Pamiętamy w modlitwie o wszystkich, którzy o modlitwę prosili za pośrednictwem naszej skrzynki intencji:

 • S. Rity, o światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania

 • S. Emilii, o światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania

 • Ks. Marka, ks. Zbigniewa, ks. Dariusza, ks. Jana, o. Zbigniewa, o. Roberta, ks. Józefa, ks. Mariana, ks. Grzegorza o światło Ducha św. i Bożą opiekę w ich posłudze, o zdrowie i potrzebne łaski

 • S. Gregorii, s. Aldony, s. Fabiany, s. Janiny, s. Pauli, s. Paschalii, s. Anetty, s. Alicji o światło Ducha św. i Bożą opiekę w ich posłudze, zdrowie i potrzebne łaski

 • Chorych i starszych parafian o Bożą opiekę, zdrowie i potrzebne łaski

 • Randa Bashir Tarabolsi i Ghassan Edwar Tarzi oraz czwórki ich dzieci, o pokój, zdrowie i potrzebne łaski

 • Ramzah Barbar i Samir Mikhael Bashour oraz szóstki ich dzieci, o pokój, zdrowie i potrzebne łaski

 • Mateusza, o światło Ducha Św. i Bożą opiekę

 • we wszystkich intencjach wysyłanych na skrzynkę parafialną od początku jej funkcjonowania

 • za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę

 • Janka, o dobrą terapię

 • Józefa, o zdrowie duszy i ciała

 • Małgorzaty, o zdrowie duszy i ciała

 • Joanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Mirelli, o zdrowie duszy i ciała

 • Tadeusza, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Adama, o uzdrowienie duszy i ciała

 • Stanisławy, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Moniki, o zdrowie i siły na czas chemioterapii

 • Danuty, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Marii, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Stefanii, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Franka, chorego na autyzm, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Tomasza, o rozwiązanie problemów

 • syna, o uzdrowienie z paraliżu

 • Jerzego, o zdrowie duszy i ciała

 • Aleksandry, o zdrowie duszy i ciała, o pokój w sercu i znalezienie sensu życia

 • Ojca duchownego, o miłosierdzie Boże w Bogu wiadomej intencji

 • Iwony, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Andrzeja, o Światło Ducha Św. w podejmowaniu decyzji, potrzebne łaski i Bożą opiekę

 • Teresy, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Hani, o zdrowie i potrzebne łaski

 • o wybawienie z cierpień dusz czyśćcowych

 • Ani, o uzdrowienie z przewlekłej choroby układu odpornościowego i stawów

 • Witolda, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Doroty i Wandy, o poprawę wzajemnych relacji, miłość i wzajemny szacunek, by były dla siebie wsparciem po śmierci taty i męża

 • Małgorzaty, aby zawarła związek sakramentalny ze swoim partnerem

 • Kingi, o zaakceptowanie jej związku z chłopakiem przez jego rodzinę

 • Ali, o dobrego męża oraz o zdrowie, zgodę i potrzebne łaski dla niej i jej rodziny

 • Michała, o przemianę serca i wyciągnięcie ręki na zgodę

 • ks. Zygmunta, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Emilki, o zdrowie, uregulowanie problemów z cukrzycą

 • Marty, za wstawiennictwem Matki Bożej, o błogosławieństwo w pracy i o zdrowie rodziny

 • Małgorzaty, o potrzebne łaski

 • Krystiana, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Elżbiety, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Katarzyny, o zdrowie duszy i ciała, o znalezienie sensu życia, umocnienie wiary, o światło Ducha Św.

 • Agnieszki, o Światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania do Karmelu

 • Grzegorza, o zdrowie i uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Nadii Marii, o uzdrowienie, aby była zdrowym dzieckiem zarówno fizycznie jak i umysłowo

 • Grzegorza, chorego na nowotwór złośliwy, o siły do walki z chorobą, o uzdrowienie

 • Andrzeja, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Damiana, o zdrowie duszy i ciała

 • Natalii, o zdrowie duszy i ciała

 • Juli, o zdrowie duszy i ciała

 • w Bogu wiadomej

 • o łaskę rozszerzenia się kultu Najświętszej Krwi Zbawiciela

 • Ilony, o zdrowie i dobry wzrok

 • Anny, o uzdrowienie z ciężkiej choroby, o siłę dla całej rodziny

 • Urszuli, o uzdrowienie

 • Ks. Prałata Mariana Rajchela, o cud uzdrowienia

 • Pauliny, o cud zdrowia, o uleczenie z tych wszystkich chorób, których jest tak wiele od dawna

 • Piotra, o uzdrowienie z wylewu krwi do mózgu

 • Mateusza, o zdrowie, równowagę psychiczną, uwolnienie od lęku, negatywnych emocji i napadów furii

 • Magdaleny, o cud uzdrowienia z choroby na tle psychicznym, która  dotknęła ją po porodzie córeczki,  o dobrych specjalistów na jej drodze, o siłę do opieki nad kochaną córeczką Stefanią

 • Ewy, o cud uzdrowienia z raka, o uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe

 • Karoliny, o łaskę zdrowia, o dobre relacje z ukochanym, o znalezienie pracy

 • Danuty, o zdrowie serca, oczu, o uzdrowienie z reumatoidalnego zapalenia stawów, uszkodzonych kręgów i ogromnego bólu, o uzdrowienie relacji w domu, żeby się nie zamykała, żeby domownicy okazali więcej serca

 • Antoniego, który jest w ciężkim stanie po operacji, o zdrowie ciała i duszy

 • Piotra, o dobrą pracę, żeby nigdy nie był zwolniony z pracy, żeby dostał zasiłek rehabilitacyjny na komisji lekarskiej w ZUS a potem żeby wrócił do pracy

 • Darii, aby zakończyła życie w grzechu konkubinatu z żonatym mężczyzną, aby dobry Bóg dał jej uczciwego męża i czystą miłość

 • Anny i Jacka, o uratowanie małżeństwa, o odrodzenie więzi małżeńskiej i łaskę Bożą

 • opanowania pandemii koronawirusa, o zdrowie dla zakażonych, o siły dla udzielających pomocy medycznej i dbających o bezpieczeństwo

 • Karoliny, o powrót męża i uratowanie małżeństwa

 • Ks. Artura, o powrót do zdrowia po przeszczepie

 • Anny i Jacka, o uratowanie małżeństwa, o odrodzenie więzi małżeńskiej i łaskę Bożą

 • Kasi, o uzdrowienie z raka i depresji

 • Michała, o skruszenie serca, aby odnalazł drogę do Boga, aby się nawrócił, aby zwyciężyła małżeńska miłość sakramentalna i pokonała grzech

 • Barbary, która przebywa w szpitalu w stanie ciężkim, o dobre wyniki badań oraz powrót do zdrowia

 • Pauli, o Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej

 • Karoliny, o rozwiązanie trudnego problemu

 • Natalii, o zamążpójście i macierzyństwo

 • Aldony, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Moniki, o pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia

 • Kamili i Adama, aby Adam wrócił, aby mogli być razem, o rozmowę

 • Mamy Sylwii, o przemianę serca i nawrócenie

 • Walentego, o cud całkowitego uzdrowienia

 • o znalezienie pracy, o materialne zabezpieczenie bytu

 • Pawła, o dobrą pracę, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

 • Marzeny, o większą wiarę, aby potrafiła usłyszeć Boży Głos, o Boże prowadzenie, o przezwyciężenie trudności w modlitwie, aby Bóg usunął przeszkody w nauce na studiach i nauce na kursie angielskiego, aby w tym semestrze zaliczyła wszystkie przedmioty i obroniła licencjat, o Bożą Wolę dla jej małżeństwa, aby Bóg oddalił to co niezgodne z Jego Wolą, o błogosławieństwo w pracy, błogosławieństwo finansowe, o pozbycie się złych nawyków żywieniowych, aby Bóg dodał sił do zwalczenia tego

 • Pauliny, o uzdrowienie relacji z Piotrem, o rozwiązanie wszystkich węzłów w tej relacji, o pokonanie przeszkód i trudności w budowaniu poważnej relacji

 • Córeczki, o łaskę zdrowia, o udaną operację serduszka, o dalszą opiekę Bożą, o mądrość dla lekarzy i dobrze podejmowane decyzje

 • Stanisława, w intencjach Bogu wiadomych

 • Ks. Marka Kostrzewy

 • Ks. Mariusza Jersaka

 • O. Jana SJ

 • O. Adama Sołdek SJ

 • Ks. Pawła

 • Marty, zachowanie pracy, o odejście ze stancji dziewczyny zajmującej się okultyzmem

 • o poczęcie i urodzenie zdrowego dziecka

 • Wioli, o uratowanie małżeństwa, o nawrócenie męża, o powrót do niej i dzieci

 • Aleksandry, w intencji uzdrowienia lewego oka, naprawienia wszelkich w nim uszkodzeń, odzyskania ostrości wzroku i wchłonięcia się krwotoku, nie pozostawiającego blizny utrudniającej widzenie, o pokój serca, umocnienie w wierze oraz działanie Ducha Świętego

 • Męża Ani, o pracę w firmie, w której miał rozmowę, aby mógł rozpocząć pracę w przyszłym miesiącu

 • Sary i Roberta, aby mogli być szczęśliwi razem

 • Urszuli, o uzdrowienie z zaburzenia psychicznego

 • Ali, o poznanie wartościowego kawalera, katolika, uczciwego kandydata na męża

 • Ali, Zuzi, Joli, Krzyśka, ks. Kazimierza, s. Eugenii i s. Tomiry, o zdrowie, zgodę, opiekę Maryi i potrzebne łaski

 • Krzysztofa, o ulgę w okrutnym cierpieniu i cud uzdrowienia

 • Tomka (syna Krzysztofa), chorego na schizofrenię, o potrzebne łaski

 • Iwony i jej dzieciątka, o zdrowie, donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka

 • Izy, Gabrysi, Oktawii, Joli, Asi i Basi, o rozeznanie woli Bożej oraz jej wypełnienie w życiu, o przemianę okoliczności ich życia, o potrzebne dla nich i ich bliskich dary i łaski, o Boże Miłosierdzie, opiekę Matki Bożej, o ochronę przed złem

 • Anety, o dobrego męża i dar rodzicielstwa

 • o wsparcie naszych braci prawosławnych, o pojednanie między katolickimi chrześcijanami a naszymi prawosławnymi braćmi, (Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan w swoim radykalizmie postanowił przekształcić bazylikę „św. Zofii” w meczet)

 • Pawła, o nawrócenie i uzdrowienie dla niego, aby dobry Bóg uzdrowił go z zaburzenia osobowości, z narcyzmu, żeby przywrócił mu wzrok serca, by potrafił kochać swoje dzieci, aby potrafił kochać siebie… i może Maję, o cud uratowania ich rodziny

 • Piotra, o pomyślne rozwiązanie problemów w pracy i zachowanie stanowiska w pracy, od ktorej zależy jego przyszłość, bezpieczeństwo i  możliwość kontynuowania nauki

 • mamy Marysi, o uzdrowienie z raka trzustki z przerzutami, o powrót do zdrowia

 • Ewy, o natchnienie Ducha Świętego aby była cierpliwym i dobrym rodzicem

 • Justyny, o uzdrowienie z ciągłego bólu głowy

 • Przyjaciółki, o łaskę życia

 • Mamy Heleny, chorej na nowotwór, o łaskę uzdrowienia oraz o potrzebne dla niej siły do pokonywania trudności

 • męża, który będąc w depresji złożył pozew rozwodowy, o zdrowie, o dary Ducha Świętego dla żony, aby właściwie na niego odpowiedziała, o dobrych ludzi na jej drodze, aby pomogli przetrwać ten trudny czas bo jest zupełnie sama

 • w intencji znanej Miłosiernemu Panu

 • Alojzego, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi o pomyślny przebieg zabiegu, o dobrą rehabilitację, o dar macierzyństwa dla córki, o nawrócenie dzieci, Światło Ducha Świętego, o przymnożenie wiary

 • Anny, o dobrego męża, o błogosławieństwo założenia rodziny i zdrowe dzieci

 • Andrzeja, o uzdrowienie po pęknięciu tętniaka

 • Anny i Aleksandra oraz Agnieszki i Roberta o dar potomstwa, o zgodę i zrozumienie w rodzinie oraz spokój wewnętrzny dla Olka

 • Fryderyka, o Bożą pomoc, aby nikt Go nie skrzywdził

 • Joanny, w intencji Bogu wiadomej

 • Piotra, aby przyznano mu rentę, aby znalazł dobrą pracę, aby otrzymał pomoc finansową

 • Anny, aby nie była zwolniona z pracy

 • mamy Alicji, o zdrowie

 • Przemka, o przemianę, nawrócenie, uwolnienie, o otwarcie na sakramenty

 • Marzeny, o zdanie egzaminu, napisanie pracy licencjackiej i pomyślną obronę, o pieniądze na studia, o złamanie przekleństwa biedy i poczucia bycia gorszym, o właściwe podejście do pieniędzy

 • Moniki, o pomoc w nauce, o Dary Ducha Świętego, o napisanie pracy dyplomowej poprawnie, o zdanie egzaminu z zakresu organizacji społecznej

 • Daniela, o znalezienie wymarzonej pracy

 • śp. Heleny, przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej o radość nieba

 • Grażyny i jej rodziny, przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej o błogosławieństwo

 • Mai, o zdrowie, opanowanie strachu, pomyślne wyniki badań

 • Taty Wojtka, o pomyślny przebieg leczenia choroby nowotworowej, o łaski Boże i wiarę dla całej rodziny w tym trudnym czasie

 • śp. mamy Wiesławy, o Miłosierdzie Boże dla jej duszy

 • Katarzyny, o powrót ukochanego Przemka

 • Krzysztofa, o szczęśliwą operację, o cud uzdrowienia

 • Fryderyka, o pomoc

 • o przedłużenie umowy o pracę, o udaremnienie działań złego w pracy, aby kierownictwo dostrzegło manipulacje i prawdziwe intencje

 • synka Franciszka, który ma problemy brzuszkowe i jest teraz z mamą w szpitalu na obserwacji, przez wstawiennictwo Matki Bożej aby nie męczył się tak i by prawidłowo się rozwijał, o wsparcie dla mamy w tych chwilach, aby miała siły fizyczne i psychiczne

 • Agnieszki, o uwolnienie z ciągłego zmęczenia i depresji

 • Klaudii, o osłonę Bożą w obecnym m-cu i znalezienie nowej/ zmianę na  zgodną z umiejętnościami, z uczciwym pracodawcą, godnym wynagrodzeniem pracy, jeśli taka Wola Boża na pół etatu, aby mogła też zajmować się też dodatkowym zajęciem dochodowym

 • Tomka, chorego na koronawirus, o powrót do zdrowia

 • Marcelka,  o cud uzdrowienia, aby zaczął ruszać kończynami i sam oddychać oby wszystkie obrzęki się wchłonęły

 • śp. babci Ireny, o spokój jej duszy

 • Klaudii, o miłość, o wierność przysiędze małżeńskiej dla niej i jej męża Mariusza

 • Patryka, o nawrócenie i przemianę życia, o dobrą dziewczynę dla niego

 • Klaudii,  o dar miłości o uwolnienie od złego ducha z jej ciała

 • Marty o uzdrowienie z mięśniaków na macicy, o uzdrowienie z chorób paznokci stop, o Boże miłosierdzie dla współpracowników, którzy są przeciwko niej, rodziny o nawrócenie i przemianę życia

 • Adriana, przez wstawiennictwo św. Rity, o rozwiązanie trudnych problemów finansowych, o cud spłacenia długów, o dobrych ludzi, którzy mogą pomóc finansowo, z pracą i mieszkaniem w Londynie

 • Krzysztofa o ulgę w cierpieniu i potrzebne łaski dla Tomka

 • Antoniego przez wstawiennictwo Matki Bożej, o łaskę nawrócenia i uwolnienia go z agresji i opresji demonicznej, o pokój w domu i ochronę od ataków na rodzinę oraz wszelkie łaski potrzebne na ten ciężki czas, o opiekę Bożą i Matki Bożej nad dziećmi Jamesem i Alexandrą i mamą Józefą, za braci Piotra i Mariusza, ich rodziny oraz naszych braci i siostry w Jezusie w Polsce i w Anglii jak też za łaskę opieki nad kapłanami Pana Jezusa i Twego Niepokalanego Serca

 • Karoliny przez wstawiennictwo Matki Bożej, aby z Tomkiem byli razem na zawsze, żeby naprawdę bardzo ją kochał jak mówi mi to każdego dnia, był jej wierny i trwały w tej decyzji, żeby rzeczy, te których nie chce nie stały się, o pomoc w pracy, zdrowie, szczęście, akceptację, długie życie, bezpieczeństwo i brak problemów,  żeby Rodzice nie martwili się o nią i akceptowali jej decyzje i żeby mieszkała osobno, o urodę i bycie chudziutką, o brak wypadków i chorób i uzależnień i żebym nie straciła pracy i nie straciła uprawnień, żeby naprawdę spędzili z Tomkiem razem resztę życia, kochali się bardzo i trwali zawsze razem

