Pamiętamy w modlitwie o wszystkich, którzy o modlitwę prosili za pośrednictwem naszej skrzynki intencji:

 • S. Rity, o światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania

 • S. Emilii, o światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania

 • Ks. Marka, ks. Zbigniewa, ks. Dariusza, ks. Jana, o. Zbigniewa, o. Roberta, ks. Józefa, ks. Mariana, ks. Grzegorza o światło Ducha św. i Bożą opiekę w ich posłudze, o zdrowie i potrzebne łaski

 • S. Gregorii, s. Aldony, s. Fabiany, s. Janiny, s. Pauli, s. Paschalii, s. Anetty, s. Alicji o światło Ducha św. i Bożą opiekę w ich posłudze, zdrowie i potrzebne łaski

 • Chorych i starszych parafian o Bożą opiekę, zdrowie i potrzebne łaski

 • Randa Bashir Tarabolsi i Ghassan Edwar Tarzi oraz czwórki ich dzieci, o pokój, zdrowie i potrzebne łaski

 • Ramzah Barbar i Samir Mikhael Bashour oraz szóstki ich dzieci, o pokój, zdrowie i potrzebne łaski

 • Mateusza, o światło Ducha Św. i Bożą opiekę

 • we wszystkich intencjach wysyłanych na skrzynkę parafialną od początku jej funkcjonowania

 • za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę

 • Janka, o dobrą terapię

 • Józefa, o zdrowie duszy i ciała

 • Małgorzaty, o zdrowie duszy i ciała

 • Joanny, o zdrowie duszy i ciała

 • Mirelli, o zdrowie duszy i ciała

 • Tadeusza, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Adama, o uzdrowienie duszy i ciała

 • Stanisławy, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Moniki, o zdrowie i siły na czas chemioterapii

 • Danuty, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Marii, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Stefanii, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Franka, chorego na autyzm, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Tomasza, o rozwiązanie problemów

 • syna, o uzdrowienie z paraliżu

 • Jerzego, o zdrowie duszy i ciała

 • Aleksandry, o zdrowie duszy i ciała, o pokój w sercu i znalezienie sensu życia

 • Ojca duchownego, o miłosierdzie Boże w Bogu wiadomej intencji

 • Iwony, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Andrzeja, o Światło Ducha Św. w podejmowaniu decyzji, potrzebne łaski i Bożą opiekę

 • Teresy, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Hani, o zdrowie i potrzebne łaski

 • o wybawienie z cierpień dusz czyśćcowych

 • Ani, o uzdrowienie z przewlekłej choroby układu odpornościowego i stawów

 • Witolda, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Doroty i Wandy, o poprawę wzajemnych relacji, miłość i wzajemny szacunek, by były dla siebie wsparciem po śmierci taty i męża

 • Małgorzaty, aby zawarła związek sakramentalny ze swoim partnerem

 • Kingi, o zaakceptowanie jej związku z chłopakiem przez jego rodzinę

 • Ali, o dobrego męża oraz o zdrowie, zgodę i potrzebne łaski dla niej i jej rodziny

 • Michała, o przemianę serca i wyciągnięcie ręki na zgodę

 • ks. Zygmunta, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Emilki, o zdrowie, uregulowanie problemów z cukrzycą

 • Marty, za wstawiennictwem Matki Bożej, o błogosławieństwo w pracy i o zdrowie rodziny

 • Małgorzaty, o potrzebne łaski

 • Krystiana, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Elżbiety, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Katarzyny, o zdrowie duszy i ciała, o znalezienie sensu życia, umocnienie wiary, o światło Ducha Św.

 • Agnieszki, o Światło Ducha Św. i prowadzenie na drodze powołania do Karmelu

 • Grzegorza, o zdrowie i uzdrowienie z choroby nowotworowej

 • Nadii Marii, o uzdrowienie, aby była zdrowym dzieckiem zarówno fizycznie jak i umysłowo

 • Grzegorza, chorego na nowotwór złośliwy, o siły do walki z chorobą, o uzdrowienie

 • Andrzeja, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Damiana, o zdrowie duszy i ciała

 • Natalii, o zdrowie duszy i ciała

 • Juli, o zdrowie duszy i ciała

 • w Bogu wiadomej

 • o łaskę rozszerzenia się kultu Najświętszej Krwi Zbawiciela

 • Ilony, o zdrowie i dobry wzrok

 • Anny, o uzdrowienie z ciężkiej choroby, o siłę dla całej rodziny

 • Urszuli, o uzdrowienie

 • Ks. Prałata Mariana Rajchela, o cud uzdrowienia

 • Pauliny, o cud zdrowia, o uleczenie z tych wszystkich chorób, których jest tak wiele od dawna

 • Piotra, o uzdrowienie z wylewu krwi do mózgu

 • Mateusza, o zdrowie, równowagę psychiczną, uwolnienie od lęku, negatywnych emocji i napadów furii

 • Magdaleny, o cud uzdrowienia z choroby na tle psychicznym, która  dotknęła ją po porodzie córeczki,  o dobrych specjalistów na jej drodze, o siłę do opieki nad kochaną córeczką Stefanią

 • Ewy, o cud uzdrowienia z raka, o uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe

 • Karoliny, o łaskę zdrowia, o dobre relacje z ukochanym, o znalezienie pracy

 • Danuty, o zdrowie serca, oczu, o uzdrowienie z reumatoidalnego zapalenia stawów, uszkodzonych kręgów i ogromnego bólu, o uzdrowienie relacji w domu, żeby się nie zamykała, żeby domownicy okazali więcej serca

 • Antoniego, który jest w ciężkim stanie po operacji, o zdrowie ciała i duszy

 • Piotra, o dobrą pracę, żeby nigdy nie był zwolniony z pracy, żeby dostał zasiłek rehabilitacyjny na komisji lekarskiej w ZUS a potem żeby wrócił do pracy

 • Darii, aby zakończyła życie w grzechu konkubinatu z żonatym mężczyzną, aby dobry Bóg dał jej uczciwego męża i czystą miłość

 • Anny i Jacka, o uratowanie małżeństwa, o odrodzenie więzi małżeńskiej i łaskę Bożą

 • opanowania pandemii koronawirusa, o zdrowie dla zakażonych, o siły dla udzielających pomocy medycznej i dbających o bezpieczeństwo

 • Karoliny, o powrót męża i uratowanie małżeństwa

 • Ks. Artura, o powrót do zdrowia po przeszczepie

 • Anny i Jacka, o uratowanie małżeństwa, o odrodzenie więzi małżeńskiej i łaskę Bożą

 • Kasi, o uzdrowienie z raka i depresji

 • Michała, o skruszenie serca, aby odnalazł drogę do Boga, aby się nawrócił, aby zwyciężyła małżeńska miłość sakramentalna i pokonała grzech

 • Barbary, która przebywa w szpitalu w stanie ciężkim, o dobre wyniki badań oraz powrót do zdrowia

 • Pauli, o Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej

 • Karoliny, o rozwiązanie trudnego problemu

 • Natalii, o zamążpójście i macierzyństwo

 • Aldony, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Moniki, o pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia

 • Kamili i Adama, aby Adam wrócił, aby mogli być razem, o rozmowę

 • Mamy Sylwii, o przemianę serca i nawrócenie

 • Walentego, o cud całkowitego uzdrowienia

 • o znalezienie pracy, o materialne zabezpieczenie bytu

 • Pawła, o dobrą pracę, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

 • Marzeny, o większą wiarę, aby potrafiła usłyszeć Boży Głos, o Boże prowadzenie, o przezwyciężenie trudności w modlitwie, aby Bóg usunął przeszkody w nauce na studiach i nauce na kursie angielskiego, aby w tym semestrze zaliczyła wszystkie przedmioty i obroniła licencjat, o Bożą Wolę dla jej małżeństwa, aby Bóg oddalił to co niezgodne z Jego Wolą, o błogosławieństwo w pracy, błogosławieństwo finansowe, o pozbycie się złych nawyków żywieniowych, aby Bóg dodał sił do zwalczenia tego

 • Pauliny, o uzdrowienie relacji z Piotrem, o rozwiązanie wszystkich węzłów w tej relacji, o pokonanie przeszkód i trudności w budowaniu poważnej relacji

 • Córeczki, o łaskę zdrowia, o udaną operację serduszka, o dalszą opiekę Bożą, o mądrość dla lekarzy i dobrze podejmowane decyzje

 • Stanisława, w intencjach Bogu wiadomych

 • Ks. Marka Kostrzewy

 • Ks. Mariusza Jersaka

 • O. Jana SJ

 • O. Adama Sołdek SJ

 • Ks. Pawła

 • Marty, zachowanie pracy, o odejście ze stancji dziewczyny zajmującej się okultyzmem

 • o poczęcie i urodzenie zdrowego dziecka

 • Wioli, o uratowanie małżeństwa, o nawrócenie męża, o powrót do niej i dzieci

 • Aleksandry, w intencji uzdrowienia lewego oka, naprawienia wszelkich w nim uszkodzeń, odzyskania ostrości wzroku i wchłonięcia się krwotoku, nie pozostawiającego blizny utrudniającej widzenie, o pokój serca, umocnienie w wierze oraz działanie Ducha Świętego

 • Męża Ani, o pracę w firmie, w której miał rozmowę, aby mógł rozpocząć pracę w przyszłym miesiącu

