05
WRZ
2016

Dożynki Gminne

Posted By :
Comments : Off
W sobotę 3 września dziękowaliśmy Dobremu Bogu za tegoroczne zbiory i  prosiliśmy o dobrą pogodę na szczęśliwe ukończenie żniw oraz o Boże błogosławieństwo dla rolników, sadowników, ogrodników, działkowców i wszystkich pracujących na roli i ich rodzin. Modliliśmy się  za ++ rolników.

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba... Tęskno mi, Panie... (fragment Mojej piosenki Cypriana Kamila Norwida)

Wszyscy korzystamy z trudu pracy rolników, nie zapominajmy o tym! Z ich trudu rodzi się chleb, dar Bożej Opatrzności i podstawowy produkt naszego życia. Dziękujemy za Wasz trud, za Waszą miłość do ziemi!

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Tomasza Skrzypczyka