 • Arka o nawrócenie i wyrwanie z nałogu alkoholizmu

 • Anny i jej rodziny, o zdrowie i opiekę Bożą, o negatywny wynik testu na covid męża, aby córka dokonywala trafnych wyborów, bo błądzi i miota się, postaw na jej drodze mądrych i dobrych ludzi., o Boże prowadzenie, aby opuścił nas lęk z przeszłości po przeżyciu rodzinnej tragedii, za wszystkich chorych na covid o cud uzdrowienia i życia

 • Sławka, o łaskę zdrowia i siły dla niego i jego rodziny

 • śp. Antoniny, o spokój jej duszy

 • o szczęśliwie i w terminie napisanie pracy licencjackiej i ukończyła studia, aby w pracy kolega przestał się wywyższać  i niszczyć ją, o opiekę nad najbliższymi, o rozwiązanie problemów, o zdrowie, o uwolnienie małżeństwa od wpływu teściów i szwagra, aby nie mieszali w ich życiu,  o Wolę Bożą dla małżeństwa i dla nich

 • Joanny, o uzdrowienie z chorób, które zabrały jej siły do życia, o siłę do życia, do walki z myślami przeciwko życiu

 • Martyny, o nawrócenie

 • Andrzeja i jego mamy, o rozwiązanie trudnej sytuacji

 • Rafała, o uzdrowienie

 • Jarka, chorego na raka o cud uzdrowienia, o pokój serca dla jego żony

 • Huberta, przez wstawiennictwo Maryi, o zdrowie, o spełnienie marzeń, aby mógł otworzyć stołówkę dla bezdomnych osób i zwierząt, o Bożą opiekę

 • męża, o uwolnienie z choroby alkoholowej i powrót na Bożą drogę

 • Andrzeja, o Boże miłosierdzie, o uzdrowienie z głębokich zranień serca, duszy, psychiki, neurotyzmu, blokady wewnętrznej oraz o dar przywrócenia do życia Ducha Świętego w sercu z łaską prowadzenia życia ze Słowem Bożym, o łaskę i pomoc życia w relacji z Jezusem

 • mamy Rozalii o dar spowiedzi pojednania z Bogiem

 • Marty, o ochronę rodziny przed koronawirusem, pozostanie w pracy oraz o odejście z mieszkania dziewczyny zajmującej się okultyzmem

 • Marka, u którego wykryto raka żołądka z przerzutami, o uzdrowienia

 • Izabeli, o Bożą opiekę i siły do zajmowania się mężem

 • Taty, który doznał rozległego udaru, o zdrowie, aby skutki udaru się cofnęły, aby wrócił do sprawności

 • Ali, o znalezienie wartościowego kawalera, katolika kandydata na męża, o zmianę postępowania Krzyśka względem rodziny, o zdrowie, zgodę, potrzebne łaski i błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ali, Joli, Krzyśka, Zuzi

10.07.2021

 • Krzysztofa, o cud uzdrowienia

 • Teresy, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy o łaskę uzdrowienia

 • Andrzeja, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy o łaskę uzdrowienia, ocalenie od amputacji, przywrócenie świadomości

 • Katarzyny, o poprawę wzroku

 • Doroty, za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Różańca św. o uleczenie serca i duszy, o uleczenie z niespełnionej miłości, o rozwiązanie bolesnej sprawy z przeszłości

 • Magdaleny, o dar godziwej, szczęśliwej pracy

19.07.2021

 • Karoliny i Tomka, żeby zawsze bardzo się kochali, żeby zawsze byli sobie wierni we wszystkim, żeby zawsze byli razem i stworzyli razem wspaniały dom, aby Tomek nie miał żadnych problemów i kłopotów, zwłaszcza na drodze i w pracy, by długo żył i był zdrowy, o szczęście, o zdrowie, o urodę i bycie chudziutką, o wspaniałe relacje z Rodzicami, o samodzielność mieszkaniową w Kielcach i pomoc w pracy, o poprawę sytuacji materialnej, o brak problemów i by rzeczy których tak bardzo nie chcę nie stały się nigdy

 • Daniela, o pogłębienie wiary i wytrwanie w niej, o uzdrowienie z lęków, o poznanie dziewczyny jeśli to zgodne z wolą Pana, intencja dziękczynna za otrzymaną łaskę nawrócenia

 • Dziewczyny, o Boże błogosławieństwo

 • śp. Krzysztofa, o spokój jego duszy

 • śp. Antoniny, o spokój jej duszy

 • śp. Małgorzaty, o spokój jej duszy

 • śp. Alicji, o spokój jej duszy

 • śp. Ireneusza, o spokój jego duszy

 • Józefa, o nawrócenie

 • Sylwii, o uwolnienie i uzdrowienie z chorób, żeby przestały jej wychodzić włosy i zaczęły w bardzo szybkim cudownym tempie odrastać, o uwolnienie od wszelkiego zła i skuteczną ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym, o całe niezmierzone miłosierdzie Boże dla niej i we wszystkich trudnych sprawach, o całą moc Ducha, o całą niezmierzoną łaskę, miłość Bożą we wszystkich trudnych dla niej sprawach, o jakiś cud, o odczuwalne zwycięstwo Boga Wszechmogącego, Żywego w niej i we wszystkich trudnych dla niej sprawach

 • Nadii, o uzdrowienie i uwolnienie od wszelkiego zła od wszelkich zniewoleń, o uzdrowienie jej duszy, ciała, serca, depresji, samotności, smutku, o uzdrowienie jej seksualności, uzdrowienie jej ze zranień

5.09.2021

 • Rafała, w Bogu wiadomej

 • Tadeusza, o potrzebne łaski, zdrowie i siłę do przeżycia żałoby

 • Moniki, Michała i Rafała o zdrowie i potrzebne łaski

12.09.2021

 • Aldony, o uzdrowienie

 • Andrzeja, o uzdrowienie z depresji

 • Krzysia, o łaskę uzdrowienia

 • Aleksandry, o zdrowie duszy i ciała

 • o uzdrowienie na duszy i ciele, o ochronę przed koronawirusem, o ustanie pandemii i pokój na świecie, o dobrą pracę, o pomoc w rozwiązywaniu problemów finansowych, o łaskę przyjaźni i miłości, o zrozumienie wśród ludzi, o Dary Ducha Świętego, o nawrócenie ojca, o życie wieczne dla zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące, intencja dziękczynna za otrzymane Łaski

 • Andrzeja, o wyjście z depresji

 • Marty, o przedłużenie umowy, za kierownika Michała, zastępcę Irenę, za Katarzynę i Patrycję by nie dokuczały i nie wyśmiewały się, o potrót do zdrowia dla Grzegorza

 • Maksia, o całkowite uzdrowienie, o uwolnienie go od codziennych dolegliwości bólowych, za wstawiennictwem Matki Bożej aby był zdrowy i mógł chodzić, żeby już nic nie zagrażało jego życiu i zdrowiu, o opiekę i ochranę od zła, o uzdrowienie z chorób układu moczowego, oddechowego, nerwowego i trawiennego, o powrót do zdrowia

 • Ojca Daniela Galusa, o wszystkie potrzebne łaski w trudniej dla Niego sytuacji, o cale, żywe, odczuwalne miłosierdzie Boże, Ducha Świętego, miłość i Łaskę Bożą

 • o ulgę w cierpieniu dla chorej na raka

 • śp. Ireny, o spokój Jej duszy

 • Karoliny i Tomka, aby byli razem na zawsze, żeby naprawdę bardzo ją kochał, aby był wierny i trwały w decyzji, aby rzeczy, których nie chce nie stały się, o pomoc w pracy, zdrowie, szczęście, akceptację, długie życie, bezpieczeństwo i brak problemów dla nich, żeby Rodzice nie martwili się o nią i akceptowali jej decyzje i żeby mieszkała osobno, o urodę i bycie chudziutką, o brak wypadków i chorób i uzależnień i żeby nie straciła pracy i nie straciła uprawnień, aby spędzili z Tomkiem razem resztę życia, kochali się bardzo i trwali zawsze razem

 • synowej i jej synka, o zdrowie i potrzebne łaski

 • zakażonych covid, o łaskę zdrowia

 • Justyny, żeby znalazła dobrą pracę na dłuższy okres czasu nie na dwa tygodnie, aby narzeczony Tomek znalazł dobrą pracę i żeby wzięli ślub i byli szczęśliwi, aby matka przestała utrudniać jej drogę życiową

 • Pauliny, która ma zaburzenia jedzenia, o zdrowie duszy i ciała

 • Basi, o zdrowie duszy i ciała, o siły, wsparcie w wychowywaniu córki

 • Sylwii, o dar uwolenienia, uzdrowienia z chorób, o dar uwolnienia, uzdrowienie dla jej Ojca Walentego. W Bogu wiadomej ważnej dla niej intencji, o dar dobrej pracy i finansów, o uwolnienie i skuteczną  ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym, o wszystkie potrzebne łaski. Za całą Rodzinę  i wszystkich znajomych. O Boga żywego, we wszystkich jej intencjach, o Jego niezmierzone miłosierdzie i wszelką moc Ducha Świętego, o całą Jego łaskę i miłość Bożą, aby niemożliwe mogło stać się możliwe

