03
LUT
2018

Zapraszamy na Dni otwarte do Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku

Posted By :
Comments : Off

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W RYBNIKU

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

dla KANDYDATÓW do klas pierwszych

Termin dnia otwartego: 17 lutego 2018r. (sobota), godz. 10.00

Miejsce: aula szkolna w budynku przy ul. 3 Maja 22, Rybnik

Termin zgłaszania do szkoły podstawowej (w celu umówienia się na rozmowę rekrutacyjną): od 17 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. kontaktując się telefonicznie: 32/ 422 34 75 lub pisząc na adres: zsu.urszulanki@gmail.com

Szkoła Podstawowa wraz z Gimnazjum i Liceum tworzą Zespół Szkół Urszulańskich
w Rybniku, jako publiczne i koedukacyjne szkoły katolickie, odwołują się w wychowaniu
i kształceniu do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Szkoły realizują program obowiązujący w szkolnictwie publicznym.

W Szkole Podstawowej, poza obowiązkowymi zajęciami proponujemy udział
w zajęciach pozalekcyjnych – kółkach zainteresowań:

  • taneczne

  • plastyczne

  • muzyczne

  • teatralne

  • sportowe

  • szachowe

  • logicznego myślenia

  • ceramiczne

  • regionalne

  • wolontariat

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do klas 1 SP i naboru do klas 7 SP znaleźć można na stronie internetowej:
www.urszulanki.rybnik.pl

 

W dniu 07 kwietnia 2018 (sobota), godz. 10.00  DZIEŃ OTWARTY dla kandydatów do klas 7 SP

SCROLL_TEXT

SCROLL_TEXT
Print Friendly, PDF & Email