01
MAJ
2015

Nabożeństwa majowe

Posted By :
Comments : Off

250px-Raffael,_Sixtinska_madonnan

Maj jest  miesiącem w sposób szczególny poświęconym Maryi. Nabożeństwa majowe  to nabożeństwa  odprawiane ku czci Matki Bożej podczas, których odmawia się Litanię Loretańską i modlitwę  Pod Twoją Obronę. Początkowo sądzono, że nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w XVIII wieku. Badania mariologów wykazały jednak, że były one znane już w V wieku na Wschodzie, ich prekursorami byli chrześcijanie koptyjscy. Spotykali się wokół figur Maryi i śpiewali pieśni a w każdą sobotę nabożeństwo było bardziej uroczyste  i obowiązkowe dla tych, którzy nie uczestniczyli w nich w pozostałe dni. Ponoć pomysłodawcą tego nabożeństwa był św. Cyryl Aleksandryjski, obrońca boskiego macierzyństwa Maryi. Prawdziwa popularność  maja jako miesiąca maryjnego i nabożeństw z tym związanych przypada na przełom XIII i XIV wieku. Popularyzatorem tej myśli był król hiszpański Alfons X. Władca zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych i sam brał w nich często udział – zalecał swoim poddanym gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. Król Alfons X pisał wiersze chwalące Maryję, opiekunkę człowieka i nazwał Ją Królową Wiosny. Wielkim propagatorem nabożeństw majowych był również św. Filip Nereusz (XVI wiek), można o tym przeczytać w jego żywocie, gromadził on dziatwę przy figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do składania duchowych wyrzeczeń Maryi. Podobne zwyczaje opisują XVII wieczne kroniki włoskich dominikanów. Jednakże za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę o. Ansolani, który codziennie w maju, w kaplicy królewskiej w Neapolu urządzał koncerty ku czci Matki Bożej. Koncerty kończyły się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W Polsce nabożeństwo majowe po raz pierwszy publicznie odprawiono w 1837 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, następnie trafiło do Krakowa i na Jasną Górę. W ciągu następnych 30 lat nabożeństwem majowym modliła się cała Polska. Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych powstała prawdopodobnie w XII wieku we Francji. Wezwania wysławiające Maryję zatwierdził papież Sykstus V w 1587 roku. Nazwa Litania Loretańska pochodzi od  włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna. W Polsce jest w litanii o jedno wezwanie więcej  „Królowo Polski”, zostało one dodane w okresie międzywojennym, za zgodą papieża Piusa XI, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską  uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

 

 

Opracowanie: Katarzyna Puc

Źródła:

Wikipedia.pl

Opoka.org.pl

Nabożeństwa majowe, Katarzyna Woynarowska (TK Niedziela)

ilustracja: Madonna Sykstyńska, Rafael Santi (1513-1514) Galeria Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie