24
LIS
2016

Zapraszamy na spotkania Rodzinnego Kręgu Biblijnego

Posted By :
Comments : Off

biblia

Zapraszamy młode małżeństwa na spotkania Rodzinnego Kręgu Biblijnego. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w soboty o godz. 15.30 w klasztorze sióstr Służebniczek (lub w domu którejś z rodzin). Na około-godzinnych spotkaniach rozważamy czytania i ewangelię z kolejnej niedzieli, co pomaga w głębszym przeżyciu niedzielnej mszy św. Zapraszamy na spotkania wraz       z dziećmi. Chętnych prosimy o kontakt ks. Proboszczem lub z p. Wojciechem Szczypka (w.szczypka(at)gmail.com)