i ciała

 • Joanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Mirelli, o zdrowie duszy i ciała

 • Antoniny, o zdrowie duszy i ciała

 • Tadeusza, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Adama, o uzdrowienie duszy i ciała

 • Stanisławy, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Krystyny, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Jerzego, o zdrowie i siły do rehabilitacji

 • Moniki, o zdrowie i siły na czas chemioterapii

 • Danuty, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Marii, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Stefanii, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Franka, chorego na autyzm, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Krzysztofa, o potrzebne łaski i siłę do mierzenia się z problemami

 • Tomasza, o rozwiązanie problemów

 • syna, o uzdrowienie z paraliżu

 • Jerzego, o powrót do zdrowia i szczęśliwą operację

 • Aleksandry, o zdrowie duszy i ciała, o pokój w sercu i znalezienie sensu życia

 • Ojca duchownego, o miłosierdzie Boże w Bogu wiadomej intencji

 • Iwony, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Andrzeja, o Światło Ducha Św. w podejmowaniu decyzji, potrzebne łaski i Bożą opiekę

 • Krystyny, o miłosierdzie Boże, uzdrowienie z choroby nowotworowej, o potrzebne łaski i ulgę w cierpieniu

 • Teresy, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Hani, o zdrowie i potrzebne łaski

 • o wybawienie z cierpień dusz czyśćcowych

 • Ani, o uzdrowienie z przewlekłej choroby układu odpornościowego i stawów

 • Witolda, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Doroty i Wandy, o poprawę wzajemnych relacji, miłość i wzajemny szacunek, by były dla siebie wsparciem po śmierci taty i męża

 • Małgorzaty, aby zawarła związek sakramentalny ze swoim partnerem

 • Kingi, o zaakceptowanie jej związku z chłopakiem przez jego rodzinę

 • Ali, o dobrego męża oraz o zdrowie, zgodę i potrzebne łaski dla niej i jej rodziny

 • Michała, o przemianę serca i wyciągnięcie ręki na zgodę

 • ks. Zygmunta, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Emilki, o zdrowie, uregulowanie problemów z cukrzycą

 • Marty, za wstawiennictwem Matki Bożej, o błogosławieństwo w pracy i o zdrowie rodziny

 • Małgorzaty, o potrzebne łaski

 • Krystiana, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Elżbiety, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Katarzyny, o zdrowie duszy i ciała, o znalezienie sensu życia, umocnienie wiary, o światło Ducha Św. w czasie terapii

 • Agnieszki, o Światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania do Karmelu

 • Grzegorza, o zdrowie i uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Nadii Marii, o uzdrowienie, aby była zdrowym dzieckiem zarówno fizycznie jak i umysłowo

 • Grzegorza, chorego na nowotwór złośliwy, o siły do walki z chorobą, o uzdrowienie

 • Andrzeja, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Damiana, o zdrowie duszy i ciała

 • Natalii, o zdrowie duszy i ciała

 • Juli, o zdrowie duszy i ciała

 • w Bogu wiadomej

 • o łaskę rozszerzenia się kultu Najświętszej Krwi Zbawiciela

 • Julii, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Ilony, o zdrowie i dobry wzrok

 • Anny, o uzdrowienie z ciężkiej choroby, o siłę dla całej rodziny

 • Urszuli, o uzdrowienie

 • Ks. Prałata Mariana Rajchela, o cud uzdrowienia

 • Pauliny, o cud zdrowia, o uleczenie z tych wszystkich chorób, których jest tak wiele od dawna

 • Piotra, o uzdrowienie z wylewu krwi do mózgu

 • Mateusza, o zdrowie, równowagę psychiczną, uwolnienie od lęku, negatywnych emocji i napadów furii

 • Magdaleny, o cud uzdrowienia z choroby na tle psychicznym, która  dotknęła ją po porodzie córeczki,  o dobrych specjalistów na jej drodze, o siłę do opieki nad kochaną córeczką Stefanią

 • Ewy, o cud uzdrowienia z raka, o uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe

 • Karoliny, o łaskę zdrowia, o dobre relacje z ukochanym, o znalezienie pracy

 • Danuty, o zdrowie serca, oczu, o uzdrowienie z reumatoidalnego zapalenia stawów, uszkodzonych kręgów i ogromnego bólu, o uzdrowienie relacji w domu, żeby się nie zamykała, żeby domownicy okazali więcej serca

 • Marcina, który przeszedł rozległy zawał, o zdrowie i powrót do sił

 • Antoniego, który jest w ciężkim stanie po operacji, o zdrowie ciała i duszy

 • Piotra, o dobrą pracę, żeby nigdy nie był zwolniony z pracy, żeby dostał zasiłek rehabilitacyjny na komisji lekarskiej w ZUS a potem żeby wrócił do pracy

 • Darii, aby zakończyła życie w grzechu konkubinatu z żonatym mężczyzną, aby dobry Bóg dał jej uczciwego męża i czystą miłość

 • Anny i Jacka, o uratowanie małżeństwa, o odrodzenie więzi małżeńskiej i łaskę Bożą

 • opanowania pandemii koronawirusa, o zdrowie dla zakażonych, o siły dla udzielających pomocy medycznej i dbających o bezpieczeństwo

 • Jurka, o dobrą rehabilitację, powrót do sił i zdrowia

 • Karoliny, o powrót męża i uratowanie małżeństwa

 • Ks. Artura, o powrót do zdrowia po przeszczepie

 • Anny i Jacka, o uratowanie małżeństwa, o odrodzenie więzi małżeńskiej i łaskę Bożą

 • Kasi, o uzdrowienie z raka i depresji

 • Michała, o skruszenie serca, aby odnalazł drogę do Boga, aby się nawrócił, aby zwyciężyła małżeńska miłość sakramentalna i pokonała grzech

 • Barbary, która przebywa w szpitalu w stanie ciężkim, o dobre wyniki badań oraz powrót do zdrowia

 • Pauli, o Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej

 • Karoliny, o rozwiązanie trudnego problemu

 • Natalii, o zamążpójście i macierzyństwo

 • Aldony, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Moniki, o pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia

 • Kamili i Adama, aby Adam wrócił, aby mogli być razem, o rozmowę

 • Sylwii, o cud całkowitego uzdrowienia, o potrzebne łaski dla rodziny, o przebaczenie grzechów, o skuteczne uwolnienie od wszelkiego zła widzialnego i niewidzialnego, o skuteczną ochronę przed złem widzialnym i niewidzialnym, o Miłosierdzie Boże i pełnię Ducha Świętego w intencjach, które nosi w swoim życiu i sercu, o cud we wszystkich intencjach

 • Mamy Sylwii, o przemianę serca i nawrócenie

 • Walentego, o cud całkowitego uzdrowienia

 • o znalezienie pracy, o materialne zabezpieczenie bytu

 • Pawła, o dobrą pracę, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

 • Marzeny, o większą wiarę, aby potrafiła usłyszeć Boży Głos, o Boże prowadzenie, o przezwyciężenie trudności w modlitwie, aby Bóg usunął przeszkody w nauce na studiach i nauce na kursie angielskiego, aby w tym semestrze zaliczyła wszystkie przedmioty i obroniła licencjat, o Bożą Wolę dla jej małżeństwa, aby Bóg oddalił to co niezgodne z Jego Wolą, o błogosławieństwo w pracy, błogosławieństwo finansowe, o pozbycie się złych nawyków żywieniowych, aby Bóg dodał sił do zwalczenia tego

 • Pauliny, o uzdrowienie relacji z Piotrem, o rozwiązanie wszystkich węzłów w tej relacji, o pokonanie przeszkód i trudności w budowaniu poważnej relacji

 • Córeczki, o łaskę zdrowia, o udaną operację serduszka, o dalszą opiekę Bożą, o mądrość dla lekarzy i dobrze podejmowane decyzje

 • Stanisława, w intencjach Bogu wiadomych

 • Ks. Marka Kostrzewy

 • Ks. Mariusza Jersaka

 • O. Jana SJ

 • O. Adama Sołdek SJ

 • Ks. Pawła

 • Marty, zachowanie pracy, o odejście ze stancji dziewczyny zajmującej się okultyzmem