 • Sary i Roberta, aby mogli być szczęśliwi razem

 • Urszuli, o uzdrowienie z zaburzenia psychicznego

 • Ali, o poznanie wartościowego kawalera, katolika, uczciwego kandydata na męża

 • Ali, Zuzi, Joli, Krzyśka, ks. Kazimierza, s. Eugenii i s. Tomiry, o zdrowie, zgodę, opiekę Maryi i potrzebne łaski

 • Krzysztofa, o ulgę w okrutnym cierpieniu i cud uzdrowienia

 • Tomka (syna Krzysztofa), chorego na schizofrenię, o potrzebne łaski

 • Iwony i jej dzieciątka, o zdrowie, donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka

 • Izy, Gabrysi, Oktawii, Joli, Asi i Basi, o rozeznanie woli Bożej oraz jej wypełnienie w życiu, o przemianę okoliczności ich życia, o potrzebne dla nich i ich bliskich dary i łaski, o Boże Miłosierdzie, opiekę Matki Bożej, o ochronę przed złem

 • Anety, o dobrego męża i dar rodzicielstwa

 • o wsparcie naszych braci prawosławnych, o pojednanie między katolickimi chrześcijanami a naszymi prawosławnymi braćmi, (Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan w swoim radykalizmie postanowił przekształcić bazylikę „św. Zofii” w meczet)

 • Pawła, o nawrócenie i uzdrowienie dla niego, aby dobry Bóg uzdrowił go z zaburzenia osobowości, z narcyzmu, żeby przywrócił mu wzrok serca, by potrafił kochać swoje dzieci, aby potrafił kochać siebie… i może Maję, o cud uratowania ich rodziny

 • Piotra, o pomyślne rozwiązanie problemów w pracy i zachowanie stanowiska w pracy, od ktorej zależy jego przyszłość, bezpieczeństwo i  możliwość kontynuowania nauki

 • mamy Marysi, o uzdrowienie z raka trzustki z przerzutami, o powrót do zdrowia

 • Ewy, o natchnienie Ducha Świętego aby była cierpliwym i dobrym rodzicem

 • Justyny, o uzdrowienie z ciągłego bólu głowy

 • Przyjaciółki, o łaskę życia

 • Mamy Heleny, chorej na nowotwór, o łaskę uzdrowienia oraz o potrzebne dla niej siły do pokonywania trudności

 • męża, który będąc w depresji złożył pozew rozwodowy, o zdrowie, o dary Ducha Świętego dla żony, aby właściwie na niego odpowiedziała, o dobrych ludzi na jej drodze, aby pomogli przetrwać ten trudny czas bo jest zupełnie sama

 • w intencji znanej Miłosiernemu Panu

 • Alojzego, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi o pomyślny przebieg zabiegu, o dobrą rehabilitację, o dar macierzyństwa dla córki, o nawrócenie dzieci, Światło Ducha Świętego, o przymnożenie wiary

 • Anny, o dobrego męża, o błogosławieństwo założenia rodziny i zdrowe dzieci

 • Andrzeja, o uzdrowienie po pęknięciu tętniaka

 • Anny i Aleksandra oraz Agnieszki i Roberta o dar potomstwa, o zgodę i zrozumienie w rodzinie oraz spokój wewnętrzny dla Olka

 • Fryderyka, o Bożą pomoc, aby nikt Go nie skrzywdził

 • Joanny, w intencji Bogu wiadomej

 • Piotra, aby przyznano mu rentę, aby znalazł dobrą pracę, aby otrzymał pomoc finansową

 • Anny, aby nie była zwolniona z pracy

 • mamy Alicji, o zdrowie

 • Przemka, o przemianę, nawrócenie, uwolnienie, o otwarcie na sakramenty

 • Marzeny, o zdanie egzaminu, napisanie pracy licencjackiej i pomyślną obronę, o pieniądze na studia, o złamanie przekleństwa biedy i poczucia bycia gorszym, o właściwe podejście do pieniędzy

 • Moniki, o pomoc w nauce, o Dary Ducha Świętego, o napisanie pracy dyplomowej poprawnie, o zdanie egzaminu z zakresu organizacji społecznej

 • Daniela, o znalezienie wymarzonej pracy

 • śp. Heleny, przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej o radość nieba

 • Grażyny i jej rodziny, przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej o błogosławieństwo

 • Mai, o zdrowie, opanowanie strachu, pomyślne wyniki badań

 • Taty Wojtka, o pomyślny przebieg leczenia choroby nowotworowej, o łaski Boże i wiarę dla całej rodziny w tym trudnym czasie

 • śp. mamy Wiesławy, o Miłosierdzie Boże dla jej duszy

 • Katarzyny, o powrót ukochanego Przemka

 • Krzysztofa, o szczęśliwą operację, o cud uzdrowienia

 • Fryderyka, o pomoc

 • o przedłużenie umowy o pracę, o udaremnienie działań złego w pracy, aby kierownictwo dostrzegło manipulacje i prawdziwe intencje

 • synka Franciszka, który ma problemy brzuszkowe i jest teraz z mamą w szpitalu na obserwacji, przez wstawiennictwo Matki Bożej aby nie męczył się tak i by prawidłowo się rozwijał, o wsparcie dla mamy w tych chwilach, aby miała siły fizyczne i psychiczne

 • Agnieszki, o uwolnienie z ciągłego zmęczenia i depresji

 • Klaudii, o osłonę Bożą w obecnym m-cu i znalezienie nowej/ zmianę na  zgodną z umiejętnościami, z uczciwym pracodawcą, godnym wynagrodzeniem pracy, jeśli taka Wola Boża na pół etatu, aby mogła też zajmować się też dodatkowym zajęciem dochodowym

 • Tomka, chorego na koronawirus, o powrót do zdrowia

 • Marcelka,  o cud uzdrowienia, aby zaczął ruszać kończynami i sam oddychać oby wszystkie obrzęki się wchłonęły

 • śp. babci Ireny, o spokój jej duszy

 • Klaudii, o miłość, o wierność przysiędze małżeńskiej dla niej i jej męża Mariusza

 • Patryka, o nawrócenie i przemianę życia, o dobrą dziewczynę dla niego

 • Klaudii,  o dar miłości o uwolnienie od złego ducha z jej ciała

 • Marty o uzdrowienie z mięśniaków na macicy, o uzdrowienie z chorób paznokci stop, o Boże miłosierdzie dla współpracowników, którzy są przeciwko niej, rodziny o nawrócenie i przemianę życia

 • Adriana, przez wstawiennictwo św. Rity, o rozwiązanie trudnych problemów finansowych, o cud spłacenia długów, o dobrych ludzi, którzy mogą pomóc finansowo, z pracą i mieszkaniem w Londynie

 • Krzysztofa o ulgę w cierpieniu i potrzebne łaski dla Tomka

 • Antoniego przez wstawiennictwo Matki Bożej, o łaskę nawrócenia i uwolnienia go z agresji i opresji demonicznej, o pokój w domu i ochronę od ataków na rodzinę oraz wszelkie łaski potrzebne na ten ciężki czas, o opiekę Bożą i Matki Bożej nad dziećmi Jamesem i Alexandrą i mamą Józefą, za braci Piotra i Mariusza, ich rodziny oraz naszych braci i siostry w Jezusie w Polsce i w Anglii jak też za łaskę opieki nad kapłanami Pana Jezusa i Twego Niepokalanego Serca

 • Karoliny przez wstawiennictwo Matki Bożej, aby z Tomkiem byli razem na zawsze, żeby naprawdę bardzo ją kochał jak mówi mi to każdego dnia, był jej wierny i trwały w tej decyzji, żeby rzeczy, te których nie chce nie stały się, o pomoc w pracy, zdrowie, szczęście, akceptację, długie życie, bezpieczeństwo i brak problemów,  żeby Rodzice nie martwili się o nią i akceptowali jej decyzje i żeby mieszkała osobno, o urodę i bycie chudziutką, o brak wypadków i chorób i uzależnień i żebym nie straciła pracy i nie straciła uprawnień, żeby naprawdę spędzili z Tomkiem razem resztę życia, kochali się bardzo i trwali zawsze razem

 • Arka o nawrócenie i wyrwanie z nałogu alkoholizmu

 • Anny i jej rodziny, o zdrowie i opiekę Bożą, o negatywny wynik testu na covid męża, aby córka dokonywala trafnych wyborów, bo błądzi i miota się, postaw na jej drodze mądrych i dobrych ludzi., o Boże prowadzenie, aby opuścił nas lęk z przeszłości po przeżyciu rodzinnej tragedii, za wszystkich chorych na covid o cud uzdrowienia i życia

 • Sławka, o łaskę zdrowia i siły dla niego i jego rodziny

 • śp. Antoniny, o spokój jej duszy

 • o szczęśliwie i w terminie napisanie pracy licencjackiej i ukończyła studia, aby w pracy kolega przestał się wywyższać  i niszczyć ją, o opiekę nad najbliższymi, o rozwiązanie problemów, o zdrowie, o uwolnienie małżeństwa od wpływu teściów i szwagra, aby nie mieszali w ich życiu,  o Wolę Bożą dla małżeństwa i dla nich

 • Joanny, o uzdrowienie z chorób, które zabrały jej siły do życia, o siłę do życia, do walki z myślami przeciwko życiu