 • Tomka, o potrzebne łaski

 • Klaudii, o miłość, o wierność przysiędze małżeńskiej dla niej i jej męża Mariusza

 • Patryka, o nawrócenie i przemianę życia, o dobrą dziewczynę dla niego

 • Klaudii, o dar miłości, o uwolnienie od złego ducha z jej ciała

 • Marty, o uzdrowienie z mięśniaków na macicy, o uzdrowienie z chorób paznokci stóp

 • Współpracowników, którzy są przeciwko, o Boże miłosierdzie dla nich

 • Rodziny Marty, o nawrócenie i przemianę życia

 • Adriana, przez wtawiennictwo św. Rity, o rozwiązanie trudnych problemów finansowych, o cud spłacenia długów, o dobrych ludzi, którzy mogą pomóc finansowo, z pracą, mieszkaniem w Londynie

 • Arka, o nawrócenie i wyrwanie z nałogu alkoholizmu

 • Anny i jej rodziny przez wstawiennictwo i opiekę Matki Bożej, o zdrowie, o negatywny wynik testu męża na covid, aby Pan  chronił ich rodzinę, aby córka dokonywała trafnych wyborów, bo błądzi i miota się, o postawienie na jej drodze mądrych i dobrych ludzi, prowadzenie jej, aby opuścił ich lęk z przeszłości po przeżyciu rodzinnej tragedii, za wszystkich chorych na covid o cud uzdrowienia i życia

 • Moniki, o zdrowie po zabiegu na nerkach

 • męża, o uwolnienie z choroby alkoholowej, o powrót na Bożą drogę

 • Lillii, przez wstawiennictwo Maryi, za sprawą Ducha Św., przez wstawiennictwo Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, Wszystkich Świętych, o łaskę, dar i cud uzdrowienia z psychozy i schizofrenii, o to aby ustąpiły zaburzenia koncentracji i kłopoty z pamięcią i zaburzenia nastroju, jeśli przyczyną są schorzenia fizyczne/somatyczne  o ich uzdrowienie, jeżeli za te choroby odpowiadają znamiona zła, o uwolnienie raz na zawsze od wszelkiego spętania szatańskiego i zapewnienie jej wieczystej ochrony przed wszelkim złem

 • Michała, aby Bóg uzdrowił jego duszę, serce i rozum, o wyleczenie z nerwicy i agresji, z niewiary i braku szacunku do najbliższych

 • córki, która ma bardzo dużą wadę wzroku krotkowzroczność, o uzdrowienie wzroku

 • Kuby, o uwolnienie ze zniewolenia i uzaleznienia od narkotyków i alkoholu, a także od wszelkich osób, które przyczyniają się do jego uzależnienia

 • Grzegorza, przez wstawiennictwo Maryi, o uwolnienie z nałogu alkoholowego i innych zniewoleń, o nawrócene i powrót do domu, o uzdrowienie małżeństwa

 • wujka Darka, o uzdrowienie z covid 19

 • Katarzyny, o powrót do zdrowia

 • Józefa, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Joanny i jej rodziny, o zdrowie, o siły w wychowywaniu dzieci, o doczekanie w zdrowiu Komunii córki, o zdrowie dla rodzeństwa, o wszelkie potrzebne łaski w nadchodzącym roku, o wieczne szczęście dla zmarłego ojca

 • o złamanie w życiu przekleństw i złorzeczeń wypowiedziane przez rodziców: „że nie będę mieć dzieci, że nie ukończę studiów, że moje studia są nic nie warte, że bede klepać biedę, nie będę mieć pieniedzy”, o Boży ratunek

 • Tatusia, który doznał rozległego udaru mózgu, aby wracał do zdrowia, skutki udaru wycofywały się i wrócił do jak najpełniejszej sprawności

 • tatę Marka, u którego niedawno wykryto raka żołądka z przerzutami, dodatkowo tato od 2 tygodni gorączkuje, mamę Izabelę, która sama kilka lat temu przeszła raka i zajmuje się tatą

 • Ali, o znalezienie uczciwego, wartościowego kawalera, katolika – kandydata na męża

 • Krzyśka, o zmianę postępowania do rodziny

 • Ali, Joli, Krzyśka, Zuzi, przez wstawiennictwo Maryi, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i pozytywne załatwienie trudnych spraw

 • Jolanty, aby zaszła w ciążę

 • Stefana, przez wstawiennictwo Matki Bożej, o łaskę zdrowia, o apetyt

 • córki, która doświadcza bardzo silnych lęków, o uzdrowienie

 • Moniki i jej męża oraz dzieci, o miłość i jedność w małżeństwie, o zdrowie duszy i ciała, o uzdrowienie z dolegliwości skórnych Moniki, o uzdrowienie napięć mięśni u synka

 • Tadeusza, chorego na covid, o uzdrowienie, o siłę do przeżycia żałoby po żonie i synu

 • śp. Krzysztofa, o spokój duszy

 • Danuty, chorej na covid, o uzdrowienie

 • Edyty, o siły psychiczne i fizyczne w znoszeniu choroby nowotworowej oraz o łaskę dobrej śmierci

 • Tadeusza, chorego na nowotwór, o ulgę w cierpieniu i łaskę uzdrowienia

 • Krystyny, o powrót utraconego związku z Mariuszem, o miłość, by byli ze sobą na dobre i złe, o wierność, aby Kasia mieszająca mu w głowie znalazła inna drogę życia, aby Bóg złączył ich na  nowo

 • Kasi, w której życie wkradły się złe duchy i źli ludzie, której życie się posypało całkowicie, nie ma sensu i celu, myśli samobójcze to codzienność, która doświadcza przemocy psychicznej, o Bożą opiekę i pomoc

 • Julity, której małżeństwo jest zagrożone, o uzdrowienie relacji, o miłość męża, o zaniechanie myślii o rozwodzie

 • synka Maksymiliana, o łaskę zdrowia

 • o wyjaśnienie i pomyślne rozwiązanie sprawy finansowej

 • Andrzeja, o znalezienie dobrej żony, o rozwiązanie bardzo trudnej sprawy, któą przeżywa wraz z mamą

 • taty, który zaraził się wirusem covid i walczy o każdy oddech, o zdrowie i życie

 • Agnieszki, którą czeka operacja guza mózgu, o pomyślny jej przebieg i łaskę zdrowia

 • Gabrysi, o zdrowie

 • Wiktorii i Huberta, o odwagę i siłę do podążania drogą Ewangelii oraz o trafne rozeznanie życiowego powołania, aby się kochali miłością bezgraniczną

 • Krzysztofa i Jerzego, których stan jest krytyczny, o cud uzdrowienia

 •  o jak najszybszy powrót do budowania relacji, której Pan Bóg błogosławi, jeśli tylko taka jest Jego wola oraz o pomoc Matki Bożej i św. Józefa w tworzeniu trwałego związku opartego na wierze i miłości

 • aby Adrian się odzywał

 • Bogumiły, o uzdrowienie

 • Marii, aby Jezus pomógł zakończyć relację z żonatym mężczyzną,  za małżeństwo tego mężczyzny, za jego córeczkę, jego rodziców, oraz o siłę, by to przerwać i zadośćuczynić Panu Bogu chociaż w jakimś stopniu – jeszcze tutaj, na Ziemi, aby i on „przejrzał”, błagał Boga o przebaczenie, a w przyszłości dostąpił łaski zbawienia

 • Aleksandry, o zdrowie, o ulgę w cierpieniu, o godne znoszenie tego co się będzie działo

 • Anny, o błogosławieństwo założenia rodziny i zdrowe dzieci

 • Dawida, o uzdrowienie i nawrócenie

 • Ewy, o uzdrowienie z nowotworu

 • Hazal, o łaskę nawrócenia, dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, zerwania relacji z niewłaściwym człowiekiem oraz o Światło Ducha Św.

