17
MAJ
2018

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000

Posted By :
Comments : Off

ZAPROSZENIE DUSZPASTERZY WSPÓLNOTY LEDNICA 2000

W 2017 roku opuszczaliśmy Pola Lednickie niesieni zawołaniem ,,Idź i kochaj”. W spotkaniach z innymi odkryliśmy jednak szybko, jak niewystarczająca jest nasza miłość. Mieszał się w nas entuzjazm ze zniechęceniem, spowodowanym niepowodzeniami. Często słyszeliśmy też

i odczuwaliśmy ze strony innych, że jesteśmy niewystarczający. Jak wtedy ocalić tęsknotę miłości i nie zagubić sensu życia?

Dlatego tak bardzo potrzebujemy Lednicy – miejsca prawdziwego spojrzenia na siebie i innych. Podczas XXII Spotkania Młodych poprowadzi nas słowo „Jestem”. Będziemy wspólnie odkrywać jak cenni jesteśmy w oczach Bożych. Chciani przez Boga – narodziliśmy się z Jego miłości i do miłości Ojca idziemy. Bóg na Lednicy swoim słowem objaśni nam życie: znakiem Jego spojrzenia na mnie jest tęsknota za kochaniem, a niepowodzenia miłości nigdy nie są miarą naszej wartości.

„Jestem” to synteza ukochanego przez o. Jana Górę i powtarzanego za świętym Janem Pawłem II zdania: ,,Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”.

Tegoroczna Lednica będzie więc spotkaniem ze spojrzeniem Boga. W nim odkryjemy swoje ‚Jestem’. Zachwyceni naszym pięknem w Bożych oczach, będziemy ten zachwyt przekazywać innym. Staniemy się bezinteresownym darem dla innych.

Warto spotkać się na Lednicy – w miejscu prawdziwego spojrzenia na człowieka. Zaproście swoich przyjaciół i bliskich – bądźmy razem 2 czerwca 2018!

              Wojciech Prus OP i o. Mateusz Kosior OP

         Duszpasterze Wspólnoty LEDNICA 2000

Więcej informacji na http://www.lednica2000.pl/lednica2018/#home

Akcja Fishmob

 

Print Friendly, PDF & Email