 • Martyny, o nawrócenie

 • Andrzeja i jego mamy, o rozwiązanie trudnej sytuacji

 • Rafała, o uzdrowienie

 • Jarka, chorego na raka o cud uzdrowienia, o pokój serca dla jego żony

 • Huberta, przez wstawiennictwo Maryi, o zdrowie, o spełnienie marzeń, aby mógł otworzyć stołówkę dla bezdomnych osób i zwierząt, o Bożą opiekę

 • męża, o uwolnienie z choroby alkoholowej i powrót na Bożą drogę

 • Andrzeja, o Boże miłosierdzie, o uzdrowienie z głębokich zranień serca, duszy, psychiki, neurotyzmu, blokady wewnętrznej oraz o dar przywrócenia do życia Ducha Świętego w sercu z łaską prowadzenia życia ze Słowem Bożym, o łaskę i pomoc życia w relacji z Jezusem

 • mamy Rozalii o dar spowiedzi pojednania z Bogiem

 • Marty, o ochronę rodziny przed koronawirusem, pozostanie w pracy oraz o odejście z mieszkania dziewczyny zajmującej się okultyzmem

 • Marka, u którego wykryto raka żołądka z przerzutami, o uzdrowienia

 • Izabeli, o Bożą opiekę i siły do zajmowania się mężem

 • Taty, który doznał rozległego udaru, o zdrowie, aby skutki udaru się cofnęły, aby wrócił do sprawności

 • Ali, o znalezienie wartościowego kawalera, katolika kandydata na męża, o zmianę postępowania Krzyśka względem rodziny, o zdrowie, zgodę, potrzebne łaski i błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ali, Joli, Krzyśka, Zuzi

 • o uzdrowienie na duszy i ciele, o ochronę przed koronawirusem, o ustanie pandemii i pokój na świecie, o dobrą pracę, o pomoc w rozwiązywaniu problemów finansowych, o łaskę przyjaźni i miłości, o zrozumienie wśród ludzi, o Dary Ducha Świętego, o nawrócenie ojca, o życie wieczne dla zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące, intencja dziękczynna za otrzymane Łaski

 • Andrzeja, o wyjście z depresji

 • Marty, o przedłużenie umowy, za kierownika Michała, zastępcę Irenę, za Katarzynę i Patrycję by nie dokuczały i nie wyśmiewały się, o potrót do zdrowia dla Grzegorza

 • Maksia, o całkowite uzdrowienie, o uwolnienie go od codziennych dolegliwości bólowych, za wstawiennictwem Matki Bożej aby był zdrowy i mógł chodzić, żeby już nic nie zagrażało jego życiu i zdrowiu, o opiekę i ochranę od zła, o uzdrowienie z chorób układu moczowego, oddechowego, nerwowego i trawiennego, o powrót do zdrowia

 • Ojca Daniela Galusa, o wszystkie potrzebne łaski w trudniej dla Niego sytuacji, o cale, żywe, odczuwalne miłosierdzie Boże, Ducha Świętego, miłość i Łaskę Bożą

 • o ulgę w cierpieniu dla chorej na raka

 • śp. Ireny, o spokój Jej duszy

 • Karoliny i Tomka, aby byli razem na zawsze, żeby naprawdę bardzo ją kochał, aby był wierny i trwały w decyzji, aby rzeczy, których nie chce nie stały się, o pomoc w pracy, zdrowie, szczęście, akceptację, długie życie, bezpieczeństwo i brak problemów dla nich, żeby Rodzice nie martwili się o nią i akceptowali jej decyzje i żeby mieszkała osobno, o urodę i bycie chudziutką, o brak wypadków i chorób i uzależnień i żeby nie straciła pracy i nie straciła uprawnień, aby spędzili z Tomkiem razem resztę życia, kochali się bardzo i trwali zawsze razem

 • synowej i jej synka, o zdrowie i potrzebne łaski

 • zakażonych covid, o łaskę zdrowia

 • Justyny, żeby znalazła dobrą pracę na dłuższy okres czasu nie na dwa tygodnie, aby narzeczony Tomek znalazł dobrą pracę i żeby wzięli ślub i byli szczęśliwi, aby matka przestała utrudniać jej drogę życiową

 • Pauliny, która ma zaburzenia jedzenia, o zdrowie duszy i ciała

 • Basi, o zdrowie duszy i ciała, o siły, wsparcie w wychowywaniu córki

 • Sylwii, o dar uwolenienia, uzdrowienia z chorób, o dar uwolnienia, uzdrowienie dla jej Ojca Walentego. W Bogu wiadomej ważnej dla niej intencji, o dar dobrej pracy i finansów, o uwolnienie i skuteczną  ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym, o wszystkie potrzebne łaski. Za całą Rodzinę  i wszystkich znajomych. O Boga żywego, we wszystkich jej intencjach, o Jego niezmierzone miłosierdzie i wszelką moc Ducha Świętego, o całą Jego łaskę i miłość Bożą, aby niemożliwe mogło stać się możliwe