 • Bernadetty, o pomyślny przebieg ciąży, szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla mamy i dziecka

 • Agnieszki, aby mężczyzna, którego szczerze kocha się do niej odezwał, aby mogli na spokojnie porozmawiać, aby mogła go przeprosić i spróbować naprawić to co się między nimi zepsuło, aby Bóg otworzył ich serca i wlał w nie przebaczenie, wzajemne zrozumienie

 • syna, o uzdrowienie z ciężkiej choroby

 • Dominiki, o łaskę wiary, nadziei i miłości

 • Anety o łaskę wiary i nawrócenia

 • Marty i jej córki o łaskę nawrócenia

 • ojca o trzeźwość i wiarę

 • o jedność w rodzinach Ani i Daniela

 • rodziny, która straciła niemal wszystko w pożarze

 • Ewy, o opiekę nad nią i pomyślną rozprawę

 • Małgosi, o cud uzdrowienia

 • Pauliny, chorej na anoreksję, o uzdrowienie

 • o zdrowie dla całej rodziny

 • Piotra, o Światło Ducha Św. i prowadzenie w życiowych wyborach

 • za chorego na raka i jego rodzinę, o łaskę zdrowia i siły do zmagania się z tą trudną sytuacją

 • Joanny, o potrzebne łaski, o dobrego męża, o dobrą pracę

 • o pomoc w trudnej sytuacji, o przywrócenie zdrowia, o Ducha Św. i Jego pokój

 • Teresy, o zdrowie i potrzebne łaski, o błogosławieństwo

 • Anety, aby partner Mateusz przestał nadużywać alkoholu, aby chciał być trzeźwy i nie był agresywny, o pokój w domu, szacunek, zrozumienie i wsparcie, o ratunek dla związku, o poprawę finansową, o więcej zamówień i rozwój firmy

 • Grażyny i Jana, o dar potomstwa i opiekę Matki Bożej

 • Renaty, o uwolnienie z depresji i błogosławieństwo dla rodziny

 • Michała, o bezpieczną podróż służbową, o szczęśliwy powrót do domu, o zdrowie dla całej rodziny

 • o pozytywne rozwiązanie sprawy kochanej mamy,  o łaskę nawrócenia, opamiętania i przemiany dla Pawła oraz o uzdrowienie relacji, odnowienie kontaktu i pomoc w odbudowaniu związku, o uzdrowienie z choroby serca Bogu wiadomej, pomoc w znalezieniu dobrej pracy i pomoc w otrzymaniu wymarzonej pracy dla siostry, o szybkie i szczęśliwe rozwiązanie sprawy tatusia, o zdrowie i opiekę oraz wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny

 • Bartka, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

4.01.2021

 • Andrzeja i jego mamy, o rozwiązanie trudnej sytuacji

 • Edyty, o siły psychiczne i fizyczne w znoszeniu choroby nowotworowej oraz o łaskę dobrej śmierci

 • Krystyny, o powrót utraconego związku z Mariuszem, o miłość, by byli ze sobą na dobre i złe, o wierność, aby Kasia mieszająca mu w głowie znalazła inna drogę życia, aby Bóg złączył ich na  nowo

 • Kasi, w której życie wkradły się złe duchy i źli ludzie, której życie się posypało całkowicie, nie ma sensu i celu, myśli samobójcze to codzienność, która doświadcza przemocy psychicznej, o Bożą opiekę i pomoc

 • Julity, której małżeństwo jest zagrożone, o uzdrowienie relacji, o miłość męża, o zaniechanie myślii o rozwodzie

 • synka Maksymiliana, o łaskę zdrowia

 • o wyjaśnienie i pomyślne rozwiązanie sprawy finansowej

 • Andrzeja, o znalezienie dobrej żony, o rozwiązanie bardzo trudnej sprawy, któą przeżywa wraz z mamą

 • taty, który zaraził się wirusem covid i walczy o każdy oddech, o zdrowie i życie

 • Fryderyka, o pomoc

 • Agnieszki, o łaskę zdrowia

 • Gabrysi, o zdrowie

 • Wiktorii i Huberta, o odwagę i siłę do podążania drogą Ewangelii oraz o trafne rozeznanie życiowego powołania, aby się kochali miłością bezgraniczną

 • Krzysztofa i Jerzego, których stan jest krytyczny, o cud uzdrowienia

 • aby Adrian się odzywał

 • Bogumiły, o uzdrowienie

 • Aleksandry, o zdrowie, o ulgę w cierpieniu, o godne znoszenie tego co się będzie działo

17.01.2021

 • Anny, o błogosławieństwo założenia rodziny i zdrowe dzieci

 • Dawida, o uzdrowienie i nawrócenie

 • Ewy, o uzdrowienie z nowotworu

 • Hazal, o łaskę nawrócenia, dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, zerwania relacji z niewłaściwym człowiekiem oraz o Światło Ducha Św.

 • Bernadetty, o pomyślny przebieg ciąży, szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla mamy i dziecka

 • Agnieszki, aby mężczyzna, którego szczerze kocha się do niej odezwał, aby mogli na spokojnie porozmawiać, aby mogła go przeprosić i spróbować naprawić to co się między nimi zepsuło, aby Bóg otworzył ich serca i wlał w nie przebaczenie, wzajemne zrozumienie

 • syna, o uzdrowienie z ciężkiej choroby

 • Dominiki, o łaskę wiary, nadziei i miłości

 • Anety o łaskę wiary i nawrócenia

 • Marty i jej córki o łaskę nawrócenia

 • ojca o trzeźwość i wiarę

 • o jedność w rodzinach Ani i Daniela

 • rodziny, która straciła niemal wszystko w pożarze

 • Ewy, o opiekę nad nią i pomyślną rozprawę

24.01.2021

 • Małgosi, o cud uzdrowienia

 • Pauliny, chorej na anoreksję, o uzdrowienie

 • o zdrowie dla całej rodziny

 • Piotra, o Światło Ducha Św. i prowadzenie w życiowych wyborach

 • za chorego na raka i jego rodzinę, o łaskę zdrowia i siły do zmagania się z tą trudną sytuacją

 • Joanny, o potrzebne łaski, o dobrego męża, o dobrą pracę

 • o pomoc w trudnej sytuacji, o przywrócenie zdrowia, o Ducha Św. i Jego pokój

 • Teresy, o zdrowie i potrzebne łaski, o błogosławieństwo

 • Anety, aby partner Mateusz przestał nadużywać alkoholu, aby chciał być trzeźwy i nie był agresywny, o pokój w domu, szacunek, zrozumienie i wsparcie, o ratunek dla związku, o poprawę finansową, o więcej zamówień i rozwój firmy

 • Grażyny i Jana, o dar potomstwa i opiekę Matki Bożej

30.01.2021

 • Renaty, o uwolnienie z depresji i błogosławieństwo dla rodziny

 • Michała, o bezpieczną podróż służbową, o szczęśliwy powrót do domu, o zdrowie dla całej rodziny

 • o pozytywne rozwiązanie sprawy kochanej mamy,  o łaskę nawrócenia, opamiętania i przemiany dla Pawła oraz o uzdrowienie relacji, odnowienie kontaktu i pomoc w odbudowaniu związku, o uzdrowienie z choroby serca Bogu wiadomej, pomoc w znalezieniu dobrej pracy i pomoc w otrzymaniu wymarzonej pracy dla siostry, o szybkie i szczęśliwe rozwiązanie sprawy tatusia, o zdrowie i opiekę oraz wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny

6.02.2021

 • córki, o zdanie egzaminów

 • Marii

 • śp. Stefana, o radość nieba

 •  ujawnienia prawdziwych intencji działań duchowieństwa świętokrzyskiego, ujawnienia prawdziwego i adekwatnego do potrzeb sytuacji dobra w świętokrzyskim, ujawnienia niecnych działań by ustąpiły na rzecz tych, które rzeczywiście służą świętokrzyskiemu, ujawnienia prawdziwych motywów działań mężczyzn ,którzy swoje postępowanie pragną usprawiedliwiać działaniem kobiet, ustąpienia szkodliwych społecznie sposobów bycia, zgody na naukę choćby miała być na błędach i konsekwencjach, wdrożenia poprawnych społecznie zasad i ustąpienie ludzi  wprowadzających błędy społeczne i ogłupienie społeczne, wypełnienia woli Bożej i o faktyczne dobro dla świętokrzyskiego, rozwóju świętokrzyskiego i jego zwrot w maksymalny możliwy sposób ku dobru

 • Alicji i jej rodziny, przez wstawiennictwo Matki Bożej, o zdrowie

 • Marzeny i jej męża, o nawrócenie, o uzdrowienie małżeństwa, o przemianę serc, o miłość

 • Ani i Pawła, o ustanie dokuczliwych odgłosów w mieszkaniu, które nie pozwalają spać i żyć

 • Tadeusza, chorego na nowotwór, o ulgę w cierpieniu i łaskę uzdrowienia

 • Pauliny, o dar potomstwa

 • Alicji, o zdrowie

 • śp. Antoniny, o spokój jej duszy

 • Józefa, o dobre przygotowanie do sakramentu KOMUNII świętej, pokój i miłość i Dary Ducha Świętego dla całej Rodziny i pomoc w budowie domu

