Dzieci będą mogły przystąpić do I Komunii świętej, gdy odwołany zostanie stan epidemii i uczennice oraz uczniowie rozpoczną naukę w szkołach. Wówczas natychmiast zostanie ogłoszone spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych celem uzgodnienia terminu I Komunii świętej.

SCROLL_TEXT

Do I Komunii św. przystępują dzieci z klas III. Termin – 3 maja 2020 r.
( I niedziela maja – termin stały w naszej parafii).

Wymagania wobec rodziców przygotowujących dziecko do I Komunii św.
– to jest do pełnego uczestnictwa we Mszy św.:

1. Świadectwo wiary – dobry przykład
2. Wspólna modlitwa – pacierz
3. Wspólny z dzieckiem udział we Mszy św. niedzielnej – zachęta do comiesięcznej spowiedzi i częstego przyjmowania Komunii św.
4. Udział w specjalnych nabożeństwach dla dzieci I Komunijnych – poświęcenia
5. Udział w Mszach św. szkolnych:  I piątek 18.00 , a w pozostałych tygodniach – czwartek 17.00, w nabożeństwach różańcowych i roratach
6. Udział w spotkaniach formacyjnych

Spotkania wspólne ( obecność obowiązkowa ):

 

1 marca – Niedziela – godz. 17.00 – SPOTKANIE  REKOLEKCYJNE DLA RODZICÓW przygotowujących swoje dzieci do I Komunii św. i bierzmowania

8). 8 marca – Niedziela – POŚWIĘCENIE skarbczyków
11.00 – Msza św. niedzielna z poświęceniem skarbczyków

9). 12 marca – czwartek -Msza św. szkolna i SPOTKANIE FORMACYJNE
17.00 – Msza św. szkolna SPOTKANIE FORMACYJNE

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne stosując się do wytycznych Konferencji Episkopatu Polski – spotkanie odwołane.

10). 04 kwietnia – sobota -godz. 10.00 – I SPOWIEDŹ ŚW.

11) 27 kwietnia – poniedziałek – I próba – g. 18.45

12) 30 kwietnia – czwartek – II próba – Generalna

13). 2 maja – sobota -godz. 10.00 – II SPOWIEDŹ ŚW.

14). 3 maja – godz. 10.30 – UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW.

15).  4 – 8 maja – BIAŁY TYDZIEŃ

16). 9 maja – sobota – PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA ZA DAR KOMUNII ŚW.
do Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu k/ Skoczowa  – wyjazd. godz. 9.00


Pamiętajmy o coniedzielnej Mszy św. przeżywanej z dziećmi – jako podstawowym
warunku ( obok świadectwa dobrego życia, życia sakramentalnego i modlitwy
w rodzinie) dobrego przygotowania dziecka do I Komunii św.
Pamiętajmy o codziennej modlitwie z dzieckiem.
Zachęcamy do częstego uczestnictwa z dziećmi w Mszach św. szkolnych: I piątek miesiąca
o godz. 18.00, w pozostałe tygodnie – czwartek o godz. 17.00

SCROLL_TEXT

Print Friendly, PDF & Email