 • Tomka, o potrzebne łaski

 • Klaudii, o miłość, o wierność przysiędze małżeńskiej dla niej i jej męża Mariusza

 • Patryka, o nawrócenie i przemianę życia, o dobrą dziewczynę dla niego

 • Klaudii, o dar miłości, o uwolnienie od złego ducha z jej ciała

 • Marty, o uzdrowienie z mięśniaków na macicy, o uzdrowienie z chorób paznokci stóp

 • Współpracowników, którzy są przeciwko, o Boże miłosierdzie dla nich

 • Rodziny Marty, o nawrócenie i przemianę życia

 • Adriana, przez wtawiennictwo św. Rity, o rozwiązanie trudnych problemów finansowych, o cud spłacenia długów, o dobrych ludzi, którzy mogą pomóc finansowo, z pracą, mieszkaniem w Londynie

 • Arka, o nawrócenie i wyrwanie z nałogu alkoholizmu

 • Anny i jej rodziny przez wstawiennictwo i opiekę Matki Bożej, o zdrowie, o negatywny wynik testu męża na covid, aby Pan  chronił ich rodzinę, aby córka dokonywała trafnych wyborów, bo błądzi i miota się, o postawienie na jej drodze mądrych i dobrych ludzi, prowadzenie jej, aby opuścił ich lęk z przeszłości po przeżyciu rodzinnej tragedii, za wszystkich chorych na covid o cud uzdrowienia i życia

 • Moniki, o zdrowie po zabiegu na nerkach

 • męża, o uwolnienie z choroby alkoholowej, o powrót na Bożą drogę

 • Lillii, przez wstawiennictwo Maryi, za sprawą Ducha Św., przez wstawiennictwo Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, Wszystkich Świętych, o łaskę, dar i cud uzdrowienia z psychozy i schizofrenii, o to aby ustąpiły zaburzenia koncentracji i kłopoty z pamięcią i zaburzenia nastroju, jeśli przyczyną są schorzenia fizyczne/somatyczne  o ich uzdrowienie, jeżeli za te choroby odpowiadają znamiona zła, o uwolnienie raz na zawsze od wszelkiego spętania szatańskiego i zapewnienie jej wieczystej ochrony przed wszelkim złem

 • Michała, aby Bóg uzdrowił jego duszę, serce i rozum, o wyleczenie z nerwicy i agresji, z niewiary i braku szacunku do najbliższych

 • córki, która ma bardzo dużą wadę wzroku krotkowzroczność, o uzdrowienie wzroku

 • Kuby, o uwolnienie ze zniewolenia i uzaleznienia od narkotyków i alkoholu, a także od wszelkich osób, które przyczyniają się do jego uzależnienia

 • Grzegorza, przez wstawiennictwo Maryi, o uwolnienie z nałogu alkoholowego i innych zniewoleń, o nawrócene i powrót do domu, o uzdrowienie małżeństwa

 • wujka Darka, o uzdrowienie z covid 19

 • Katarzyny, o powrót do zdrowia

 • Józefa, o zdrowie i potrzebne łaski

 • Joanny i jej rodziny, o zdrowie, o siły w wychowywaniu dzieci, o doczekanie w zdrowiu Komunii córki, o zdrowie dla rodzeństwa, o wszelkie potrzebne łaski w nadchodzącym roku, o wieczne szczęście dla zmarłego ojca

 • o złamanie w życiu przekleństw i złorzeczeń wypowiedziane przez rodziców: „że nie będę mieć dzieci, że nie ukończę studiów, że moje studia są nic nie warte, że bede klepać biedę, nie będę mieć pieniedzy”, o Boży ratunek

 • Tatusia, który doznał rozległego udaru mózgu, aby wracał do zdrowia, skutki udaru wycofywały się i wrócił do jak najpełniejszej sprawności

 • tatę Marka, u którego niedawno wykryto raka żołądka z przerzutami, dodatkowo tato od 2 tygodni gorączkuje, mamę Izabelę, która sama kilka lat temu przeszła raka i zajmuje się tatą

 • Ali, o znalezienie uczciwego, wartościowego kawalera, katolika – kandydata na męża

 • Krzyśka, o zmianę postępowania do rodziny

 • Ali, Joli, Krzyśka, Zuzi, przez wstawiennictwo Maryi, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i pozytywne załatwienie trudnych spraw