 • o jak najszybszy powrót do budowania relacji, której Pan Bóg błogosławi, jeśli tylko taka jest Jego wola oraz o pomoc Matki Bożej i św. Józefa w tworzeniu trwałego związku opartego na wierze i miłości

13.02.2021

 • Agnieszki i Leszka, za ich małżeństwo, które jest w kryzysie i grozi rozpadem

 • Tadeusza, o siłę do przeżycia żałoby po żonie i synu

 • śp. Krzysztofa, o spokój duszy

 • Marty, o pozostanie w pracy, o odejście z mieszkania dziewczyny zajmującej się okultyzmem

 • Grażyny, o zdrowie

 • chłopaka Agaty, aby jego miłość dojrzewała według dobrych wzorców, by była to miłość prawdziwa i ofiarna oraz by Bóg ustrzegł go od zwątpienia a dał mu siły aby się nigdy nie poddawał

 • Marzeny, aby mogła znaleźć pracę

 • Marii, aby Jezus pomógł zakończyć relację z żonatym mężczyzną,  za małżeństwo tego mężczyzny, za jego córeczkę, jego rodziców, oraz o siłę, by to przerwać i zadośćuczynić Panu Bogu chociaż w jakimś stopniu – jeszcze tutaj, na Ziemi, aby i on „przejrzał”, błagał Boga o przebaczenie, a w przyszłości dostąpił łaski zbawienia

 • wszystkich osób, które skrzywdziła Aneta i jej mąż Zdzisław w swoim całym życiu, brakiem miłości i odrzuceniem, które przez nich płakały … niech Pan Jezus im błogosławi i wspomaga w trudach

 • Anety i Zdzisława, o miłość, aby zawsze okazywali miłość tym, którzy tego potrzebują i nie unikali ich, Panie Jezu przebacz im i wszystkim ludziom grzechy braku miłości do Ciebie i bliźniego i siebie samego

 • Joanny, w intencjach Panu Bogu wiadomych

 • Katarzyny, o zdrowie dla niej i dzieciątka pod serduszkiem oraz szczęśliwe rozwiązanie

 • śp. ks. Mariana, o pokój jego duszy

20.02.2021

 • Agaty i jej syna, o zdrowie i potrzebne łaski

27.02.2021

 • Grzegorza, chorego na trzustkę, który załamał się po diagnozie i źle radzi sobie z cierpieniem fizycznym, o zdrowie i potrzebne siły

 • śp. Alicji, o spokój jej duszy

 • Beaty, o uzdrowienie z nowotworu piersi

 • Marty, o rozwiązanie problemów

 • Sylwii, o pomyślny przebieg zabiegu, o zdrowie

 • śp. Iwony, o spokój jej duszy

 • Agaty, za relację z bliskim mężczyzną

 • Stanisławy, o uzdrowienie z depresji

 • Ryszarda, o uzdrowienie z zakrzepicy żył

 • Agnieszki, o uzdrowienie z chorób, które wywołują zmiany na twarzy

 • Bartka, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Damiana i Grześka, o powrót na dobrą drogę, o potrzebne łaski

 • Marcina, o uwolnienie z nałogu pijaństwa

7.03.2021

 • o otwarte kościoły, aby można było uczestniczyć w uroczystości ślubnej córki, aby można było zrobić uroczystość weselną w domu

 • Marty, aby podołała pracy

 • Dominiki, o łaskę wytrwałej nauki i zdanie matury

 • śp. Małgorzaty, o spokój jej duszy

 • Sylwii, o skuteczną i nieustającą ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym, we wszystkich jej intencjach i w jej życiu o niezmierzone miłosierdzie Boże, o wszystkie dary, owoce i charyzmaty, o niezmierzoną moc Ducha Świętego, o niezmierzoną łaskę i miłość Bożą, do Boga miłosiernego i żywego we wszystkich jej intencjach, tak aby na chwałę Bożą niemożliwe stało się możliwe

 • Joanny, o łaskę uzdrowienia

 • Janiny, która ma  blokadę prawej komory serca, przez wstawiennictwo matki Bożej o łaskę uzdrowienia

 • Daniela, o uzdrowienie z nowotworu

 • Michalinki, która urodziła się z poważnym niedotlenieniem mózgu, o zdrowie oraz za jej rodziców aby Pan Bóg pomógł im w tych trudnych chwilach

 • Marzeny, o dar potomstwa, o zdrowe, o dar pracy zdalnej, o ukończenie studiów i opanowanie języków obcych potrzebnych w pracy, o poprawę sytuacji finansowej, aby było ją i męża stać na własny dom, aby mogli wyprowadzić się od teściów, aby inni przestali ingerować w ich małżeństwo, o potrzebne łaski dla męża Bogusia, o światło Ducha Świętego i dar mądrości

 • Moniki, o zdrową i bezpieczną ciążę, o zdrowie dla niej i dzieci

 • Grzegorza, przez wstawiennictwo Matki Bożej, o uwolnienie z uzależnienia alkoholowego i innych zniewoleń, o nawrócenie i powrót do domu i uzdrowienie małżeństwa

 • Sylwii, o skuteczną ochronę przed niszczeniem jej

 • Wiesi, rodziny, która wynajmuje jej pokój, najemców i osób, które pomogą wynająć dobre, bezpieczne i tanie mieszkanie, o dobrych sąsiadów i przyjazne otoczenie

 • Stanisława, ciężko chorego na koronawirusa, o zdrowie

21.03.2021

 • Cecyli, o uzdrowienie z choroby nowotworowej i zakrzepicy

 • Edmunda, o zdrowie i siły

 • o rozwiązanie trudnej sprawy zawodowej

 • Gabrysi, o Światło Ducha Św. na egzaminie

 • Wojtka, o dobrą diagnozę i zdrowie

 • Małgorzaty, o sens życia, Światło i Dary Ducha Św.

 • męża, o uratowanie i odrodzenie małżeństwa, o przemianę serca, nawrócenie i uzdrowienie duszy, aby wrócił do żony i córki

 • śp. Krzysztofa, o spokój jego duszy

 • śp. Ks. Mariana, o spokój jego duszy

 • Tomasza i Katarzyny, chorych na covid, o zdrowie

 • Tomasza, chorego na covid, o zdrowie

28.03.20121

 • Karoliny, żeby z Tomkiem na zawsze już byli razem, zawsze tak bardzo się kochali, byli sobie wierni, żeby nigdy to się nie zmieniło, o długie życie, zdrowie, szczęście, bezpieczeństwo, wspaniałe relacje z Rodzicami i ich akceptację zawsze, pomoc w pracy, brak problemów i brak kłopotów, żeby te wszystkie rzeczy, których tak bardzo nie chcę, nie stały się nigdy, aby Pan Jezus zawsze był w jej sercu, o przebaczenie wszystkich grzechów, nie karanie jej, zmiłowanie się nad nią, żeby nigdy nie straciła pracy, żeby zawsze mieszkała osobno od Rodziców i w Kielcach, sama się utrzymywała i o dodatkową pracę, o urodę i żeby zawsze była chudziutka, o przebaczenie grzechów, o dobre serce

 • Pauliny, o dar macierzyństwa

 • Mariusza i jego bliskich, o prawdziwą religijność, która jest oparta na zaufaniu Bogu a nie na strachu przed Nim

 • Beaty, o wyjście z samotności, znalezienie dobrego męża, dar macierzyństwa oraz o naprawę relacji z Krzysztofem

 • Małgosi, chorej na covid, o zdrowie

 • Krystiana, o szybki powrót do zdrowia

 • Adriana, który ma duży obrzęk mózgu, o cud uzdrowienia

 • Joanny, o uzdrowienie

 • Elwiry, chorej na covid, o zdrowie

 • synów, o uwolnienie od złego towarzystwa i przemianę życia

5.04.2021

 • Pawła, o łaskę nawrócenia, przemianę i opamiętanie, o uzdrowienie relacji, o pomoc w odnowieniu i naprawieniu związku, aby wybaczył i dał drugą szansę

 • Izy, o uzdrowienie z choroby serca i dolegliwości Bogu wiadomych

 • rodziców, o zachowanie od koronawirusa

 • mamy, chorej na nowotwór piersi, o błogosławieństwo, siłę i wytrwałość podczas radioterapii i chemioterapii, by leczenie było skuteczne, o uzdrowienie

 • Marzeny, która walczy z glejakiem IV stopnia, o uzdrowienie

 • Ani, o uzdrowienie psychiczne, fizyczne i duchowe

 • Klaudii i Igora, o wewnętrzną przemianę będącą źródłem szczęścia dla ukochanej, o szansę na odbudowanie relacji, o wzajemną miłość zgodną z Bożymi przykazaniami, o stworzenie związku na wzór św. Rodziny

