03
KWI
2018

SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII – 6 kwietnia 2018

Posted By :
Comments : Off

Obejmijmy modlitwą młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Sakrament zostanie udzielony podczas uroczystej Eucharystii w dniu 6.04.2018 o godz. 18.00.

Jego szafarzem będzie Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc.

Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnego przeżywania wraz z naszą młodzieżą przyjęcia kolejnego w ich życiu sakramentu, który jeszcze ściślej zjednoczy ich z Chrystusem i udoskonali więź z Kościołem!  

SCROLL_TEXT

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. (…) „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 2). KKK 1285

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. KKK 1302

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15);

– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;

– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;

– udoskonala naszą więź z Kościołem (Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium 11).

– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża (Por. Sobór Florencki: DS 1319; Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; 12). KKK 1303

SCROLL_TEXT

 

Print Friendly, PDF & Email