 • Jolanty, aby zaszła w ciążę

 • Stefana, przez wstawiennictwo Matki Bożej, o łaskę zdrowia, o apetyt

 • córki, która doświadcza bardzo silnych lęków, o uzdrowienie

 • Moniki i jej męża oraz dzieci, o miłość i jedność w małżeństwie, o zdrowie duszy i ciała, o uzdrowienie z dolegliwości skórnych Moniki, o uzdrowienie napięć mięśni u synka

 • Tadeusza, chorego na covid, o uzdrowienie, o siłę do przeżycia żałoby po żonie i synu

 • śp. Krzysztofa, o spokój duszy

 • Danuty, chorej na covid, o uzdrowienie

 • Edyty, o siły psychiczne i fizyczne w znoszeniu choroby nowotworowej oraz o łaskę dobrej śmierci

 • Tadeusza, chorego na nowotwór, o ulgę w cierpieniu i łaskę uzdrowienia

 • Krystyny, o powrót utraconego związku z Mariuszem, o miłość, by byli ze sobą na dobre i złe, o wierność, aby Kasia mieszająca mu w głowie znalazła inna drogę życia, aby Bóg złączył ich na  nowo

 • Kasi, w której życie wkradły się złe duchy i źli ludzie, której życie się posypało całkowicie, nie ma sensu i celu, myśli samobójcze to codzienność, która doświadcza przemocy psychicznej, o Bożą opiekę i pomoc

 • Julity, której małżeństwo jest zagrożone, o uzdrowienie relacji, o miłość męża, o zaniechanie myślii o rozwodzie

 • synka Maksymiliana, o łaskę zdrowia

 • o wyjaśnienie i pomyślne rozwiązanie sprawy finansowej

 • Andrzeja, o znalezienie dobrej żony, o rozwiązanie bardzo trudnej sprawy, któą przeżywa wraz z mamą

 • taty, który zaraził się wirusem covid i walczy o każdy oddech, o zdrowie i życie

 • Agnieszki, którą czeka operacja guza mózgu, o pomyślny jej przebieg i łaskę zdrowia

 • Gabrysi, o zdrowie

 • Wiktorii i Huberta, o odwagę i siłę do podążania drogą Ewangelii oraz o trafne rozeznanie życiowego powołania, aby się kochali miłością bezgraniczną

 • Krzysztofa i Jerzego, których stan jest krytyczny, o cud uzdrowienia

 •  o jak najszybszy powrót do budowania relacji, której Pan Bóg błogosławi, jeśli tylko taka jest Jego wola oraz o pomoc Matki Bożej i św. Józefa w tworzeniu trwałego związku opartego na wierze i miłości

 • aby Adrian się odzywał

 • Bogumiły, o uzdrowienie

 • Marii, aby Jezus pomógł zakończyć relację z żonatym mężczyzną,  za małżeństwo tego mężczyzny, za jego córeczkę, jego rodziców, oraz o siłę, by to przerwać i zadośćuczynić Panu Bogu chociaż w jakimś stopniu – jeszcze tutaj, na Ziemi, aby i on „przejrzał”, błagał Boga o przebaczenie, a w przyszłości dostąpił łaski zbawienia

 • Aleksandry, o zdrowie, o ulgę w cierpieniu, o godne znoszenie tego co się będzie działo

 • Anny, o błogosławieństwo założenia rodziny i zdrowe dzieci

 • Dawida, o uzdrowienie i nawrócenie

 • Ewy, o uzdrowienie z nowotworu

 • Hazal, o łaskę nawrócenia, dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, zerwania relacji z niewłaściwym człowiekiem oraz o Światło Ducha Św.

 • Bernadetty, o pomyślny przebieg ciąży, szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla mamy i dziecka

 • Agnieszki, aby mężczyzna, którego szczerze kocha się do niej odezwał, aby mogli na spokojnie porozmawiać, aby mogła go przeprosić i spróbować naprawić to co się między nimi zepsuło, aby Bóg otworzył ich serca i wlał w nie przebaczenie, wzajemne zrozumienie

 • syna, o uzdrowienie z ciężkiej choroby

 • Dominiki, o łaskę wiary, nadziei i miłości

 • Anety o łaskę wiary i nawrócenia

 • Marty i jej córki o łaskę nawrócenia

 • ojca o trzeźwość i wiarę

 • o jedność w rodzinach Ani i Daniela

 • rodziny, która straciła niemal wszystko w pożarze

 • Ewy, o opiekę nad nią i pomyślną rozprawę

 • Małgosi, o cud uzdrowienia

 • Pauliny, chorej na anoreksję, o uzdrowienie

 • o zdrowie dla całej rodziny

 • Piotra, o Światło Ducha Św. i prowadzenie w życiowych wyborach

 • za chorego na raka i jego rodzinę, o łaskę zdrowia i siły do zmagania się z tą trudną sytuacją