 • Sylwii, o cud niezgłębionego miłosierdzia Bożego w niej i jej intencjach i całym jej życiu, o skuteczną ochronę przed wszelkim złem widzialnym, o przemianę wrogów, a jesli ktoś chciałby jej na siłę zaszkodzić to o skuteczne zablokowanie, poskromienie

 • męża, o nawrócenie, uwolnienie od zła, o uzdrowienie małżeństwa

 • Neli, za przyczyną Matki Bożej Szkaplerznej, o zdrowie, o szybki rozwój mowy i prawidłowy rozwój

 • córek i wnucząt, za przyczyną Matki Bożej Szkaplerznej, o pomoc w trudnym życiu, o zdrowie oraz dobrych mężów i opiekunów

11.04.2021

 • Anny i Andrzeja, aby doświadczyli miłości Boga, o nawrócenie dla nich

 • Marzeny, o uzdrowienie małżeństwa

 • Gabriela, o uzdrowienie z nałogu pijaństwa, o pokój w jego rodzinie

 • Marcina, o uwolnienie, Światło Ducha Św. i wypełnienie woli Bożej w jego życiu

 • Karoliny i Tomka aby na zawsze już byli razem, żeby zawsze tak bardzo się kochali, byli sobie wierni, pobrali się, założyli razem wspaniałą rodzinę, o wzajemną zgodę i cierpliwość i żeby razem wszystko przetrwali i nigdy się nie rozdzielili, o przebaczenie grzechów, nie karanie i by rzeczy, których tak bardzo nie chcą nie stały się nigdy

 • dwojga, którzy byli małżeństwem 8 lat, o cud nawrócenia, pojednania i wskrzeszenia miłości

 • o znalezienie dobrej pracy i wyjście z problemów finansowych

 • Andrzeja, który jest ciężko na płuca z powodu covidu i jest w śpiączce, o uzdrowienie

 • o rozwiązanie problemów rodzinnych, finansowych oraz  o Boże miejsce na ziemi dla rodziny, o  zdrowie  i potrzebne łaski dla rodziny w tym trudnym czasie, o pomyślną przemianę trudnej sytuacji oraz o światło i dary Ducha Świętego do rozwiązania  wszystkich spraw, o uwolnienie z  wiążących szkodliwych relacji, o opiekę Bożą dla Danuty, Ireny, Jacka, Tomasza, Wiktorii, Walentyny

 •  o pełne uzdrowienie, o funkcjonowanie w pełni

 • Kingi, aby dostała jak najszybciej pracę w zawodzie

 • śp. Małgorzaty, o spokój jej duszy

 • Eli i jej męża, o uzdrownie z covid

18.04.2021

 • Antoniego, o miłosierdzie dla niego i rozwiązanie spraw sądowych, o nawrócenie i wiarę dla niego

 • o wytrwanie w trzeźwości dla męża

 • Dominika, o błogosławieństwoi Dary Ducha Św. w 18 urodziny

 • śp. Andrzeja, o spokój jego duszy

 •  śp. Krystiana, o spokój jego duszy

 • Janusza, który ciężko choruje na covid, przebywa w szpitalu pod respiratorem, o łaskę zdrowia, o powrót do domu aby mógł cieszyć się miłością rodziny i dziękować Bogu za ziemskie życie

 • Leonida, który walczy o życie pod respiratorem, o zdrowie

 • Magdaleny, o dar zdrowia

 • śp. Krzysztofa, o spokój jego duszy

 • śp. Ks. Mariana, o spokój jego duszy

 • Martyny, o nawrócenie

 • Gabrysi, o Światło Ducha Św. na egzaminie

 • o rozwiązanie trudnej sprawy zawodowej

24.04.2021

 • Wiktora i jego ukochanej, o wszelkie łaski, żeby zawsze mogli być razem, żeby nikt ich nie rozłączył, aby rodzice dali im błogosławieństwo

 • Anny, o uzdrowienie z bolesnej choroby układu moczowego

 • Tadeusza, o powrót do zdrowia po operacji

 • Doroty, przez wstawiennictwo Matki Bożej o przemianę serca, myśli i uczuć, o uwolnienie od tego co ją niszczy, o nawrócenie

 • śp. Andrzeja, o radość nieba

 • Karola, o opiekę Matki Bożej Szkaplerznej oraz dary Ducha Św. w czasie egzaminu maturalnego

 • Agaty,  o opiekę Matki Bożej Szkaplerznej oraz pomoc Ducha Św. w czasie egzaminu kończącego szkołę

 • Ani i Rolanda, o uratowanie i odrodzenie małżeństwa, odrodzenie więzi i miłości małżeńskiej, o sakrament pokuty dla męża, o jego powrót do domu

 • Brata Zbigniewa OFM Cap, chorego na covid, o zdrowie

 • Sióstr Misjonarek Miłości z Katowic i ich podopiecznych bezdomnych oraz p. Cześka i p. Krystiana, chorych na covid, o zdrowie

 • Krzysztofa, o ulgę w cierpieniu, o uzdrowienie

 • Beaty, o wyjście z samotności, znalezienie dobrego męża, dar macierzyństwa oraz o naprawę relacji z Krzysztofem

 • Doroty, chorej na covid, o uzdrowienie

4.05.2021

 • męża, o pracę dla niego

 • w intencjach Bogu znanych, o szybkie zamknięcie złego schroniska, i innych złych schronisk i pseudo hodowli

 • Ani, która jest w stanie ciężkim, o uzdrowienie

 • Piotra, o nawrócenie, o przemianę serca, o uratowanie małżeństwa i rodziny

 • Ani, o siły, o sens życia i pokój serca

 • Władysława, o powrót do zdrowia

 • Marcina, o wyjście z alkoholizmu

 • o znalezienie mieszkania

 • Agaty, za relację z Jankiem

10.05.2021

 • Michała, o spełnienie się woli Bożej w jego życiu, o rozeznanie, akceptację, wyrozumiałość ludzi i spokój wokół niego

 • śp. Małgorzaty, o spokój jej duszy

 • śp. Krzysztofa, o spokój jego duszy

 • śp. Arka, o spokój jego duszy

 • Huberta, o uzdrowienie, o uwolnienie z cierpienia

 • Kingi, o powrót ukochanego Piotrka, o odbudowanie miłości

 • Marty, o uzdrowienie z bezsenności

 • ++ z rodziny Milewskich, o spokój duszy

 • śp. Barbarę Nowak, o spokój jej duszy

 • Dominika, o nawrócenie, aby stał się lepszym człowiekiem, o otwarcie serca, o miłość, aby z Julią stworzyli piękną rodzinę i ciepły dom, aby mogli razem trwać i wielbić Pana, aby ich miłość była cierpliwa, wierna i łaskawa

 • Marty, o pomyślny przebieg rozprawy w Sądzie Pracy jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, o Światło Ducha Św. dla sędziów

 • śp. Alicji, o spokój jej duszy

15.05.2021

 • Moniki i dzieci, które nosi pod sercem, o zdrowie, bezpieczną ciążę i rozwiązanie

 • Sylwii, o cud nieskończonego miłosierdzia Bożego, o wszystkie dary, owoce i charyzmaty, o całą moc Ducha Świętego, o całą łaskę i miłość Bożą, aby Bóg przyspieszył łask i doprowadził je do końca, o skuteczne błogosławieństwo Boże, we wszystkich intencjach i w całym jej życiu

 • Kacpra, o powrót do zdrowia

 • Justyny, aby jej zdrowie psychiczne i fizyczne się polepszyło aby gorąco i rumieńce na twarzy zniknęły i aby twarz była w  jednolitym kolorze co w końcu umożliwiłoby normalne funkcjonowanie

 • Doroty, w intencjach Bogu wiadomych

 • Joanny, o trafną diagnozę

 • Grzegorza, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Joanny, o uzdrowienie

 • Aleksandry, o zdrowie, siły do pracy i nauki

 • Julki, chorej na nowotwór o uzdrowienie

 • Kingi, o odbudowanie relacji z Piotrkiem, o pojednanie

23.05.2021

 • Mileny, o zdrowie, o Bożą pomoc w ukończeniu studiów dla niej i męża, o prowadzenie ich małżeństwa przez Ducha Św.

