Dzieci Maryi to grupa, która w szczególny sposób chce naśladować i czcić Maryję Niepokalanie Poczętą. Wspólnota powstała pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r., w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Sama nazwa wspólnoty wskazuje na naszą bliskość z Bogiem – jako „Dzieci Maryi” jesteśmy równocześnie „braćmi i siostrami Jezusa”. Głównym celem naszych spotkań jest upodobnienie się do Maryi i naśladowanie jej cnót. Razem z naszą Matką i Patronką, radośnie pogłębiając swoją wiarę umacniamy naszą relację z Panem Jezusem.

Naszą parafialną wspólnotą opiekuję się s. Aldona wraz z  przygotowanymi do tego zadania animatorkami (Karina, Paulina oraz Angelika).
Nasza grupa liczy około 25 wspaniałych dziewczyn, mamy 3 grupy formacyjne odpowiednio co do wieku i klasy.
Spotykamy się w każdą
SOBOTĘ O GODZINIE 10:00 W KLASZTORZE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK .

Spotkania Dzieci Maryi to oczywiście modlitwa, częste uczestnictwo w nabożeństwach majowych, roraty, ale również znajduje się czas na:

  • wspólne zabawy

  • śpiewy

  • wycieczki

ZADANIA I OBOWIĄZKI DZIECKA MARYI:

– Dziecko Maryi w szczególny sposób naśladuje Maryję
– Żyje w łasce uświęcającej (regularna spowiedź św.!)
– Kocha swoją parafię, aktywnie włącza się w jej życie
– Bierze czynny i pełny udział w Eucharystii (w niedzielę i Mszy św. szkolnej)
– Bierze udział w nabożeństwie październikowym, majowym, Drodze Krzyżowej

– Często rozmawia z Bogiem na modlitwie – codziennie odmawia chociaż jedną dziesiątkę różańca

– Regularnie uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi
– Pogłębia swoją wiedzę religijną – stara się być wzorowym uczniem
– Dba o religijną atmosferę w rodzinie
– Jest apostołem wśród otoczenia – radość, przebaczenie, życzliwość, pomoc…

                                          

JEŚLI ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY WARTO ZOSTAĆ DZIECKIEM MARYI NIE  ZWLEKAJ TYLKO PRZYJDŹ NA SPOTKANIE, A WTEDY PRZEKONASZ SIĘ JAK U NAS JEST. BĘDZIE NAM BARDZO MIŁO, GDY DO NAS DOŁĄCZYSZ  CZEKAMY NA CIEBIE!!!

                                                                             Zapraszamy! 😊

SCROLL_TEXT

 

Print Friendly, PDF & Email