 • Joanny, o potrzebne łaski, o dobrego męża, o dobrą pracę

 • o pomoc w trudnej sytuacji, o przywrócenie zdrowia, o Ducha Św. i Jego pokój

 • Teresy, o zdrowie i potrzebne łaski, o błogosławieństwo

 • Leona, o dostanie się do dobrego lekarza, o uregulowanie problemów z ciśnieniem

 • Anety, aby partner Mateusz przestał nadużywać alkoholu, aby chciał być trzeźwy i nie był agresywny, o pokój w domu, szacunek, zrozumienie i wsparcie, o ratunek dla związku, o poprawę finansową, o więcej zamówień i rozwój firmy

 • Grażyny i Jana, o dar potomstwa i opiekę Matki Bożej

 • Renaty, o uwolnienie z depresji i błogosławieństwo dla rodziny

 • Michała, o bezpieczną podróż służbową, o szczęśliwy powrót do domu, o zdrowie dla całej rodziny

 • o pozytywne rozwiązanie sprawy kochanej mamy,  o łaskę nawrócenia, opamiętania i przemiany dla Pawła oraz o uzdrowienie relacji, odnowienie kontaktu i pomoc w odbudowaniu związku, o uzdrowienie z choroby serca Bogu wiadomej, pomoc w znalezieniu dobrej pracy i pomoc w otrzymaniu wymarzonej pracy dla siostry, o szybkie i szczęśliwe rozwiązanie sprawy tatusia, o zdrowie i opiekę oraz wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny

 • Bartka, o uzdrowienie z choroby nowotworowej

4.01.2021

 • Andrzeja i jego mamy, o rozwiązanie trudnej sytuacji

 • Edyty, o siły psychiczne i fizyczne w znoszeniu choroby nowotworowej oraz o łaskę dobrej śmierci

 • Krystyny, o powrót utraconego związku z Mariuszem, o miłość, by byli ze sobą na dobre i złe, o wierność, aby Kasia mieszająca mu w głowie znalazła inna drogę życia, aby Bóg złączył ich na  nowo

 • Kasi, w której życie wkradły się złe duchy i źli ludzie, której życie się posypało całkowicie, nie ma sensu i celu, myśli samobójcze to codzienność, która doświadcza przemocy psychicznej, o Bożą opiekę i pomoc

 • Julity, której małżeństwo jest zagrożone, o uzdrowienie relacji, o miłość męża, o zaniechanie myślii o rozwodzie

 • synka Maksymiliana, o łaskę zdrowia

 • o wyjaśnienie i pomyślne rozwiązanie sprawy finansowej

 • Andrzeja, o znalezienie dobrej żony, o rozwiązanie bardzo trudnej sprawy, któą przeżywa wraz z mamą

 • taty, który zaraził się wirusem covid i walczy o każdy oddech, o zdrowie i życie

 • Fryderyka, o pomoc

 • Agnieszki, o łaskę zdrowia

 • Gabrysi, o zdrowie

 • Wiktorii i Huberta, o odwagę i siłę do podążania drogą Ewangelii oraz o trafne rozeznanie życiowego powołania, aby się kochali miłością bezgraniczną

 • Krzysztofa i Jerzego, których stan jest krytyczny, o cud uzdrowienia

 • aby Adrian się odzywał

 • Bogumiły, o uzdrowienie

 • Aleksandry, o zdrowie, o ulgę w cierpieniu, o godne znoszenie tego co się będzie działo

17.01.2021

 • Anny, o błogosławieństwo założenia rodziny i zdrowe dzieci

 • Dawida, o uzdrowienie i nawrócenie

 • Ewy, o uzdrowienie z nowotworu

 • Hazal, o łaskę nawrócenia, dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, zerwania relacji z niewłaściwym człowiekiem oraz o Światło Ducha Św.

 • Bernadetty, o pomyślny przebieg ciąży, szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla mamy i dziecka

 • Agnieszki, aby mężczyzna, którego szczerze kocha się do niej odezwał, aby mogli na spokojnie porozmawiać, aby mogła go przeprosić i spróbować naprawić to co się między nimi zepsuło, aby Bóg otworzył ich serca i wlał w nie przebaczenie, wzajemne zrozumienie

 • syna, o uzdrowienie z ciężkiej choroby

 • Dominiki, o łaskę wiary, nadziei i miłości

 • Anety o łaskę wiary i nawrócenia

 • Marty i jej córki o łaskę nawrócenia

 • ojca o trzeźwość i wiarę

 • o jedność w rodzinach Ani i Daniela

 • rodziny, która straciła niemal wszystko w pożarze

 • Ewy, o opiekę nad nią i pomyślną rozprawę

Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam!

Print Friendly, PDF & Email