 • Marzeny, która walczy z glejakiem, o uzdrowienie

 • Daniela, chorego na nowotwór, o uzdrowienie, o pomyślny wynik badania

 • Sylwii, w intencji Bogu wiadomej

 • Ani i Rolanda, o uratowanie i uzdrowienie małżeństwa, o nawrócenie męża, o Ducha Św. dla niego, o jego powrót do domu

 • Kingi, o uratowanie relacji z Piotrkiem, o pojednanie

 • Kapłana, w intencji Bogu wiadomej

30.05.2021

 • Doroty, przez wstawiennictwo Matki Bożej, o uzdrowienie serca, myśli i ran z przeszłości

 • Agnieszki, o szybki i szczęśliwy poród oraz powrót do domu

 • Beaty, o uratowanie małżeństwa, o szacunek i miłość, aby Karol chciał być mężem i ojcem

 • Antoniego, o miłosierdzie Boże, o pomyślne rozwiązanie spraw sądowych, o nawrócenie i wiarę dla niego

 • Michała i Piotra, o uzdrowienie duchowe, o uwolnienie od zła

 • Dominika, o Światło w wyborze drogi życiowej i owocny sakrament pokuty

 • Heshama, o nawrócenie, o otwarcie serca na działanie Ducha Św., o poznanie wielkiej miłości Jezusa i przyjęcie Jego przyjaźni

 • Rodziców, którzy ciężko przeszli covid, o zdrowie

 • Dagmary, o nawrócenie

 • Elżbiety, o zdrowie

 • Katarzyny, o pomyślny przebieg operacji, o zdrowie

6.06.2021

 • Ryszarda, o zdrowie

 • córki, o uwolnienie od zła, o uzdrowienie psychiki, o radość życia i Dary Duch Św.

 • rodziny, o rozwiązanie wszystkich spraw, opiekę i pomoc Maryi  dla najbliższych oraz o rozważne podejmowanie decyzji, o opiekę Najświętszego serca Pana Jezusa dla Ireny, Tomasza, Danuty, Wiktorii, Walentyny, Jacka oraz wszystkich znajomych i całej dalszej rodziny. O żywą, niezachwianą wiarę dla najbliższych, o potrzebne łaski, oraz we wszystkich intencjach serca. O wsparcie, umocnienie, uzdrowienie i kierowanie życiem. O wszelkie łaski dla zmarłych z rodziny i dusz w czyśćcu cierpiących. O wspomożenie obfitymi łaskami wszystkich zgromadzeń zakonnych, kapłanów i wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Niech z Najświętszego Serca Jezusowego wypłyną zdroje  i obfitości  łask na cały świat

 • mamy Damiana, chorej na nowotwór, o uzdrowienie

 • Lucyny i Irka, o uzdrowienie małżeństwa, o przemianę serca żony, o jej powrót do domu

13.06.2021

 • Damiana,  który jest w tragicznej i beznadziejnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, którego życie jest zagrożone, o cud wyjścia z długów, o cuda w jego życiu, o bardzo szybką pomoc, o dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, o światło Ducha Świętego aby się dobrze czuł, aby nic mu nie dolegalo, aby wszystkie objawy jakie teraz ma ustąpiły, o wyjście z duchowej depresji, o wsparcie i pomoc w byciu wytrwałym i niezmiennym w myślach, aby podejmował słuszne decyzje, o pozytywne rozwiązanie trudnych spraw, o ufność i cierpliwość, o Światło Ducha Św. w podejmowaniu decyzji, uwolnienie od cierpienia i odnalezienie szczęścia, o uzdrowienie, uwolnienie, odblokowanie podświadomości, o uzdrowienie, uwolnienie, odblokowanie serca, o uzdrowienie, uwolnienie, odblokowanie mózgu, o bardzo wielką i silną wiarę, nadzieję oraz miłość, o uwolnienie, odblokowanie  duszy, o Ducha Św., o przemianę duszy i życia, o wszelkie dobro

 • męża, o dobrą pracę, o stabilność finansową

 • Haliny, o zdrowie

 • Antoniego, o miłosierdzie Boże, o pomyślne rozwiązanie spraw sądowych 29.06, o mądrość i Dary Ducha Św. dla przedstawicieli prawa, o nawrócenie i wiarę dla niego, o owocny sakrament pokuty

 • Sylwii, o uwolnienie, uzdrowienie z choroby, o uwolnienie od wszelkiego przekleństwa, zła, o skuteczną ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym

 • Daniela, o pogłębienie wiary i wytrwanie w niej, o uzdrowienie z lęków, o poznanie dziewczyny jeśli to zgodne z wolą Pana, intencja dziękczynna za otrzymaną łaskę nawrócenia

 • Dziewczyny, o Boże błogosławieństwo

21.06.2021

 • Zygmunta, o dar zdrowia, o pomyślny przebieg operacji i leczenia, o Dary Ducha Św. dla prowadzących Go lekarzy

 • Barbary, o uwolnienie z nałogu nikotynowego

 • Marzeny, która walczy z glejakiem, o zdrowie

 • w Bogu wiadomej

 • śp. Krzysztofa, o spokój jego duszy

 • śp. Antoniny, o spokój jej duszy

 • śp. Małgorzaty, o spokój jej duszy

 • śp. Alicji, o spokój jej duszy

 • śp. Ireneusza, o spokój jego duszy

 • Józefa, o nawrócenie

28.06.2021

 • Izabeli, o zdrowie, o zdanie egzaminu na prawo jazdy

 • o uzdrowienie relacji z bliską osobą

 • Marzeny, o jedność i miłość w małżeństwie, o zakończenie manipulacji teściowej i poniżania, o potrzebne łaski do ukończenia studiów i nauki języków, o błogosławieństwo w finansach aby zaspokoić potrzeby rodziny, o błogosławieństwo dla wszystkich którzy są w podobnej sytuacji

 • Rolanda, o uzdrowienie duszy i serca, o uzdrowienie małżeństwa

 • Anny, o potrzebne łaski

 • Beaty, o potrzebne łaski

 • Teodory, o uzdrowienie

4.07.2021

 • Sylwii, o uwolnienie, uzdrowienie z choroby, o uwolnienie od przekleństwa i wszelkiego zła, aby włosy przestały jej wychodzić i zaczęły w bardzo szybkim, cudownym tempie odrastać, o całą moc Ducha Świętego, o całą łaskę i miłość Bożą, w niej i w tej intencji, o zwycięstwo Boga Wszechmogącego w tej sprawie

 • Heshama, o nawrócenie, a Bóg odebrał mu strach i dał odwagę i nie przestawał otwierać serca

 • Andrzeja, o uzdrowienie

 • Aldony, o uzdrowienie

 • Zbigniewa, o potrzebne łaski

 • Karoliny i Tomka, żeby zawsze bardzo się kochali, żeby zawsze byli sobie wierni we wszystkim, żeby zawsze byli razem i stworzyli razem wspaniały dom, aby Tomek nie miał żadnych problemów i kłopotów, zwłaszcza na drodze i w pracy, by długo żył i był zdrowy, o szczęście, o zdrowie, o urodę i bycie chudziutką, o wspaniałe relacje z Rodzicami, o samodzielność mieszkaniową w Kielcach i pomoc w pracy, o poprawę sytuacji materialnej, o brak problemów i by rzeczy których tak bardzo nie chcę nie stały się nigdy

1.08.2021

 • Ani i Rolanda, o uratowanie i uzdrowienie ich rozbitego małżeństwa

 • Michałka (siedemnastomiesięcznego), chorego na nowotwór, o uzdrowienie

 • Wioletty, o pojednanie w małżeństwie, o odbudowanie relacji

 • Jarosława i Doroty, o jedność, zaufanie, odnowienie miłości małżeńskiej, o otwarcie serc

8.08.2021

 • Andrzeja, o uzdrowienie z depresji i lęków, o potrzebne łaski dla mamy

 • śp. Haliny, o pokój jej duszy

 • o niebo dla dusz opuszczających ten świat, o uwolnienie dusz czyśćcowych

15.08.2021

 • Krzysztofa, o łaskę uzdrowienia i siły do walki z chorobą

 • Karoliny i Tomka, żeby zawsze bardzo się kochali, żeby zawsze byli sobie wierni we wszystkim, żeby zawsze byli razem i stworzyli razem wspaniały dom, aby Tomek nie miał żadnych problemów i kłopotów, o bezpieczeństwo, o długie życie i zdrowie, o szczęście, o zdrowie, o urodę i bycie chudziutką, o wspaniałe relacje z Rodzicami, o akceptację przez nich jej decyzji, o brak kłopotów i przykrości, o samodzielność mieszkaniową i by rzeczy których tak bardzo nie chcę nie stały się nigdy

 • Marty, o uzdrowienie z bezsenności

 • Marty, o pracę

21.08.2021

 • Janusza, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Damiana, w jego intencjach

 • Pauliny, o cud zdrowia i cud finansowy

28.08.2021

 • Anny i Rolanda, o ocalenie małżeństwa, o nawrócenie męża, o potrzebne łaski dla nich

 • śp. Krzysztofa, o spokój jego duszy

 • śp. Antoniny, o spokój jej duszy

 • śp. Małgorzaty, o spokój jej duszy

 • śp. Alicji, o spokój jej duszy

 • śp. Ireneusza, o spokój jego duszy

 • Józefa, o nawrócenie

Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam!

Print Friendly, PDF & Email