 • Sylwii, o nieustającą moc Ducha Świętego, we wszystkich intencjach i całym życiu, o pełnie Ducha Świętego w wszystkich intencjach, które nosi w swoim sercu i w całym życiu, niech Duch Święty działa z całą mocą w niej, we wszystkich intencjach, zwłaszcza w trudnych sprawach, niech Duch Święty zapanuje nad tym wszystkim, poukłada wszystko, tak aby mogła spokojnie poświęcić więcej czasu na ewangelizację i pomoc innym, niech Duch Święty przyjdzie i z całą Swoją mocą i działa, o doświadczenie we wszystkich intencjach, w całym życiu Boga działającego z cała mocą, Boga żywego i zwyciężającego, niech Duch Święty przeniknie ją, wszystkie jej sprawy i całe życie i niech zostanie w niej i w jej życiu na zawsze, niech zstąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa

 • o poczęcie i urodzenie zdrowego dziecka

 • Wioli, o uratowanie małżeństwa, o nawrócenie męża, o powrót do niej i dzieci

 • Hazal, o łaskę nawrócenia, dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu oraz o Światło Ducha Św.

Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam!

SCROLL_TEXT

Dziękujemy Ci Panie!

 • za pomyślny przebieg operacji Eweliny

 • za zakończoną terapię odwykową Przemka

 • za powrót do zdrowia Aliny i prawidłowy rozwój Anielki

 • za pomyślny przebieg operacji Krystyny

 • za powrót do zdrowia i sił Stanisławy

 • za pomyślny wynik badań Małgorzaty

 • za diagnozę Janka

 • pomyślny przebieg operacji Krzysztofa

 • za szczęśliwy poród Katarzyny i narodziny córeczki Aleksandry

 • za obronę z wynikiem bardzo dobrym pracy magisterskiej przez Sylwię

 • za obronę z wynikiem bardzo dobrym pracy magisterskiej przez Monikę

 • za śluby czasowe S. Rity

 • za awans Katarzyny

 • za wyjście z kryzysu małżeńskiego Agnieszki i Jacka

 • za światło Ducha Św. i opiekę nad Pracownikami IRDZ, za dobre wyniki testów wiedzy i kompetencji,

 • za powrót do zdrowia i sił Stefanii

 • za poprawę stanu zdrowia Nadii Marii

 • za wszystkie otrzymane przez Sylwię łaski

 • za powrót do zdrowia Wandy

 • za dobre wyniki badań Katarzyny

 • za wszystkie otrzymane przez Elę i jej rodzinę łaski

 • za pomyślny przebieg operacji Oli oraz dobre wyniki badania węzłów chłonnych

 • za poprawę stanu Janka

 • za poprawę stanu zdrowia i powrót do pracy Krzysztofa, który przeszedł udar

 • za uzdrowienie i uwolnienie Wiesławy, przez wstawiennictwo Maryi rozwiązanie węzłów życia i pomoc w dobrym jego odbudowywaniu

 • za pomyślne orzeczenie komisji ds. orzekania o niepełnosprawności dla Andrzeja

 • za powrót do zdrowia Damiana

 • za powrót do zdrowia Julii

 • za dobre wyniki badań Zuzi

 • za pomyślny przebieg operacji Ani

 • za łaski otrzymane przez Dagmarę

 • za pomyślny przebieg operacji Jurka

SCROLL_TEXT

Papieskie intencje modlitewne

Intencja powszechna na lipiec 2020 — Nasze rodziny

Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.

SCROLL_TEXT

Intencje misyjne

missionrosary1

Obejmijmy modlitwą:

 • Misjonarki, misjonarzy i wolontariuszy pracujących na wszystkich kontynentach a szczególnie zaprzyjaźnionych z naszą parafią posługujących w Zambii Ks. Marka, ks. Zenona, ks. Piotra i ks. Waldemara

 •  O. Benedykta, prośmy dla niego o zdrowie i potrzebne łaski w tworzeniu African Music School w Republice Środkowej Afryki oraz o potrzebne łaski i opiekę dla jego współbraci misjonarzy działających w Afryce

 

SCROLL_TEXT
Print Friendly, PDF & Email